Rødovres børn bedre til dansk og matematik
skoleateletik_032_110516.jpg
Flere elever har taget et spring fremad i fagene dansk og matematik i Rødovre. Foto: Arkiv
Skole Ni ud af 10 børn i Rødovre kan søge ind på en ungdomsuddannelse efter endt 9. klasse. Det er en stigning på flere procent afslører kvalitetsrapport, der tager temperaturen på det lokale skoleliv før coronaen braklagde systemet.

Det kan være svært at huske, men der var en tid før corona, og der kommer en tid efter. Derfor er det vigtigt at holde øje med udviklingen i, hvordan det går på de lokale skoler. Både fagligt og socialt. Heldigvis er der ifølge den seneste kvalitetsrapport meget at glæde sig over.

”Rapporten viser et skoleområde i rivende udvikling. Skoler som arbejder intensivt for at skabe et godt skoleliv for alle børn og unge i Rødovre Kommune,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen (S), der er formand for Børne- og Skoleudvalget.

Kvalitetsrapporten tegner et billede af, at der er rigtig mange lærerige aktiviteter og vigtige indsatser på skolerne, og flere skoler bygger ud og gør plads til stadig flere børn og unge. Kvalitetsrapporten viser, at den sociale trivsel er høj blandt børn og unge i Rødovre.

”Børnene er generelt glade for deres klasser og deres lærere. Iagttages resultaterne i de nationale test, ses en positiv udvikling i andelen af børn med gode resultater. Flere årgange viser betydelig progression, både hvad angår dansk og matematik,” påpeger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Færre klarer sig dårligt

Udviklingen i Rødovre er, sammenholdt med resultaterne på landsplan, også fin i forhold til top og bund. Landstal viser eksempelvis et fald på 0,9 procent i andelen af børn med gode resultater i dansk, læsning for 6. årgang, hvorimod andelen i Rødovre Kommune er steget med 2,5 procent. Ser man på andelen af børn med dårlige resultater for samme årgang, er den på landsplan faldet med 1,4 procent, men i Rødovre Kommune faldet med hele 4,5 procent.

”Der er sket en positiv udvikling i andelen af unge, som afslutter 9. klasse med 02 eller derover i dansk og matematik. Andelen af unge, som således kan søge ind på en ungdomsuddannelse, var 87,5 procent i 2016/2017 og 90,1 procent i 2018/2019. Samme positive udvikling ses i andelen på 90,1 procent af de unge, som aflægger alle prøver ved folkeskolens afgangsprøver,” siger udvalgsformanden og tilføjer:

Fra politisk hold ønsker vi, at de gode takter skal fortsætte. Vi ønsker et fortsat og øget fokus på elevernes faglige udvikling. Det skal blandt andet komme til udtryk i resultaterne ved folkeskolens afgangsprøver. Vi ønsker et mere stabilt karakterniveau, så målsætningen om at eleverne i Rødovre Kommune ligger mindst på landsgennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøver indfris. Det skal ske ved hjælp af konkrete målsætninger på området og opfølgning flere gange årligt.”

 

GOD GÆNGE: Både i coronatider og i normale tider er der grund til at takke lærere, pædagoger, ledere og elever for opbakningen til den lokale skole. Det viser ny kvalitetsrapport på området.

 

Kommentarer
Top