Frivillige trives på nettet – men mangler kontakt
lars-frivilligcenter_964_110620_BP.jpg
Rødovre Frivilligcenter, og Lars, glæder sig til at tage imod efter ferien. Foto: Brian Poulsen
Frivillighed Efter flere måneders nedlukning åbner Rødovre Frivilligcenter (RFC) mandag den 3. august op for foreningslivet i Rødovre. Det gør de efter en blød overgang med en forsigtig åbning før ferien med masser af hensyn og sprit.

Vi har åbent men i første omgang har vi besluttet at der maksimalt må være 10 personer i hvert rum og både borde, stole og andre kontaktflader bliver sprittet af flere gange dagligt,” sådan sagde lederen af Rødovre Frivilligcenter, Lars Thorndal før centeret lukkede ned før ferien.
Han kan se tilbage på nogle måneder, hvor foreningerne har haft mange forskellige udfordringer, men særligt patientforeningerne og foreninger med ældre har været hårdt ramt.
”For pårørende til demente har det f.eks været ekstremt svært ikke at have et sted at mødes og dele erfaringer og læsse af i vores selvhjælpsgrupper. Det var en festdag for vore selvhjælpsgrupper da vi endelig kunne åbne op igen,” fortæller Lars Thorndal.

Åbner den 3. august
Lige nu holder Rødovre Frivilligcenter sommerlukket til den 3. august, og der er brug for et pust.
”Det har været noget af en udfordring at bevare optimismen og det gode humør, men nu kan vi endelig begynde at se fremad mod bedre tider. Vi har hele vejen igennem krisen forsøgt at være de frivillige til hjælp med information og deling af viden,” siger Lars Thorndal og fortsætter:
”Vi har til stadighed opdateret information fra myndighederne på vores hjemmeside og vi har været meget aktive på Facebook. Rigtig mange frivillige rundt omkring i foreningerne har ydet en formidabel indsats i denne corona-tid. Der har været oprettet telefonkæder, og organisering af frivillige som har ringet rundt så ingen skulle føle sig glemt eller helt alene.
Han tror, foreningerne har lært at tilpasse sig den vanvittige situation og isolation med forskellige tiltag på internettet, men også, at der mangler noget.
”Vi har lært af corona krisen at man godt kan gå online med mange ting, men at der kan være både mentale og tekniske barrierer, især for ældre,” siger han.

Ensomhed og isolation
Sammen med medarbejderne Mette og Kirstine er det derfor noget, de vil have fokus på.
”Ensomhed og isolation har været nogle af de bekymringer som har vejet allermest og det har varmet mig at der er så mange mennesker i Rødovre som tænker både på naboen, genboen, de ældre, de kronisk syge. Man siger at det er i krisesituationer at både det bedste og det værste kommer op i os alle sammen,” mener Mette og Kirstine. Som leder af frivilligcenteret har Lars med egne ord ikke set skyggen af det værste, men alligevel set og hørt om utallige eksempler på at borgerne i Rødovre har haft øjnene åbne, hjertevarme og villighed til at yde både hjælp og støtte til dem som har behov.
”Jeg håber, glæden ved at få og glæden ved at give, vil vare ved og blive ved med at vokse også når krisen ligger bag os. Nye fællesskaber, nye venskaber er blevet til og selvom vi har skullet passe på hinanden hver for sig er vi samtidig også kommet nærmere hinanden,” siger han og tilføjer:
”Vi har opdaget at når vi hjælper og støtter hinanden, når vi har blik for hinanden så øger det vores livskvalitet og det er faktisk også sådan at frivilligt arbejde styrker dit helbred. Vores motto i RFC er ’fordi vi vil hinanden’ fordi dette at ville hinanden giver en glæde og en kvalitet i livet som er helt fantastisk.”

Alle vinder på interesse og omsorg for hinanden
Et mantra i det lokale frivilligcenter er da også, at der aldrig er nogen, som er blevet kede af at få en hjælpende hånd og der er aldrig nogen som er blevet kede af det når man oplever at der er brug for dig. Alle vinder når vi viser interesse og omsorg for hinanden.
”RFC har kontakt til omkring 130 aktive foreninger og grupper i Rødovre som alle sammen har det tilfælles at de vil hinanden, de vil være sammen og være en del af noget større, et fællesskab. Der er også både plads til og brug for dig i mange af de fællesskaber. Ring til os, skriv til os eller om ned og tag en snak med os, så vil vi gøre alt hvad vi kan for at hjælpe dig med at finde det fællesskab som du vil finde dig til rette i,” lyder det fra Mette, Kirstine og Lars.

Kommentarer
Top