Rottekamp i Kommunalbestyrelsen
Rådhuset-2.jpg
Den nuværende kontrakt med Anticimex udløber 31. august 2020 og Rødovre Kommune skal derfor være klar til at fange rotter i efteråret 2020. Rødovre Kommune forventer, at besparelsen ved hjemtagelse bliver på ca. 13 procent eller 415.000 kr.  Foto: Arkiv
rottebekæmpelse Til efteråret skal Rødovre Kommune selv stå for bekæmpelsen af rotter. En beslutning der delte de politiske partier, da sagen blev behandlet i april måned.

De æder alt, formerer sig eksplosivt og kan leve alle vegne. Rotter koster hvert år samfundet store millionbeløb i ødelagte rørledninger og kloakrør og medlemmerne af Kommunalbestyrelsen er nok helt enige i, at de små gravere skal bekæmpes. Men hvem der skal udføre opgaven, deler vandene.
På sidste måneds byrådsmøde skulle Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om kommunen skal hjemtage opgaven med rottebekæmpelse, hvilket betyder, at det er Rødovre Kommune selv der skal stå for at agere rottefængere.
”Og det kan jeg ikke se nogle ulemper i,” siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S), der derfor stemte ja til sagen sammen med de øvrige 10 partifælder, SF’eren Kenneth Rasmussen og Enhedslistens to medlemmer Peter Mikkelsen og Marianne Christensen.
I blå blok var der ikke samme begejstring for at hjemtage opgaven.
Dansk Folkepartis Kim Hammer, De Konservatives Kim Drejer Nielsen og Claus Gisselmann Olsen, der tidligere har repræsenteret Venstre, men nu er uden for parti, stemte alle nej til sagen.
”Vi er imod, at man hjemtager rottebekæmpelsen uden at indhente tilbud fra private firmaer. Der er masser af firmaer, der har specialiseret sig i rottebekæmpelse og lige nu aner vi ikke hvilken pris de skal have for det, for vi har ikke spurgt. Det røde flertal i kommunalbestyrelsen ønsker tilmed slet ikke at vi overhovedet spørger dem. Vi véd lige nu hvad Rødovre Kommune vurderer det vil koste selv at løse opgaven, men vi har ikke noget at sammenligne med,” fortæller Konservatives gruppeformand, Kim Drejer Nielsen.
I Dansk Folkeparti har Kim Hammer svært ved at forstå, hvorfor kommunen med den ene hånd vil hjælpe det lokale erhvervsliv og dem den anden hånd tage arbejdet fra dem ved selv at klare opgaven med rottebekæmpelsen, som det private firma Anticimex i dag varetager.
”Her for en måneds tid siden blev vi enige om at give 30 millioner kroner til at sætte gang i erhvervslivet og nu foreslår man gudhjælpemig at hjemtage rottebekæmpelsen i Rødovre. På mig virker det som om, at det bare er for at få rottebekæmpelsen hjemtaget. Jeg tror desværre, at dette projekt løber løbsk økonomisk,” siger Kim Hammer.
Formanden for Teknik og Miljøudvalget, Jan Kongebro, mener at mulighederne, forud for beslutningen, har været undersøgt godt.
”Vi har tidligere haft opgaven med rottebekæmpelse i udbud og dengang var der én der bød ind på opgaven. Nu viser en undersøgelse, at vi kan spare penge, være tættere på borgere og få to mand på opgaven, så det kan jeg ikke se nogle ulemper i,” siger han.

Økonomisk besparelse
Forud for beslutningen har Rødovre Kommune undersøgt, hvilket muligheder og økonomiske fordele der ville være ved at hjemtage opgaven.
Undersøgelsen viste, at en hjemtagelse af opgaven vil medføre en årlig besparelse på ca. 415.000 kroner, give bedre service og samtidig gøre rottebekæmpelsen mere fleksibel.
Det er ligeledes Rødovre Kommunes vurdering at der kan arbejdes med mere langsigtet forebyggelse, hvis kommunen selv klarer ærterne. Jan Kongebro nævner også dialog og samarbejde med borgerne som et vigtigt parameter for at hjemtage opgaven.
”Indenfor rottebekæmpelse er det vigtigt med en hurtig indsats og ved en hjemtagelse vil kommunens egne medarbejdere have mere fokus på dialog med borgere, boligselskaber og virksomheder,” siger han.

 

Top