Behandler jobcentret borgerne med værdighed
jobcenter_004_240217_BP.jpg
Enhedslisten foreslår, at jobcenteret kigger indad. Foto: Arkiv
debat Så er Jobcenter Rødovre atter i gang med at holde samtaler med arbejdsløse og sygemeldte borgere i kommunen.

I første omgang foregår det digitalt, men på den anden side af COVID-19 vil samtalerne igen foregå i et fysisk møde mellem borger og medarbejder i jobcentret.
Genstarten kan være en god anledning til at sætte fokus på borgernes oplevelse af mødet med jobcentret. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har udmeldt sine beskæftigelsespolitiske mål for de næste tre år. Et af dem lyder, at jobcentrene skal have mere fokus på at give borgerne en værdig behandling.

Umenneskelige krav
Det synes Enhedslisten, er et rigtig godt mål. Vi har hørt alt for mange historier – ikke nødvendigvis fra Rødovre – men fra syge og arbejdsløse, der er blevet mødt med manglende respekt og umenneskelige krav, når de er i kontakt med deres jobcenter.
Ofte skyldes det manglende tid hos sagsbehandlere, der bliver presset til at holde så mange samtaler som muligt med borgerne. Der er ikke tid til empati og til at finde ud af, hvad der vil være den bedste indsats for lige præcis denne borger i lige præcis denne situation.
Både syge og arbejdsløse bliver mødt med mistro og kontrol, fordi skiftende beskæftigelsesministre har strammet skruen ud fra en antagelse om, at de syge nok ikke er så syge, og at de arbejdsløse nok ikke er motiverede nok i deres jobsøgning.
Derfor hører vi historier om syge, der er blevet mere syge af mødet med jobcentret, og om arbejdsløse, der er blevet parkeret i den ene perspektivløse virksomhedspraktik efter den anden.
Vi siger ikke, at det er sådan i Jobcenter Rødovre. Men vi ved det reelt ikke.
Andre jobcentre har målt borgernes tilfredshed med jobcentrets service og er blevet overraskede over, hvad målingerne viste.
Men selv indenfor beskæftigelsespolitikkens rigide rammer er det muligt at behandle borgerne med værdighed.
Derfor er ministerens nye mål en oplagt lejlighed til at blive klogere på, hvordan borgerne oplever mødet med kommunens jobcenter.

Enhedslisten foreslår, at jobcentret gennemfører:
1) Tilfredshedsmålinger i form af spørgeskemaer til alle borgere, der er i berøring med jobcentret: Er de tilfredse med den hjælp og service, de får? Er der noget, de kunne ønske, var anderledes?
2) Fokusgruppeinterview med udvalgte borgere, så vi kan komme dybere ned i baggrunden for de svar, der er givet i tilfredshedsmålingerne.

Kommentarer
Top