Politikerne mangler visioner
WEB_stadionhallen-omklaedningsrum.jpg
Omklædningsrummene ved Stadionhallen på Elstedvej blev renoveret, fordi de var ved at falde sammen - ikke på grund af en visionær plan for idrættens fremtid i Rødovre. Foto: Brian Poulsen
Idræt Thomas Anker skriver på vegne af Rødovre Håndboldklubs bestyrelse, som blandt andet peger på, at politikerne mangler visioner på vegne af idrætten.

Vision
Vi mangler en samlet vision for idræts- og bevægelseslivet i Rødovre, hvor stat, marked, civilsamfund og den frivillige sektor tænkes sammen ud fra et helhedsorienteret trivsels- og sundhedsmæssigt perspektiv.
I dag er tankegangen silo-agtig både organisatorisk og økonomisk. Renoveringen af omklædningsrummene i Rødovre Stadionhal (som ikke fejler noget i sig selv) er et godt konkret eksempel på, at man bruger mange penge på at opretholde status quo i stedet på at bruge lidt flere penge på at bygge til fremtiden med et større aktivitetsudbud til et større antal bruger, såvel medlemmer af foreningslivet som selvorganiserede civilister.

Kapacitetsanalyse
I forlængelse af en samlet vision bør der udføres et konkret bud på, hvor mange fysisk aktive mennesker, man samlet set ønsker på sigt – også specifikt i foreningerne. Det skulle føre til en vurdering af behovet for nybyggeri, udvidelser og renoveringer.
Som forening ser det ud til, at kommunen, med store boligbyggerier, har ønsket mange flere mennesker og et medfølgende bedre beskatningsgrundlag uden at tænke i, hvor disse mennesker skal dyrke idræt. Det kan meget nemt få en social slagside, når de mest ressourcestærke tager de pladser, der er til rådighed, først.Kvalitet og “fremtidssikring” i nybyggeri
Når der er en plan for, hvad der skal udføres, så skal det føres ud i livet på en ordentlig måde. Rødovre Stadionhal er et godt eksempel på et sted, hvor der i årenes løb er blevet taget små bidder, som har gjort pladsforholdene ringere for foreningerne.
Omklædningsrum B blev inddraget til mandskabsrum, et mødelokale blev til kontor for halinspektøren og cafeteriets kiosk/en del af lageret blev til frokoststue for personalet.
RH’s klubhus på Rødovrevej blev solgt men erstattet med et klublokale i den nye Stadionhal 2. Der blev projekteret med et klublokale af en acceptabel størrelse. Imidlertid blev størrelsen reduceret et par gange, da teknikken krævede mere plads. Klublokalet er derfor i dag lige så meget et lagerrum som et samlingssted.
Med til historien hører, at floorballklubben, i den samme tidsperiode, har ønsket sig et nyt klublokale, hvilket har været kendt i FIR. Men muligheden for at slå flere fluer med ét smæk er ikke blevet udnyttet.

Artiklen fortsættes under billedet…


Thomas Anker skriver denne kommentar på vegne
af bestyrelsen for Rødovre Håndboldklub.

Gennemsigtighed
Som foreningsledere i foreningernes bestyrelser har vi brug for at vide, “hvilken bane vi spiller på”. Vi ved godt, at vi ikke alle sammen kan få alt det, vi ønsker, men vi kan bedre forstå, hvorfor nogle ønsker bliver til noget og andre ikke gør, hvis vi kender til de præmisser, der ligger til grund for prioriteringerne.
FIR’s anlægsliste er et godt eksempel på et arbejdsredskab, der er blevet devalueret igennem årene fra at være prioriteret og retningsgivende til at være tæt på komplet ligegyldig

Retfærdighed
Det har været enormt demotiverende som foreningsleder at se egne anlægsprojekter blive tilsidesat for at kunne konstatere, at der alligevel var penge til andre. Uden at FIR blev hørt.
I Rødovre Håndboldklub har det i mange år været det væsentligste ønske at have et styrketræningslokale i forbindelse med de to haller på Elstedvej. Vi forestiller både os selv og de andre foreninger på Elstedvej som brugere, men også (ældre) borgere med nøglekort/chipadgang.
I mangel på samme må vi købe os til styrketræningen for 30.000 kroner om året plus en reklame på brystet af seniorholdenes trøjer, som har en salgsværdi omkring 30.000 til 40.000 kroner.
Lokalet burde have været opført i forbindelse med byggeriet af hal 2 for at forfølge den del af kommunens politik, der handler specifikt om eliteidræt. At det heller ikke blev til noget i forbindelse med renoveringen af omklædningsrummene, er ikke overraskende, men det føles som en torn i øjet, når der i mellemtiden har været nybyggeri ved skøjtearenaen, som vel aldrig nåede at komme officielt på FIR’s liste, før det var en realitet?

Inddragelse
Det skal retfærdigvis siges, at der findes udendørs styrketræningsredskaber ved Stadionhallerne på Elstedvej i dag. De blev præsenteret som en del af en større pakke i brugerbestyrelsen, der altså blev taget med på råd.
Det var formelt set rigtig godt, at brugerbestyrelsen i Stadionhallen blev inddraget, men selvfølgelig skidt funktionelt set, at maskinerne ikke er velegnede til at udøve styrketræning på for håndboldspillere.
Vi er altså lige vidt, hvad angår vores egentlige ønske.

Fastholdelse
Selvom rammerne for at spille håndbold i Rødovre Håndboldklub kunne være meget bedre, så skal det også siges, at byggeriet af hal 2 gjorde en kæmpe forskel.
I 2019 var der 502 registrerede medlemmer af RH, hvilket var 43 mere end året før og tallet er fortsat stigende her i 2020 – særligt for medlemmer under 12 år går det stærkt. Det er vel at mærke på et tidspunkt, hvor håndbolden er i tilbagegang generelt og DHF fortsat kører kampagnen “knæk kurven”, som vi selv har benyttet os af og har opført konceptet klubbuilding. Først gang var for cirka tre år siden og frem.
Vi tror selv, at en del af forklaringen på vores succes er et meget skarpt fokus på at rekruttere og motivere de bedste trænere til at være i klubben. Det er bl.a. muligt gennem kommunens tilskudsordninger, så vi eksempelvis kan sende mange trænere på kurser for at dygtiggøre sig. Det fungerer rigtig godt.
Vi er også lykkes med at skabe en fortælling om et stærkt fællesskab under mottoet “Vi er klubben”, så når vi for eksempel fordeler træningstider, så er elite-, bredde-, senior- og ungdomstrænere alle med til at komme med ønsker og diskutere fordele og ulemper.
Det ender eksempelvis med, at elitetrænerne godt kan se det fornuftige i at træne en time og et kvarter i stedet for halvanden time, en gang imellem – og at vores bedste seniorelitehold træner flere gange om ugen til klokken 22.
Men det her er altså et problem, når vi ønsker at rekruttere spillere udefra og rent fysiologisk er træning tidligere på dagen også bedre, når målet er præstationsfremgang.

Eliteidrættens status
Sidstnævnte eksempel fortæller, at vi har forholdt os meget specifikt til forholdet mellem ungdom og senior samt elite- og breddehold i RH. Den skelnen kan vi ikke helt få øje på, på samme måde kommunalt.
Her er der måske brug for en klarere skelnen mellem forskellige segmenter i idrætten og deres status i forhold til hinanden. Vi kan godt forstå, at Mighty Bulls har en særlig status, men det kunne være rart at vide, om andre foreninger har samme status og hvor grænsen går mellem støtte til foreningslivet gennem folkeoplysningsloven og samarbejdet med professionelle sportsvirksomheder, som der bestemt også skal være plads til?

Samarbejde
Vi vil rigtig gerne det bedste for al bevægelse, idræt og sport i Rødovre Kommune, men det er nemt at blive misundelig på hinanden, hvis der ikke er klare linjer for prioriteringerne fra kommunens side. Når truget er tomt, bides hestene, fristes man til at sige… Så meget mere imponerende er det, at villigheden til at tale sammen om mulighederne som foreninger er stor.
Det kræver dog, at FIR igen bliver taget alvorligt fra politisk hold.


Thomas Anker blev kåret til Årets Idrætsleder i
Rødovre i 2016.

Kommentarer
Top