Partnerskab skal lokke flere børn til idræt
britt.jpg
Peder Nedergaard fra DGI Storkøbenhavn og borgmester Britt Jensen har tirsdag underskrevet en aftale, der skal støtte børn og unge i foreningerne. Foto: RK
Det er et samfundsmæssigt problem, der giver sundhedsmæssigt og demokratisk underskud, at børn og unge siver ud af fællesskaberne i idrætsklubberne. Nu skal nyt partnerskab vende udviklingen i Rødovre.

Man kan kende en kommune på, hvor godt det går for dens foreninger.
Det er i fællesskaberne, at fremtidens borgere formes og den mentale og fysiske sundhed udvikles på lige fod med den demokratiske dannelse, der i sidste ender får samfundet til at hænge sammen.
Derfor er der også mere end bare medlemstal og kampresultater på spil, når DGI og Rødovre Kommune går sammen om et stærkere idræts- og foreningsliv i Rødovre.
Peder Nedergaard, formand for DGI Storkøbenhavn, og Britt Jensen, borgmester i Rødovre Kommune har netop underskrevet aftalen om det nye partnerskab, der skal understøtte de lokale idrætsforeninger og invitere flere børn og unge ind i idrættens fællesskaber.
‘Børn og unge i forening’ hedder indsatsen, der skal bidrage til at løfte foreningsdeltagelsen, øge folkesundheden og styrke de lokale fællesskaber.
”Idrætslivet i Rødovre skal styrkes. Foreningerne spiller en stor rolle for den lokale sammenhængskraft, og det gælder ikke mindst for vores børn og unge. Med partnerskabet udvikler vi den lokale idræt sammen med idrætsforeninger, skoler, daginstitutioner og ungdomsuddannelser. Vi starter med et fritidspas til børn og unge med særlige sociale behov og en idrætsvaneundersøgelse, som kortlægger de lokale idrætsbehov. Jeg er rigtig glad for, at vi i fællesskab med idrætsforeningerne og DGI Storkøbenhavn nu tager det næste skridt til at udvikle idræts- og foreningslivet i Rødovre,”, siger borgmester Britt Jensen (S).

Konference på vej
Rødovre Kommune har også planlagt en idrætskonference i efteråret. Konferencen samler frivillige og ildsjæle i foreningerne, idrætsaktive rødovreborgere og politikere i en dialog om, hvordan man i fællesskab kan gøre det lokale idrætsliv bedre, eksempelvis, hvordan man kan invitere flere børn og unge med.
Med ‘Børn og unge i forening’ igangsættes en række aktiviteter i samarbejde med de lokale idrætsforeninger, skoler, daginstitutioner, ungdomsuddannelser og andre aktører, som vil være med til styrke foreningerne som rammerne for idræt, sundhedsfremme og fællesskab.
Partnerne er ikke i tvivl om, hvad målsætningen er; at invitere flere børn og unge med i idrættens fællesskaber, og det sker bl.a. ved at sætte fokus på udvikling af familietræning, og at byen og naturen bliver brugt som motionsrum.
”DGI Storkøbenhavn er foreningernes udviklingshus, og vi vil rigtig gerne hjælpe idrætsforeningerne med at lykkes i deres nærområde. Med partnerskabet er barren sat rigtig højt i Rødovre Kommune, og vi skal sikre, at alle børn og unge har mulighed for være en del af et stærkt og aktivt fællesskab. Aftalen sætter specifikt fokus på at få flere piger med i idrættens fællesskaber, og det er bare én af de mange vigtige opgaver, som vi glæder os til at komme i gang med,” siger Peder Nedergaard, formand for DGI Storkøbenhavn.

Ungefællesskaber
På sigt er det også meningen, at der skal opbygges nye aktive ungefællesskaber, hvor det er de unge selv, som selv står for at arrangere og gennemføre idrætsaktiviteter for andre unge.
Her vil Rødovre Kommune og DGI iværksætte en række udviklingsforløb for foreningerne for at understøtte og styrke de lokale foreningers organisation og maskinrum.

Spændte foreninger
Hos FIR, der repræsenterer de lokale idrætsforeninger tager formand Poul Lundberg Andreasen godt imod nyheden, der betyder, at Rødovre Kommune og DGI Storkøbenhavn hver i sær investerer 1 million kroner fordelt over de næste fire år i samarbejdet.
“Jeg glæder mig til, at idrætsforeningerne I Rødovre snart får anledning til at melde ind på projektet.Det drejer sig især om at få flere børn og unge i gang med idræt,” siger han.

Kommentarer
Top