Jobcentret skal sætte borgeren i centrum
michel-berg_002_201017_BP.jpg

MERE METRO:Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget drømmer om mere affaldssortering og metrostationer, blandt andet her på hjørnet af Tårnvej og Rødovre Parkvej. Foto: BP

Michel Berg (S), formand for Beskæftigelsesudvalget Foto: Arkiv
læserbrev Den enkelte borger skal mødes med respekt og forståelse for deres individuelle situation og have deres sag behandlet ud fra principperne om ret og pligt.

Ledige borgere er meget forskellige. Lige fra at have arbejdsløshed som eneste udfordring til at
have sociale problemer med i bagagen. Som borgerne er forskellige, skal indsatsen også være det. Men altid med borgerens behov og ønsker i centrum.
Derfor er det med stor interesse, jeg i sidste uge læste, Vibeke Kold og Peter Mikkelsens indlæg, som rummer mange gode tanker om, hvordan vi tilrettelægger fremtidens beskæftigelsesindsats i Rødovre.
Der er ikke nogen tvivl om, at vi løbende skal arbejde med inddragelse af borgerne i deres sag og sikre enighed i den individuelle plan der lægges – uanset hvilken situation den enkelte borger befinder sig i. Borgere der forstår, hvordan deres sag behandles, har både et bedre udgangpunkt for at kunne bidrage aktivt og føler forhåbentlig et større overskud i forhold til deres egne fremtidsudsigter.

Klar dialog med det lokale erhvervsliv
Udgangspunktet må være at lytte til de mange gode instanser og organisationer som dagligt møder borgerne og ud af disse inputs skabe en indsats som rummer alle inputs. Beskæftigelsesindsatsen er ikke én indsats, men en indsats, der sigter at rumme de borgere, som har behov for et skub i en god retning.
Vi skal ligeledes skabe en klar dialog med det lokale erhvervsliv, der i så mange situationer er afgørende for, at vi kan hjælpe den enkelte borger videre i deres arbejdsliv. Specielt i en tid med stigende ledighed, har vi en ekstra stor forpligtigelse til at være helt tæt på virksomhederne og imødekomme deres forventninger.

Kommentarer
Top