Skrig det til træerne
traeer_917_250520_BP.jpg
Debat Jeg ser det på mine daglige gåture rundt i Rødovre. Jeg ser, og forarges over, at store, smukke træer, hvert år fældes og hakkes til flis.

Jeg forstår ikke, at man ved det mindste sygdomstegn fælder træer, så længe de ikke smitter, eller lider af noget dødeligt. Byens gamle træer er hjem for fugle, og de insekter fuglene lever af, og så er de med til at opretholde en hastigt svindende biodiversitet.
Så ja – jeg er bekymret for byens træer og græder med hvert eneste ene, når de nedlægges.
Et træ, eller grupper af træer, udgør et helt økosystem. Svampe, mosser, lav, insekter, fugle, egern og træet selv indgår i dette system – men disse enestående kæmper, står kun oprejst, så længe vi mennesker tillader det. Hvert år likvideres store, gamle kæmper rundt om i kommunen (og sågar i private haver). I år er det gået meget hårdt ud over et ukendt antal, store træer på Volden nord for Jyllingevej. Sidste år var det Voldens træer på modsatte side og i år har man så ydermere valgt at rydde både træer og tæt buskads, hvor redebyggende fugle yndede at holde til. Ingen af de store, fældede træer er blevet erstattet.

Ryddet for buske
Gangstien mellem Espelunden og Irmabyen er blevet ryddet for buske, krat og træer, området ved regnvandsreservoiret ved selvsamme IrmaBy er barberet ned til jorden – godt en vågen borger nåede at gøre opmærksom på et redeliggende svanepar, ellers var de røget med i
kratrydderen. De ældgamle piletræer ved Damhussøen ryger et efter et, der er igangværende planer om at rydde de sidste fyrtræer ved IrmaByen – og jeg kunne desværre blive ved.
Jeg savner nogle flere nuancer i kommunens kriterier for, hvornår og hvorfor man vælger at fælde byens træer. Er det en god idé at lade gartnere vurdere, om et træ er bevaringsværdigt eller ej. Er det kun prydværdien, som tæller?Grønne lokalplaner
I Rødovre Kommune bør der være et meget større potentiale for at arbejde langt mere strategisk med træers, og i det hele taget det grønnes, mange, positive effekter på klimaet i byerne. Vores kommune bør skærpe ambitionerne for alt det grønne i lokalplanerne. I Odense
Kommune skal man for eksempel plante to træer og ikke bare et enkelt, når der er brug for at fælde et træ. Og i Roskilde Kommune kan man se lokalplaner med endog meget detaljerede planteplaner, så kommunen er tydelig med deres fokus på det grønne.
Et stort, gammelt træ fjerner næsten 70 gange mere forurening end et nyplantet træ.
Et enkelt træ kan i sin levetid absorbere et helt ton CO2. Store, gamle træer giver skygge og beskytter os med ekstrem varme om sommeren.
Samtidig dræner de store mængder vand, fra parker og haver – og med udsigt til større og større mængder regnvand er træer det bedste værn mod oversvømmelser og vand i kælderen. Vand trænger ned i jorden under træet 67 gange hurtigere end i jorden under græs.
Der er altså både økonomiske, miljømæssige og sociale fordele ved at arbejde lokalpolitisk med at skabe et grønt Rødovre.
Så kære politikere og beslutningstagere i Teknisk Forvaltning – lad nu vores buske og træer være.

 

Kommentarer
Top