Kommunen vil gøre livet lettere for cyklisterne
Store-cykeldag-2019-190616-12.jpg
Der er mange fordele ved at tage cyklen i det daglige. Cykling øger sundheden og livskvaliteten for både cyklisten og omgivelserne. Det begrænser luftforureningen og giver mindre trafikstøj. Foto: Per Dyrby
cyklisme Rødovre Kommune vil fremme cyklismen og tager efter sommerferien hul på en ny cykelstrategi.

De lokale politikere har ikke lovet medvind på cykelstierne, men de mange cyklister kan nu alligevel godt glæde sig over den plan, som Kommunalbestyrelsen godkendte på sidste møde.
Som vi tidligere har beskrevet i Lokal Nyt, har Rødovre Kommune i kulissen arbejdet med forarbejdet til en kommende cykelstrategi og på Kommunalbestyrelsens møde den 23. juni blev den videre proces enstemmigt vedtaget.
Rødovre er den tredje tættest befolkede kommune i landet og ligger som lidt af et smørhul i cykelafstand til det meste i det nære hovedstadsområde. Men andelen af biltrafik er på det seneste øget på bekostning af cykeltrafikken.
”Vi skal gøre, hvad vi kan, for at gøre livet lettere for cyklisterne, så det bliver mere attraktivt at cykle i Rødovre. Det er et område, hvor vi kan gøre det bedre,” udtaler borgmester Britt Jensen (S) i en pressemeddelelse.
Borgerne bliver indbudt til at være med til at lave en ambitiøs cykelstrategi. Der skal blandt andet være flere cykelstier, og livet skal gøres lettere for cyklisterne.

Begynder efter sommerferien
Arbejdet med at udvikle strategien starter efter sommerferien. Alle borgere, der har interesse for sagen, bliver inviteret med, og det kommer blandt andet til at ske på Rødovredagen lørdag den 5. september. Der vil være en særlig inddragelse af børn og unge for at få belyst deres vaner og transportvalg. Det er også planen, at det lokale erhvervslivs mange ansatte og pendlere skal inddrages – det gælder også Rødovre Kommunes egne ansatte.
”Borgerne er de bedste eksperter på hverdagen. Hvis der er udfordringer og barrierer for at tage cyklen, skal vi gøre, hvad vi kan, for at få det fixet. Forvaltningen går allerede nu i gang med at se på, hvordan vi kan gøre livet lettere for cyklisterne. Det skal være både trygt og nemt at tage cyklen overalt i Rødovre,” udtaler Britt Jensen.