Ny hjælp til psykisk sårbare
annie-arnold-pedersen_910_180520_BP.jpg
Ny udvalgsformand glæder sig til næste uges afstemning om en helhedsplan for psykisk sårbare Foto: Bri
Det skal være slut med at vente evigheder på den rigtige hjælp, eller ikke vide, hvor man skal henvende sig, hvis man er psykisk sårbar. Ny helhedsplan samler indsatsen ét sted og sikre tidligere hjælp i Rødovre. 

“Ingen skal falde udenfor. Alle skal have mulighed for et godt liv i Rødovre.” Sådan lyder skismaet bag Rødovre Kommunes kommende helhedsplan for psykisk sårbare. 

Hvis planen vedtages på kommunalbestyrelsesmødet i næste uge, vil psykisk sårbare og deres pårørende kunne se frem til en tidligere indsats og en mere simpel procedure, der blandt andet involverer flere praktiserende læger, der kan sende videre i systemet, men også boligselskaber og viceværter, der føler, at en af deres beboere kunne have godt af at blive holdt i hånden. 

“Så finder vi ud af sammen med borgeren, hvad det er der skal til,” understreger formand for Social og Sundhedsudvalget, Annie Arnoldsen Pedersen. 

Hun bevæger sig dermed ind i et minefelt af gode intentioner, men personligt oplevede frustartioner hos de pårørende om at løbe hovedet imod en mur i det store kommunale system. 

“Men den her plan lægger handling bag ordene og sætter en fælles retning for Rødovre kommunes mange gode initiativer på området,” lover Annie Arnoldsen Pedersen. 

 

Mange står bag

Vi har sat hende stævne foran Rødovre Frivilligcenter, fordi den socialfaglige indsats i stor grad står på skuldrene af de oplevelser, der er i Rødovres mange foreninger. 

Helhedsplanen er derfor blevet til i samarbejde med Udsatterådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og de frivillige i Frivillighedscentret og andre interesserede borgere, hvilket bør være garanti for dens levedygtighed.

“Initiativet Én Indgang rummer en helt ny mulighed for at opsøge lettilgængelig og hurtig hjælp, uden at blive en “sag” i kommunen. Konkret betyder det, at vi sammen med borgeren vil finde løsninger som passer den enkelte borger, fremfor at få borgeren til at passe til kommunens løsninger. Samtidig er det målet, at indsatsen bliver sat i værk med det samme – altså når borgeren er motiveret og har formuleret et behov,” siger Annie Arnoldsen Pedersen og fortsætter:

“Mit håb er, at vi kan hjælpe flere tidligere og dermed forebygge, at borgere med forholdsvis ukomplicerede problemstillinger bliver hængende.”

 

Sammenhængende indsats

Et andet element i planen er, at borgerne skal have oplevelsen af, at der er sammenhæng i indsatsen. De mest sårbare borgere, som har allermest mindst overskud, er også ofte dem, som har flest kontaktpersoner. 

“De taber så at sige overblikket over sit eget liv – og det er ikke OK. Derfor lægger planen vægt på at borgeren skal have Én Plan samt mulighed for én kontaktperson, som har egne levede erfaringer. Dette for at give borgeren overblikket tilbage,” siger udvalgsformanden, der mener, at planen lægger op til at skabe nye samarbejdsrelationer med behandlingspsykiatrien.

“Så vores borgere får den hjælp de har behov for, uagtet om det er kommunen eller Regionen, som skal levere den.”

 

Personlig udvikling

Da vi mødes med hende foran foreningernes officielle forsamlingshus tegner og fortæller hun en del, men skærer man ind til benet går planen altså på fire ben. 

De sidste to handler om udvikling og bæredygtighed. 

“Tredje ben i planen er, at indsatsen skal give mening for borgeren – altså være bæredygtig, også når kommunen slipper grebet. Her er alle vores frivillige foreninger en gave,” understreger Annie Arnoldsen Pedersen og forklarer:

“Ingen ønsker, at ens bedste ven er støttekontaktperson eller hjemmevejleder. En vigtig opgave er derfor, at hjælpe borgeren over i en ligeværdig relation, som giver mening for den enkelte. Og heldigvis har vores foreninger taget imod denne plan med åbne arme.”

 

Kompetenceudvikling

Det sidste ben kan bedst beskrives som kompetenceudvikling til personalet. 

“For når man giver borgerne ansvaret for deres liv tilbage, så skal personalet også være rustet til at skrue ned for sig selv og til gengæld give borgerens egne løsningsforslag et fagligt perspektiv. Det lyder simpelt. Men for personalegrupper med et udvidet omsorgsgen, er denne øvelse ikke let. Derfor skal der uddannelse til.”

Helhedsplanen har været i høring hos foreninger og institutioner i kommunen, og høringssvarene er ifølge formanden blevet indarbejdet. 

Kommentarer
Top