Spillet om dine penge
penge-roedovre_081107_BP.jpg

PFA-kunder for 7 millioner retur i Rødovre.

På midtersiderne i denne uges avis kan du følge tilblivelsen af budgettet, der styrer dit lokale liv. Foto: Arkiv
BAG OM BUDGETTET Børnehaver, veje, grønne områder, plejehjem, idrætsanlæg, kultur og skoler. Hvem skal have penge, når budgettet skal lægges? Hvor skal der effektiviseres, investeres eller spares? Det er nogle af de spørgsmål, kommunens budget hvert år forsøger at svare på. Men inden da er spillet om pengene igennem en kompliceret rejse og det er faktisk lige nu, at du kan få indflydelse.

Hvert år vedtager politikerne i Rødovre en række effektiviseringer, der skal gøre tingene i kommunen nemmere og samtidig spare penge. Sideløbende fordeler og investerer de milliarder af kroner til alt fra skoler og veje til plejehjem og kunstgræsbaner.
Men hvad er egentlig op, og hvad er ned i det store spil om dine penge?
Hvem foreslår, hvad der skal investeres i? Hvem vurderer, hvor der kan spares? Og hvornår kan du eller din forening råbe højt, hvis vores fællesskab er ved at begå en fejl?
Ofte er det først, når pengene allerede er sparet, at borgerne slår ud med armene og det er for sent.
Derfor tager vi dig i år med helt ind i maskinrummet, så du kan se, hvad dine penge bliver brugt til og giver dig en ekstra mulighed for forstå og påvirke spillet om pengene.
“Jeg har sideløbende
med håndteringen af corona arbejdet med at fremlægge mit første budgetforslag som borgmester. Det er en meget vigtig del af vores kommune,” siger borgmester Britt Jensen (S), der har sagt ja til at delagtiggøre læserne i sine prioriteringer til budgetforslaget.
Den politiske proces med at behandle budgettet starter først efter sommerferien.
Det konkrete budgetforslag blev offentliggjort mandag den 3. august. Kommunalbestyrelsen 1. behandler budgetforslaget den 1. september – den endelige vedtagelse af budgettet sker med 2. behandlingen den 6. oktober.
Men hvad dækker disse datoer over og hvad sker der imellem dem?
Det er det, vi, på midtersiderne af denne avis, vil forsøge at vise så nemt og overskueligt som muligt. Det manglede bare, det er trods alt dine milliarder, der jongleres med.
Og borgmesteren og forvaltningen har, som startskud til årets forhandlinger, valgt at fokusere på to overordnede prioriteringer i budgetforslaget.
“Det er styrket velfærd – for vores ældre medborgere, for børnene og for dem, der har brug for en hjælpende hånd. Derudover skal vi gøre Rødovre grønnere, så vi gør en forskel for vores fælles miljø og klima,” siger Britt Jensen.

Den nære velfærd
En kommune skal kendes på, hvordan den behandler sine svage borgere, plejer man at sige og i Rødovre skal vi ikke komme i en situation, hvor det er de svageste borgere, der skal betale regningen for resten af samfundet, mener borgmesteren.
“Jeg har i mit budgetforslag lagt flere penge ind, så vi kan fastholde den nuværende service til børnene, de unge og vores ældre. Vi bliver flere borgere i Rødovre og pengene skal følge med,” siger hun og fortsætter:
“Det bliver et meget stort beløb, vi kommer til at lægge ekstra ind i budgettet – i omegnen af 30 millioner kroner. Men det er helt afgørende for mig, at Rødovre bliver ved med at være en stærk velfærdskommune, selvom vi bliver flere borgere.”
Hertil kommer, at kommunen som altid vil effektivisere på en række områder.
I alt skal der spares 10 millioner kroner i budgettet, som det ser ud i borgmesterens udspil.

Grønne investeringer
Rødovre er på nogle måder i dag en foregangskommune på det grønne område, mener hun.
“Tænk bare på hele affaldssorteringen, hvor vi er årevis forud for mange andre kommuner, som står med en stor opgave foran sig. Men vi kan gøre endnu mere for at forbedre miljø og klima. Vi bliver nødt til at gøre mere for at passe på den klode, som vi skal give videre til de kommende generationer.”
Derfor er det planen at øge de grønne investeringer i kommunale bygninger, så Rødovre nedsætter energiforbruget og sparer CO2.
“Samtidig vedligeholder vi bedre vores bygninger og skaber et bedre indeklima. Det kommer alle til gode. Vi skal gå målrettet efter at forbedre de bygninger, som ikke er energirigtige.
Jeg vil derfor fordoble puljen til grønne investeringer i kommunens bygninger. Derudover er der nogle børneinstitutioner, for eksempel Kompasset og Elvergården, som virkelig trænger,” siger Britt Jensen og forklarer:
“Det gælder også nogle af tilbuddene til børn og voksne med særlige behov – eksempelvis Skiftesporet og Espevang. De skal renoveres.”
Et af de områder, hvor det virkelig kan betale sig at investere som samfund, er på cykelområdet. Det er en både miljøvenlig og sund transportform.
“Rødovre Kommune skal have en ambitiøs cykelstrategi og jeg håber, at rigtig mange borgere vil være med til at udvikle den. Det skal være både trygt og nemt at tage cyklen i Rødovre. Derfor skal vi have flere cykelstier, og vi skal gøre, hvad vi kan, for at gøre livet lettere for cyklisterne. Og der skal sættes penge af til nye cykelstier i de kommende år,” påpeger borgmesteren

Skal være på forkant
Rødovre er kendt for at være en god velfærdskommune.
“Men vi kan flere steder gøre det bedre, når det kommer til de fysiske rammer. Jeg ønsker, at Rødovre Kommune i langt højere grad er på forkant, når det kommer til renovering af bygninger. I stedet for at vente med at renovere vores bygninger til de virkelig trænger, vil jeg tage renoveringerne up front – inden det bliver dårligt at være i dem. Det er sund fornuft – det er både bil-
ligere for kommunen at renovere i tide og det giver bedre rammer at være i,” siger hun og tilføjer:
“Derfor har jeg lagt et nyt kriterie ind i vores budgetforslag om, at vi skal investere, før det sker. Det gælder for eksempel daginstitutionerne, hvor børnene bruger rigtig mange timer af deres dag.”
“Rødovres børn skal have de bedst mulige rammer. Langt de fleste daginsti-
tutioner er i god stand, men der er flere steder plads til forbedring.”
I budgetforslaget er der derfor lagt økonomiske puljer ind, som sikrer, at alle daginstitutioner bliver bragt op på et moderne niveau.
“Jeg vil gerne have lavet den samme øvelse på vores veje. Vores vejnet er nogle steder nedslidt og der er brug for, at vi får foretaget en grundig analyse af, hvor vi skal renovere. De veje, der trænger mest, skal have støjreducerende asfalt af hensyn til naboerne. Det kræver store millionbeløb at få løftet vejenes standard, hvilket der skal sættes puljer af til i de kommende år,” siger hun.

Kommentarer
Top