Faciliteterne er nedslidte
espelunden-kunstgraesbane.jpg
Der er to kunststofbaner i Espelunden og en på Horshøjvej, hvilket slet ikke er nok til at dække kapaciteten. Nu renoveres banen på Islev Skole til 900.000 kroner, men det bliver ikke en kunststofbane, så igen mener idrætsforeningerne under FIR, at renovereingen er en nødløsning og ikke en visionær løsning. Foto: Brian Poulsen
idræt Faciliteterne er nedslidte og der er for få kunststofbaner i Rødovre. Avarta er gået fra 900 medlemmer til 650, men Avartas bestyrelse ser også indad og lufter, at medlemsafgangen også er selvforskyldt.

Klubhus og én samlet klub
Bygningerne i Espelunden er fra omkring 1985. Og bygningerne i Espelunden er faktisk ikke et egentlig klubhus, men består af nogle forskellige lokaler samt omklædningsrum med badefaciliteter. Men vi forsøger i det daglige at gøre det og få det til at fungere som et klubhus med tilhørende klub!
Bygningerne benyttes fast af klubberne og foreningerne Avarta, Islev, Gå-Lunt-Løb og Rullehockey i sommerhalvåret samt flere andre klubber i vinterhalvåret. Det samme gælder for banerne i Espelunden, hvor der eksisterer to kunststofbaner og én (meget lille) grusbane til at dække behovet om vinteren for samtlige klubber.

Vi fik for nogle år siden en pavillon og sat den op i forbindelse og i nærhed med de øvrige bygninger, hvilket vi er meget glade for, selvom den som sådan ikke er en integreret del af bygningerne, da den er adskilt fra de øvrige bygninger og der derved ikke kan holdes opsyn med den fra de andre lokaler.
I omklædningsrummene er der stort set altid kun meget (brand)varmt vand eller meget koldt (is)vand i hanerne i baderummene.
Og generelt kan det konstateres, at bygningerne er temmelig slidte.
Pergolaen, der (over)dækker området udenfor kantinen, er utæt, så regn ofte siler ned gennem taget samt over gangarealer. I regnvejr løber vandet desuden ned af murene, og der bliver næsten aldrig gjort helt rent på gangarealer og i pergolaen – måske på grund af stensætning langs murene? Det virker heller ikke, som om der vedligeholdes og eller repareres, når det trænger.I dag møder mange omklædt op og går direkte hjem efter træning eller kamp, hvilket er ødelæggende for fællesskabet.

Klubhus og omklædningsrum burde ellers være et naturligt mødested før og efter træning og kampe. Det er i klubhuset, at det sociale liv og fællesskab dannes og grundlægges, og det er værdier, som siden Avartas start har været og fortsat er en vigtig del af klubbens sjæl og DNA.
Ydermere stiller både medlemmer og DBU andre krav i dag, end da bygningerne i Espelunden blev bygget – det gælder såvel for både bredde og elite. Det er efter vores opfattelse i et samlet klubhus med ordentlige omklædnings- og badefaciliteter, at det sociale liv og fællesskab dannes.
Derfor har vi et ønske om, at spillere, trænere og ledere sammen med ikke mindst forældre i højere grad mødes i omklædningsrum og klubhus, når de har spillet kamp eller været til træning. Der ligger både kulturelle og sociale værdier i det. Men det indbyder faciliteterne desværre ikke til.

BK Avarta har på sit højeste haft cirka 900 medlemmer, der også dækker over, at mange er kommet og gået. Vi er i øjeblikket omkring 650.
Vi har i flere omgange tilbudt både selv at udføre eller at hjælpe til med at istandsætte pergola med mere, men det har vi hidtil ikke fået lov til.
Det er vores opfattelse, at disse (ned)slidte og dysfunktionelle bygninger samt kapaciteten er en medvirkende årsag til manglende fremgang i medlemstal med mere.

Fællesskab på tværs af alder, køn og kulturel baggrund har stor betydning for BK Avarta og en optimering af klubhus og badefaciliteter – især mere samlet – tror vi, vil styrke vores klubliv og dermed – alt andet lige – medføre en medlemsfremgang.
Avarta har indtil for kort tid siden haft både kvinde- og pige-fodbold og har senest – med succes – desuden etableret blandede Fodbold Fitness hold, som i dag også stiller større krav til omklædningsfaciliteter.
Tillige er der sket en markant udvikling i måden, hvor på medlemmerne bruger klubben. I fremtiden, eksempelvis i forbindelse med E-sport, som også er på vej til at blive en (væsentlig?) del af klubben.
Yderligere stilles også større krav til mødelokaler og dommerrum samt styrketræningsfaciliteter.

Banefaciliteter
Espelunden har, som tidligere oplyst, to kunststofbaner og en (stadig meget lille) grusbane, som i vinterhalvåret benyttes af seks til otte fodboldklubber. Det giver kapacitetsproblemer, for eksempel for børn under 12 år, som ønsker at træne udendørs, men som ikke tælles med i fordelingen.
Der stilles altså helt andre krav fra medlemmer i dag, så kun/bare/alene tre (3) kunststofbaner i kommunen er langt fra kapacitet nok til at fastholde eller tiltrække nye medlemmer i klubberne, når øvrige kommuner tilsyneladende tilbyder lagt bedre banefaciliteter for både unge og ældre.
Der er ikke de store udfordringer i sommerhalvåret, men vinterhalvåret er en meget stor udfordring for (vist) alle klubber i kommunen.

Multi-anvendelse og adgang til anlæg
Medlemmer (og ledere) kan ikke forstå, at vi ikke må benytte andre anlæg i kommunen – når de (på en del tidspunkter alligevel) står tomme – for at give mere kapacitet navnlig i vinterhalvåret.

Hvorfor må Avarta eksempelvis ikke benytte Rødovre Stadionhal, når den er ledig?

Espelunden må alene benyttes, når der er vagt.
Ellers skal der lånes nøgler, hvilket desværre er en logistisk udfordring for en klub af vores størrelse med kun ét nøglebundt!
En brikordning bør overvejes.

Så en generel debat med kommunen om tilgængelighed er ønskelig. Giver det medlemsfremgang?
Måske ikke direkte, men det er til meget stor irritation for vores ledere, at anlægget (så) ofte er lukket.
Og det er i forvejen meget vanskeligt at skaffe nye frivillige ledere og hjælpere.

Kommunen har en helt ny foreningsportal med et booking system, der slet ikke er taget i brug for fodboldbanerne, selvom det har et år eller to på bagen.

Summen er nok, at Avarta har en maks-kapacitet omkring 750 medlemmer med de nuværende faciliteter. Så en større medlems fremgang – uden især kunstbanetid til klubberne i kommunen – er formentlig ikke mulig.

Vi må konstatere, at vi toppede i 2017 med 900 medlemmer. Herefter havde vi en turbulent tid med utilfredse forældre samt ledere og trænere, blandt andet fordi vi ikke kunne tilbyde tilstrækkelige træningstider om vinteren og vi ikke kunne prioritere alle med den nuværende kapacitet.
Det er især, når børnene bliver omkring 9 til 11 år, hvor de gerne vil prioriteres og have banetider om vinteren.
Det var især også piger og kvinder omkring omklædningsfaciliteter og prioritering af tider og baner. Hertil kommer også, at vi ikke kan holde på voksne breddehold (inklusiv kvinderne), fordi de får sene tider og anlægget lukker tidligt, så der ikke er tid til samværet i blandt andet den såkaldte 3. halvleg og der ikke rigtig er et klubhus til 3. halvleg, hvilket er meget vigtigt for breddehold – altså med socialt samvær og fællesskab efter træning og kamp.

Hvis vi kigger overordnet på det, har vi en udvikling fra 510 medlemmer i 2005 til 771 ved udgangen af 2019. I slutningen af 2017 var vi 902 medlemmer. Herefter er det faldet. Vi har i kølvandet på generalforsamlingen i 2018, haft udmelding af flere hele hold. Vi kan umiddelbart nævne (tallene er lidt usikre);

  • Årgang 2003-04 (30 spillere)
  • 2. senior (15 spillere)
  • Damesenior (12 spillere)
  • Årgang 2009 (både umiddelbart efter generalforsamlingen (20 spillere) og igen i efteråret 2019 (18 spillere))

Senest har årgang 2013 udmeldt sig i foråret 2020 (21 spillere).”

Måske har vi i bestyrelsen ikke været gode nok til at tackle disse udfordringer med mange medlemmer (2017) uden kapacitetsforøgelse, samtidig med at det ikke er nemt at skaffe frivillige ledere og trænere, som nævnt tidligere.
Men når de utilfredse hold er gået til andre klubber, så må der jo være forøget medlemstal der, så det samlede medlemstal i kommunen burde jo ikke være påvirket af det.
Det er vores opfattelse, at Boldklubben Avarta (og de andre fodboldklubber i kommunen) ikke kan hæve medlemstallet uden mindst en kunststofbane mere i kommunen, og den skal placeres, så den giver forbedringer for flest klubber. Hertil kommer – for Avartas vedkommende – det nævnte omkring badefaciliteter og klubhus samt adgang til anlægget, som efter vores opfattelse er hæmmende for en udvikling af vores forening.

Avarta har indgivet et større forslag til en helhedsløsning for fodboldens udvikling i Rødovre til FIR.

Kommentarer
Top