Offentligt toilet skal være en del af det nye rådhusbyggeri
ISS_12348_08298.jpg

Hand down or raise the toilet seat

Gorm Christiansen ser gerne, at den kommende rådhusbygning får et offentligt toilet. Foto: SignElements
læserbrev Gorm Christiansen ser gerne, at den kommende rådhusbygning får et offentligt toilet.

Rødovre Lokal Nyt skrev i avisen den 3. juni 2020, om kommunens planer med byggeriet af et nyt rådhus i Rødovre. Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse bevilliget 1,7 millioner kroner til afholdelse af en arkitektkonkurrence.
Målet er, at rådhusbygningen skal være borgernes hus, i et bæredygtigt byggeri og bykernen kommer til at huse en ny kommunal bygning med flere rådhusfunktioner.
Jeg vil foreslå, det bliver et fast element i arkitekternes tegningsforslag, for alle de arkitektfirmaer som deltager i konkurrencen, at der bliver adgang til et offentligt toilet.
I de seneste år har vi set lukning af toiletter på togstationer og busterminaler flere steder i Storkøbenhavn.
Det har kommunen ikke haft direkte indflydelse på, for her er det DSB eller Movia, som bestemmer. Men det betyder, at folk forretter deres nødtørft i det offentlige rum, hvilket er til stor gene for andre.
Et offentligt toilet i den nye bygning, vil løfte muligheden for at man vil deltage i arrangementer og aktiviteter i bykernen, når man ved, man kan træde af på naturens vegne på en ordentlig måde.

 

Svar på læserbrev

Alle er velkomne til at bruge toiletterne

Kære Gorm Christiansen.
Tak for dit konstruktive og relevante forslag om offentligt toilet i den kommende administrationsbygning. Der er endnu ikke taget stilling til formuleringen af den opgave, som deltagerne i arkitektkonkurrencen skal løse – det sker til efteråret. Dit forslag vil blive taget med i overvejelserne.
Da der er tale om et offentligt byggeri, hvor alle borgere har adgang, skal der naturligvis også indtænkes toiletter i bygningen. Alle er velkomne til at bruge toiletterne inden for åbningstiden – ligesom det er tilfældet i dag med toiletterne omkring rådhuspladsen på eksempelvis biblioteket og rådhuset. Der er ikke taget stilling til, hvilke åbningstider den nye administrationsbygning skal have.

Poul Jepsen
Teknisk direktør
i Rødovre Kommune