Hver fjerde lider af livsfarlig stress
ING_33594_239354.jpg

business, people, deadline and technology concept - stressed businessman with laptop computer at office

Hver fjerde i Rødovre er ramt af stress, der er så farligt, at det går ud over deres liv. Foto: SignElements
stress Igen og igen hører du folk sige, der måske bare har for travlt, at de er stressede, men stress er ikke noget man bare slynger ud. Det er en lidelse, der er så farlig, at den medfører hjertekarsygdomme, diabetes og depression. Hver fjerde i Rødovre er i risiko-gruppen.

Sidder du og slapper af med tre af dine venner på en grøn plet i Rødovre, kan du være statistisk sikker på, at én af jer ikke slapper af oppe i hovedet.
Mere end hver fjerde borger i Rødovre har nemlig et farligt højt stressniveau. Det er ikke bare noget, de siger til familiemiddagen, hvilket den seneste sundhedsprofil viser sort på hvidt.
Og det er et problem, der kan koste velfærd
både psykisk og økonomisk for det lille lokalsamfund, som derfor nu slår et slag for at hjælpe de stressede.
Længerevarende stress kan nemlig medføre hjerte-kar-sygdomme, diabetes og depression. Derfor er det vigtigt, vi lærer, hvordan vi kan håndtere stress i travle eller udfordrende perioder af vores liv. Rødovre Sundhedscenter starter snart en ny omgang af det gratis stress-
håndteringsforløb ‘Mental Balance’, som er en hjælp til personer, der oplever begyndende stress.
”Stress er egentlig en normal reaktion på de udfordringer, vi møder, hvor vi skal præstere eller overkomme lidt mere, end vi er vant til. Det kan for eksempel være i forbindelse med eksamener eller deadlines. Men hvis belastningen fortsætter over længere tid og vi ikke får mulighed for at geare ned, bliver det en usund tilstand, som vi må gøre noget ved,” fortæller sundhedskonsulent Marie Bache Hansen.

Gratis tilbud
Mental Balance er et tilbagevendende tilbud, som har gjort en stor forskel for tidligere deltagere. Nu starter et nyt kursus op onsdag den 9. september. Kurset er gratis og tilbydes til borgere mellem 18 til 65 år, som mærker stress i deres dagligdag.
”Baggrunden for at opleve stress er vidt forskellig hos deltagerne på kurset. Noget er arbejdsrelateret, noget knytter sig til privatlivet. Nogle har hæmmende bekymringsmønstre, mens andre lider af fysiske sygdomme. Uanset hvad baggrunden er, kan alle få glæde af kurset og genkende lighedspunkter i hinandens beskrivelser,” fortæller kursets underviser, psykolog Louise Granby Byriel.
På kurset får deltagerne redskaber til at håndtere stress og stressudløsende situationer og lærer at anvende dem i hverdagen.
”Mental Balance handler i høj grad om at blive klogere på, hvordan vores tankemønstre og handlinger har betydning for vores sundhed. Deltagerne sætter ved kursets start nogle personlige mål og ud fra dem, får de hjælp til at ændre de vaner, der skaber eller fastholder stress i deres liv,” afslutter hun.

Fakta

Du kan høre mere om muligheden for at deltage i Mental Balance ved at kontakte Rødovre Sundhedscenter på tlf. 36 37 81 90 eller sundhedscenter@rk.dk.
Kurset starter onsdag den 9. september og strækker sig over seks gange. Der er begrænsede pladser. Det er vigtigt, at du er indstillet på at deltage i alle kursusgange for at få det fulde udbytte af kurset.