Ankestyrelsen dropper sag om borgmesterens tjenestebil
erik-nielsen_03_02112_BP.jpg
Ankestyrelsen dropper sag om tidligere borgmester Erik Nielsens tjenestebil Foto: Arkiv
rødovre kommune Rødovre røg på forsiden af hele Danmarks folkedomstol, da Ekstra Bladet i december hængte Rødovres daværende borgmester, Erik Nielsen (S) ud for snyd med skattekroner, fordi hans tjenestebil var parkeret ved et plejehjem tæt på privathjemmet. Nu dropper Ankestyrelsen imidlertid at rejse tiltale eller gøre mere i sagen.

Rødovre Kommune stod næsten alene med deres fortolkning af reglerne, da de i december måned forsvarede beslutningen om, at daværende borgmester, Erik Nielsen, gerne måtte parkere kommunens bil ved plejehjemmet Engskrænten, tæt ved hans bopæl. 

I en storstilet kampagne om koks i kommunerne, blev Rødovre og borgmesteren hængt ud i dagspressen for at fuske med skattekronerne. 

Nu har Ankestyrelsen imidlertid truffet afgørelse i sagen og meddelt Rødovre Kommune, at de ikke rejser en tilsynssag og derfor ikke gør mere i sagen.

”Det er en sag, der har været meget omtalt, og jeg er derfor glad for, at vi nu endelig har fået en afgørelse fra Ankestyrelsen, og at de ikke har fundet anledning til at rejse en tilsynssag mod Rødovre Kommune. Det er et tilfredsstillende punktum på den sag,” siger kommunaldirektør Anders Agger.

Britt Jensen (S) tiltrådte den 31. marts 2020 som ny borgmester i Rødovre Kommune, og i den forbindelse blev tjenestebilen til borgmesteren opsagt. Som udgangspunkt bruger Britt Jensen nemlig sin egen cykel, når hun skal rundt til møder.

Og netop det faktum kan have påvirket Ankestyrelsens beslutning. 

“Vi lægger vægt på, at Rødovre Kommune har oplyst, at den nuværende borgmester har meddelt, at hun ikke forventer at have samme kørselsbehov som den tidligere borgmester, og at kommunen på denne baggrund har opsagt leasingen af den bil, som blev stillet til rådighed for den tidligere borgmester,” skriver Ankestyrelsen i deres afgørelse. 

Ankestyrelsen finder imidlertid anledning til at bemærke, at en borgmesters kørsel til og fra egen bopæl, når det foregår i en bil uden chauffør, normalt ikke vil kunne betegnes som tjenstlig kørsel.

“Ankestyrelsen lægger til grund, at Rødovre Kommune–såfremt kommunen på ny måtte vælge at stille en tjenestebil til rådighed for borgmesteren–er opmærksom på, at det vil være i strid med vederlagsreglerne, hvis borgmesteren anvender bilen til privat kørsel,” står der i afgørelsen. 

Rødovres daværende borgmester, og nuværende medlem af kommunalbestyrelsen, Erik Nielsen, er glad for, at sagen er afsluttet. 

“Det er selvfølgelig fint, at de vurderer, at der ikke er grund til at rejse en sag mod Rødovre Kommune, fordi der ikke er nogen sag, men det understreger måske stadig behovet for, at Indenrigsministeriet udstykker nogle klarere retningslinjer, for hvordan reglerne skal fortolkes. I Rødovre har vi en stor vognpark af tjenestebiler, men da vi er en lille kommune er det begrænset, hvor de kan parkeres henne,” siger Erik Nielsen og sammenligner med, at man i visse jyske kommuner kunne komme til at skulle parkere bilerne op til 40 kilometer fra de mennesker, der skulle bruge dem. 

FAKTA

• Rødovre Kommune har en bilpark på ca. 115 tjenestebiler som er indkøbt eller leaset til specifikke formål. Tjenestebilerne er placeret forskellige steder rundt i kommunen og står til rådighed for medarbejderne i forbindelse med tjenestekørsel.

• En af disse tjenestebiler blev stillet til borgmesterens rådighed til brug for hvervet som borgmester. Ordningen er etableret på grund af et stort kørselsbehov forbundet med varetagelsen af hvervet som borgmester med mange eksterne møder i både Rødovre Kommune og rundt i landet. 

• Tjenestebilen indgik på lige vilkår med kommunens øvrige tjenestebiler.

• Borgmesteren anvendte primært tjenestebilen ved, at borgmesteren selv kører bilen. Ved særlige lejligheder er tjenestebilen kørt af chauffør. Tjenestebilen står til borgmesterens rådighed til tjenestelig kørsel og må ikke anvendes til privat kørsel.

• Bilen er udstyret med håndfrit telefonsæt, som gør det muligt for bilens fører at have telefonsamtaler og telefonmøder, og derved udnytte transporttiden hvervs/erhvervsmæssigt.

• Da bilen var en hybridbil, har den en reserveret ladeplads ved et kommunalt areal ved Plejehjemmet Engskrænten samt en reserveret parkeringsplads ved Rødovre Rådhus. 

Kommentarer
Top