Henter først skraldet klokken 7
affald_skraldespand-1.jpg
Efter at Rødovre Kommune har hjemtaget indsamlingen af affald starter arbejdet, som udgangspunkt, først klokken 07.00 om morgenen Foto: Arkiv
affald Skraldecontainere der bankes mod skraldebilen klokken 05.00 om morgenen kan hurtigt forstyrre den gode søvn. Efter at Rødovre Kommune har hjemtaget indsamlingen af affald starter arbejdet, som udgangspunkt, først to timer senere.

Efter en høringsperiode på fire uger har Rødovre Kommune godkendt de nye affaldsregler, der træder i kraft den 30. august. De såkaldte affaldsregulativer definerer, hvordan Rødovre Kommune håndterer tømningen af skrald, hvordan affaldsbeholderne skal placeres og hvornår arbejdet starter.
Før Rødovre Kommune hjemtog opgaven med selv at indsamle affald, kunne tømningen allerede starte fra klokken 05 om morgenen, hvilket jævnligt har givet anledning til debat fra borgere, der var utilfredse med det ofte støjende arbejde i de tidligere morgentimer.
Siden 1. marts, hvor Rødovre Kommune overtog opgaven, har starttidspunktet dog været flyttet til klokken 07.00, men hvis du alligevel bliver vækket af en larmende affaldscontainer der bliver banket mod en skraldebil klokken 05.00, skal du holde igen med klagen.
I det nye affaldsregulativ er det nemlig fastsat, at indsamlingen må starte klokken 05.00 for udvalgte affaldstyper. Kommunen oplyser, at det skyldes, at der er behov for en smidighed i det tidsrum, hvor der må indsamles affald.
”I de indkomne høringssvar fremgik det, at man var utilfredse med at indsamlingen kunne starte klokken 05.00. Efter vi har hjemtaget indsamlingen starter vi først klokken 07.00, men kan i særlige tilfælde starte klokken 05.00 for eksempel ved vejarbejde, vejrlig og nedbrud af materiel,” fortæller formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S).

Kommentarer
Top