SF: “Vi skal se på børnefamiliernes arbejdsforhold”
Billede-Ina-Strøjer-Schmidt-SF.jpg
SFs Ina Strøjer-Schmidt vil styrke arbejdstilsynet og sætte hårdt ind mod social dumping.
Debatindlæg Børnefamiliernes kamp 1. maj er anderledes i år pga. coronaen. Der er dog stadig meget af det samme at kæmpe for på det danske arbejdsmarked, hvor vi bl.a. bør styrke arbejdstilsynet og sætte hårdere ind overfor social dumping.

Da jeg er familieordfører for SF i Folketinget, ønsker jeg i dette debatindlæg at sætte fokus på børnefamiliernes arbejdsforhold. I Rødovre bor mange børnefamilier, som sikkert vil kunne nikke genkendende til den følgende problematik.
Danmark er et af de lande i verden, hvor flest kvinder er på arbejdsmarked. Og dette er bl.a. en af grundene til at Danmark er så rigt et land. Men med både mor og far på arbejde skaber det også udfordringer i det daglige familieliv, f.eks. når barnet er sygt, og der ikke på forhånd er en forældre, der går hjemme som kan tage sig af barnet. I de offentlige overenskomster har man mulighed for 2 barnets sygedage, i de private overenskomster 1 til 2 dage, og hvis man ikke arbejder under en overenskomst og ikke har det nævnt i sin kontrakt, så har man faktisk ikke retten til at passe sit barn, når det er sygt.
De få barnets sygedage er et problem, fordi børn ofte ikke er raske efter 1-2 dage. En bred undersøgelse blandt flere faggrupper viser, at de få barnets sygedage vurderes til at være den største udfordring ift. at få familie-og arbejdsliv til at hænge sammen.

Danmark er bagud
Godt hver tredje ansat i dagtilbud oplever mindst én gang om ugen, at børn bliver afleveret syge. I Danmark er vi bagud ift. andre nordiske lande, f.eks. har man i Sverige ret til 60 barnets sygedag pr. forældre pr. år. Coronaen har lagt endnu en udfordring over på børnefamilierne, fordi forældre efter de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen først må aflevere deres barn i skole og dagtilbud, når barnet har været symptomfrit i 48 timer. Så barnets sygedage dække på nuværende tidspunkt kun perioden barnet skal være symptomfrit, hvis man har 2 dage, og ikke selve barnets sygdomsperiode. SF foreslår derfor, at vi udvider muligheden for at passe syge børn med økonomisk støtte fra staten og i samarbejde med arbejdsmarkeds parter.

Kommentarer
Top