Rødovre vinder på udligningsreform
morten-boedskov_016_230215_BP.jpg
"For Rødovre er der tale om en rigtig god nyhed," skriver skatteminister Morten Bødskov om udligningsreformen Foto: Arkiv
debat I dag er der stor forskel på kommunernes mulighed for at give deres borgere den nødvendige service. Nogle kommuner har en god økonomi, fordi skatteindtægterne er høje og serviceudgifterne lave. Andre har en dårlig økonomi, fordi de står i den modsatte situation.

Vi har i Socialdemokratiet altid kæmpet for, at alle skal have lige vilkår. Ikke alle er lige, men alle skal have de samme muligheder. Hvis forskellene bliver for store, trækker vi Danmark skævt. Det går ikke. Danmark er for lille til store forskelle.

For at udligne de store forskelle mellem kommunerne har vi i Danmark en udligningsordning. Tirsdag landede regeringen en ny udligningsaftale med et bredt flertal i Folketinget. Aftalen sikrer ekstra 6,5 mia. kr. til kommunerne i 2021 og 5,5 mia. kr. i årene derefter. Det betyder, at kommunerne får langt bedre muligheder for at sikre en bedre velfærd til borgerne, og at det kan ske i et meget længere perspektiv end hidtil.

Regeringen har både i det udspil, vi fremlagde tidligere i år, og i løbet af forhandlingerne haft som mål at sikre et Danmark, der er i bedre balance. Det er lykkedes. Omfordelingen fra de rigere kommuner til de mindre velstillede er betydelig. Det er kun fair.

For Rødovre er der tale om en rigtig god nyhed: Rødovre får fremadrettet 5,7 mio. kr. ekstra i det kommunale budget pr. år. Her i Rødovre kan vi være stolte af den velfærd, vi tilbyder borgerne, og med den nye udligningsreform får vi endnu bedre mulighed for at sikre vores børn, unge og ældre endnu bedre velfærd.

Aftalen ligger helt i forlængelse af det budskab, Socialdemokratiet fremførte før valget: Danmark er for lille til store forskelle, og borgerne skal ikke opleve, at kvaliteten af velfærden er vidt forskellig fra kommune til kommune.

Jeg er især glad for, at der står et bredt flertal i Folketinget bag aftalen. Det sikrer, at aftalen er stabil og holdbar, og for at cementere den stabilitet har den socialdemokratiske regering og Venstre desuden aftalt, at hvis der skal ske grundlæggende ændringer af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, skal begge partier bakke op om det. Det er et særdeles vigtigt fundament for stabile økonomiske rammer for kommunerne i de næste mange år. Uanset hvem der måtte sidde i statsministerstolen.

Udover udligningsaftalen skal vi huske på, at regeringens økonomiaftale med kommunerne for 2020 også løfter kommunernes budgetter betragteligt. Så alt i alt har regeringen sikret et langt bedre niveau for kommunernes økonomi fra i år og fremover.

Godt for Danmark og godt for os i Rødovre.  

Top