Opgraderet skaterhockeybane skal flyttes til parkeringsplads
Skærmbillede-2020-06-11-kl.-13.16.01.jpg
Rødovre Kommune vil bygge den nye koldhal til rullehockey på det eksisterende parkeringsareal mod Korsdalsvej. Foto: Rødovre Kommune
ny hal I stedet for at overdække den eksisterende skaterhockeybane i Espelunden har Rødovre Kommune nu planer om at etablere en helt ny og lukket hal.
Fakta
  • Hallen opføres som fast konstruktion med betongulv, og vil indeholde faciliteter til rullehockey som bander, mål, spillerbokse og dommerbord.
  • Hvis økonomien tillader det, er der også forslag om at etablere depot- og omklædningsrum.

Kilde: Rødovre Kommune

Det lokale skaterhockeymiljø har i årtier sukket efter en ny og overdækket bane og ved de seneste budgetforhandlinger blev bønnerne endelig hørt, da Kommunalbestyrelsen valgte at afsætte 6,5 millioner kroner til en overdækning af den eksisterende bane.
Hvis tidsplanen holder kan de nye overdækkede faciliteter tages i brug til maj måned næste år, men i stedet for at overdække den eksisterende bane har Rødovre Kommune nu valgt en anden løsning, der må siges at være en stor opgradering.
Fredningslinjer og en stor vandledning betyder nemlig, at det kun er muligt at overdække den eksisterende bane og i stedet har Rødovre Kommune derfor nu planer om at bygge en helt ny og lukket hal og placere den kun et stenkast fra den nuværende bane på en del af parkeringspladsen i Espelunden tættest på Korsdalsvej.
De ændrede planer blev tirsdag enstemmigt godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget og i sammenslutningen af skaterhockeyklubberne i Rødovre vækker beslutningen glæde hos formand Harry Arnholz.
”Vi har længe arbejdet på at få etableret en lukket hal, da en overdækning ikke er nok til at stoppe regn, når der er sidevind, så det er en stor opgradering,” siger formanden, der forventer øget interesse for sporten og flere nye medlemmer, når hallen står færdig til næste år.

Nye p-pladser på den gamle bane
Kommunalbestyrelsen skal senere endeligt godkende sagen og hvis det sker, forventer Rødovre Kommune at begynde projekteringen i juli måned.
Den kommende lukkede hal, eller koldhal, som haltypen også kaldes, skal placeres mod Korsdalsvej og vil komme til at æde godt 20 parkeringspladser i Espelundens Idrætsanlæg, hvor der til Avartas hjemmekampe på Tømrermester Jim Jensens Park ofte er rift om parkeringspladserne.
Rødovre Kommune vil dog etablere nye parkeringspladser på det område, hvor den eksisterende rullehockeybane er placeret.
”Og jeg tænker at det nok er muligt at lægge noget mere asfalt på det område, så der kan etableres flere parkeringspladser,” lyder det fra Konservatives Kim Drejer Nielsen, der ikke umiddelbart vurderer, at den nye hal vil betyde færre p-pladser i Espelunden.  


Her skal den nye hal placeres. Rødovre Kommune oplyser, at den eksisterende hockeybane bevares i videst muligt omfang til brug for den uorganiserede idræt, når banen ikke benyttes til parkering. Foto: Rødovre Kommune

Kommentarer
Top