Borgmesterens tale til idrætskonferencen
WEB_Britt-Jensen_Idrætskonference2020.jpg
Britt Jensen afslutter idrætskonferencen. Foto: Red.
idræt Desværre udeblev flere foreninger til idrætskonferencen i lørdags, men her får alle chancen for at læse borgmester Britt Jensens tale til og for idrætsforeningerne.

Kære allesammen.

Hjertelig velkommen til Rødovres idrætskonference.

Jeg har glædet mig utrolig meget til i dag. Jeg har glædet mig til at fortsætte den konstruktive dialog med FIR, idrætsforeningerne og aktive ildsjæle om, hvordan vi kan styrke idrætten i Rødovre. Og udvikle en ny og ambitiøs idrætspolitik i fællesskab.

Vi har forsøgt at samle alle gode kræfter inden for idrætten i Rødovre til dagens konference.

Tusinde tak fordi I vil være med til at udvikle vores lokale idrætsliv. Tak for den tid I bruger på det i dag – og på alle andre tider af året. Som frivillige og aktive foreningsfolk gør I en verden til forskel for medlemmerne og for vores lokale fællesskab. Idrætten betyder rigtig meget for mange mennesker.

Foreningslivet er en vigtig del af Rødovres DNA. Foreningerne er blandt meget andet med til at skabe stærke fællesskaber, venskaber for livet og en fælles identitet i Rødovre.

Foreningerne spiller en stor rolle for den lokale sammenhængskraft og sundhed. Ja, man kan måske ligefrem sige, at idræt og foreningsliv er selve hjertet i det danske velfærdssamfund – fordi idræt bringer mennesker sammen og styrker vores fællesskab.

Så det er et meget vigtigt emne, vi skal drøfte sammen. I dag lægger vi grundstenen til fremtidens udvikling for idrætten i Rødovre.

Idræt og fællesskab
Når man ser på både børn og voksne, der dyrker idræt, er man ikke i tvivl om, at idræt kan noget helt særligt. Idræt kan skabe sociale relationer og stærke fællesskaber – det er både nemt og sjovt. Det kræver ikke så meget forhåndskendskab til hinanden, når man er sammen om en aktivitet.

Vi ved, at mange ældre fastholder deres fysiske aktivitet fx badminton, gymnastik eller løb – på grund af de sociale fællesskaber, hvor man kan danne relationer – og hvor man kerer sig om hinanden.

Vi ved også, at børn udvikler sig og styrker deres læring gennem fysisk aktivitet og bevægelse. Børn danner relationer og udvikler deres selvværd via idrætten. Børn får venner for livet i idrætsforeningerne. Så de vokser op og bliver stærke unge og voksne, der kan tage ansvar for sig selv og for andre.

Som foreninger har I et stort ansvar for at skabe fællesskaber, der tiltrækker børn, unge, voksne og ældre. Fællesskaber, der er afgørende for Rødovre som lokalsamfund.

Idræt og sundhed
Motion og bevægelse er også utrolig vigtigt for folkesundheden og for livskvaliteten. Motion og sundhed handler om meget mere end gulerødder og løbeture:

  • Sundhed handler om at have en glad krop – der kan klare en tur med hunden eller en god leg med børnebørnene.
  • Sundhed handler om børn, der griner sammen i børnehaven, mens de hopper i sandkassen.
  • Sundhed handler om unge, der kan tage ansvar for en sund livsstil.
  • Sundhed handler om, at ældre kan leve et godt og trygt liv længere og med meget mere livskvalitet.

Sundhed handler derfor mindst lige så meget om psykisk og mental trivsel. Og fællesskab som fysisk træning. Vi kan derfor forbedre folkesundheden og forebygge sygdom gennem de aktiviteter, der foregår i vores idrætsforeninger. Vi kan ganske enkelt give hinanden meget mere livskvalitet.

Her til formiddag får vi et godt indblik i Rødovre Kommunes sundhedsprofil. Der er en række områder, hvor vi har behov for at gøre en ekstra indsats. En del af vores borgere i Rødovre har desværre en sundhedstilstand med forhøjet risiko for at udvikle forskellige folkesygdomme med mistrivsel til følge. Vi har brug for at gøre en ekstra indsats. En indsats som idrætten er en meget vigtig del af.

Behov for en ny idrætspolitik
Vi har en god idrætspolitik, der indeholder mange gode og konkrete målsætninger. Men politikken er mere end 10 år gammel og trænger til at blive fornyet og gjort mere nutidig.

Et stærkt foreningsliv er en forudsætning for et stærkt og sammenhængende Rødovre. Så foreninger skal også i fremtiden være et vigtigt omdrejningspunkt i vores idrætspolitik.

Vi har netop indgået en spændende partnerskabsaftale med DGI, der har til formål at løfte foreningsdeltagelsen blandt børn og unge i Rødovre.

Formålet er meget enkelt – at flere børn og unge bliver medlemmer af de lokale idrætsforeninger i kommunen. Vi skal også arbejde videre med, hvordan hele familien bliver engageret i idrætten. Og hvordan vi forebygger, at vores teenagere vælger idrætten fra.

Flere og flere borgere vælger at dyrke idræt – udenfor de traditionelle idrætsforeninger. Det skal vi også i dialog med hinanden om, så vi skaber en politik, som de kan se sig selv i.

Behov for langsigtede investeringer
Vi har investeret meget i idrætsanlæg gennem årene. Men der er fortsat mange behov og ønsker. Ikke mindst hvis vi vil skabe plads i idrætsforeningerne for de mange nye medborgere vi får i de her år. Og hvis vi vil fastholde de mange borgere vi allerede har i idrætsforeningerne.

I Kommunalbestyrelsen vil vi være mere på forkant, når det kommer til nye investeringer eller større renoveringer af vores fysiske faciliteter. Vi har derfor aftalt, at vi skal have en investeringshorisont, der rækker længere end de fire år, vores budgetter normalt omfatter.

En sådan langsigtet investeringsplan skal naturligvis også omfatte idrætten. Og jeg har en klar forventning om, at idrætten selv vil være med til at prioritere på tværs af de mange ønsker. Herunder ikke mindst – i hvilken rækkefølge vi investerer i de fysiske rammer til idrætten.

Og jeg vil gerne kvittere for, at I – via FIR (jeres paraplyorganisation) – har rakt hånden frem til mig og bedt om at være med til de prioriteringer. Jeg vil meget gerne indgå i den dialog med jer. I fællesskab skal vi finde en vej til at lave langsigtede og fælles prioriteringer af investeringerne i idrætsfaciliteter. Og vi skal udnytte de faciliteter, som vi har i forvejen – bedst muligt.

Ny idrætspolitik skabes sammen
Min ambition i dag er, at vi får de første input til en revideret Idrætspolitik med gode og konkrete pejlemærker for, hvor vi – sammen – ønsker at bevæge os hen.

Det er min klare ambition, at vi skaber politikken sammen. At vi har en åben og konstruktiv dialog med hinanden. Hvor vi udveksler synspunkter og sammen får skabt den ramme, vi skal arbejde indenfor i de næste mange år.

En ramme hvor vi arbejder med et bredt sundhedsbegreb, der rummer både den fysiske og mentale sundhed. En ramme, hvor vi indtænker både bredden og eliten.

Og en ramme med plads til de af vores borgere, der har særlige behov. Med andre ord: En idrætspolitik, der matcher de høje ambitioner, vi har i Rødovre til et aktivt, trygt, sundt og grønt lokalsamfund.

Afslutning og den videre proces
Afslutningsvist vil jeg minde om, at corona er over os og derfor kan vi ikke holde denne idrætskonference, som vi havde ønsket det – med debatter og workshops på kryds og tværs. Vi er nødt til at finde en vej i coronaens skygge. Derfor er programmet opdelt i en fælles formiddag med inspiration og oplæg her til formiddag.

Og så en efterfølgende del, hvor jeg og FIR’s formand efter konferencen inviterer repræsentanter fra alle foreninger til individuelle dialogmøder på rådhuset. Så vi sammen kan drøfte dagens oplæg og de refleksioner og input, I har.

Idrætten er for vigtigt til bare at blive skudt til hjørne pga. corona.

Vi skal i dialog om, hvordan vi skal arbejde videre frem mod udformningen af en ny, ambitiøs idrætspolitik. Og hvordan vi opbygger en løbende fælles dialog, så idrætten deltager og får medansvar for kommunens langsigtede investeringsplan.

Det er vigtigt, at vi I det fremadrettede arbejde bliver konkrete, og at vi sammen kommer fra ord til handling.

Det er derfor mit klare mål, at vi på de individuelle dialogmøder på rådhuset vil få både gode refleksioner og helt konkrete input til, hvordan vi kan udvikle idrætten sammen – til gavn og glæde for os alle.

De konkrete inputs og ideer vil blive samlet af Børne- og Kulturforvaltningen. Skrevet ned og efterfølgende blive præsenteret på en fælles konference til foråret 2021, når det forhåbentligt igen bliver muligt at mødes fysisk og under normale omstændigheder.

Det er samtidig mit mål, at de konkrete inputs og ideer der kommer frem på vores møder skal anvendes som ”råmateriale” til den nye idrætspolitik. En ny idrætspolitik hvor vi sammen prioriterer de vigtigste indsatsområder, som skal være operationel og ikke mindst indeholde konkrete handleplaner.

Jeg glæder mig meget til det kommende samarbejde og til dialogen.

Endnu engang hjertelig velkommen til en ny begyndelse for udviklingen af idrætten i Rødovre Kommune.

Tak for jeres engagement og deltagelse.

Jeg håber, vi får en rigtig god konference sammen.