”Nu er det Rødovres tur”
benny-engelbrecht_1357_110920_BP-1.jpg
Borgmester Britt Jensen (S) og formanden for sammenslutningen af grundejerforeningerne i Rødovre, Jens Debel-Hasløv, til højre, i samtale med transportminister Benny Engelbrecht om Rødovres støjproblematikker Foto: Brian Poulsen
trafikstøj Støj dræber og i Rødovre er flere tusinde borgere udsat for livsfarlig trafikstøj. Transportminister Benny Engelbrecht var i dag på besøg i Rødovre, hvor han ved selvsyn, eller rettere selvhør, kunne konstatere, at trafikstøjen er massiv langs Motorring 3.

På Lørenskogsvej kan trafikstøjen, fra det store forgrenede motorvejsnet, der skærer gennem Rødovre, bedst beskrives som en susende og konstant summen.
Rødovreborger, Jens Debel-Hasløv, bor i området ved Motorring 3 og han er dagligt generet af trafikstøjen fra den buldrende motorvej, der med over 100.000 døgnbilister er en af landets største trafikale årer. Jens Debel-Hasløv er også formand for sammenslutninger af grundejerforeninger i Rødovre og han var i dag inviteret med på en tur rundt på nogle af Rødovres støjplagede villaveje, da transportminister Benny Engelbrecht (S) var på besøg.
Jens Debel-Hasløv mener, at Rødovre flere gange er blevet forbigået, når de politiske partier på Christiansborg har fordelt millioner til støjdæmpende tiltag og han var klar i mælet, da ministeren kiggede forbi.
”Nu er det Rødovres tur. Mange af beboerne i området har nok vænnet sig til støjen, men sådan skal det jo ikke være. Asfalten er gammel, nedslidt og har reelt ingen effekt mere. Ny asfalt vil give en væsentlig reduktion i støjen, men tiltaget kan ikke stå alene. Et støjværn i Rødovre er helt afgørende,” fortalte han til transportminister Benny Engelbrecht.

Som en udendørs rockkoncert
Uden den store succes har borgere og Rødovre Kommune i mere end 10 år forsøgt at overdøve larmen fra Motorring 3 ved at råbe politikerne på Christiansborg op om den sundhedsskadelige støjproblematik, som flere tusinde borgere hver dag udsættes for.  
Motorveje er statsveje og Rødovre Kommune har derfor ikke direkte indflydelse på prioritering af renoveringen af Motorring 3. Kommunen har dog ved flere lejligheder lagt pres på Christiansborg og tilbage i 2010 afsatte Folketinget 10 millioner kroner til støjværn på en del af strækningen langs Motorring 3.
Der er dog stadig et ’hul’ på 3,5 kilometer i Rødovre, hvor støjen uhindret kan strømme ind på villavejene og det hul skal lukkes. Og det kan ikke gå for hurtigt, fortalte Rødovres borgmester Britt Jensen (S), der havde inviteret Benny Engelbrecht til Rødovrefor at lægge ører til støjgenerne.
”Rødovre er en af Danmarks tættest befolkede områder og Motorring 3 er den næstmest trafikerede motorvej, så det er helt rigtigt, hvad Jens siger; Nu er det Rødovres tur. Når man bygger et statslig motorvej, må der også høre støjværn med. Vi synes ikke projektet er færdigt, selvom motorvejen har stået her i 12 år. Når man køber et hus i forstanden skal det være muligt at kunne sidde i fred og ro i sin have. Vi vil gerne have en støjvold og støjsvagt asfalt. Og hellere i går end i morgen,” lød det fra Britt Jensen, inden hun oplyste ministeren om, at støjen lige ved motorvejskrydset på Jyllingevej svarer til lyden fra en udendørs rockkoncert.

Artiklen fortsætter under billedet…

 
Borgmester Britt Jensen (S) og formanden for sammenslutningen af grundejerforeningerne i Rødovre, Jens Debel-Hasløv, til højre, i samtale med transportminister Benny Engelbrecht om Rødovres støjproblematikker. Foto: Brian Poulsen

Tager sagen alvorligt
En beregning fra ingeniørvirksomheden Rambøll viser, at støjen i Rødovre kan halveres, hvis der bliver bygget en støjvold og lagt ny støjdæmpende asfalt på den stærkt trafikerede motorvej.
Det er Vejdirektoratet der prioriterer midler til en gennemgående støjskærm langs motorvejen og der blev ikke kigget Rødovres vej, da der ved et forlig i 2019 blev fordelt 1,6 milliarder kroner til støjdæmpende foranstaltninger i hele landet. Fast ligger imidlertid, at der skal støjdæmpende asfalt på strækningen inden 2023.
På besøget i Rødovre lyttede transportminister Benny Engelbrecht til de lokale frustrationer og han erkendte, at Vejdirektoratets analyser ikke har passet.
”Der er ingen tvivl om, at Vejdirektoratets oprindelige analyser ikke har holdt. Asfalten har ikke leveret det den skulle. Vi vil se på, hvad der kan ske af fremrykninger, men jeg kan ikke love noget. Vi ved godt, at støjen er der og vi ved, at der skal sættes penge af til støjbekæmpelse. Senest i 2023 bliver der skiftet asfalt, men lad os se, hvad vi kan gøre,” fortalte transportministeren blandt andet.

Det er ingen hemmelighed, at støj dræber. Hvor højt på din prioriteringsliste står støjskærme til Rødovre og andre omegnskommuner?

”Det er altid svært at sige, hvor højt man prioriterer noget i forhold til andet, men hvis jeg forstår borgmesteren ret, er det ikke sket for nylig, at der har været en minister ude og lytte og det er selvfølgelig et udtryk for, at jeg tager det alvorligt,” fortalte Benny Engelbrecht.


Der er tidligere lavet en beregning på, hvad det vil koste at få opsat en støjskærm på den 3,5 kilometer lange strækninger i Rødovre og priser anslås i størrelsesorden 62 millioner kroner.

Kommentarer
Top