Pladsmangel og dårlige faciliteter
ROG-Springcenter-indvielse-260915_IN_37-e1590821531470.jpg

ROG - Rødovre og Omegns Gymnastikforening indviede springgrav i Rødovrehallen

Billedet er fra indvielsen af springcenteret i Rødovrehallen i 2015, der efterfølgende gav et medlemsboom i ROG. Foto: Ian Nielsen / arkiv
Idræt Vi kan sagtens være flere idrætsudøvere i Rødovre, skriver ROGs bestyrelse, som opfølgning på debatten om det lave medlemstal i Rødovre.

I Rødovre Kommune dyrker kun 22% af borgerne idræt i en forening. Ifølge Sundhedsprofilen er borgerne mindre fysisk aktive og mere overvægtige i kommunen end gennemsnittet i Region Hovedstaden.
Ovenstående data er vigtige for Rødovres borgere og politikere, og er medvirkende til den seneste debat i Rødovre Lokal Nyt, hvor nogle af kommunens politikere spørger idrætsforeningerne, om de mener, at deres faciliteter er utidssvarende og det måske er årsag til, at medlemstallet er faldende.
Det vil Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) gerne være med til at svare på.
Der er mange, der gerne vil dyrke gymnastik i Rødovre kommune. Vi er pt. cirka 1300 medlemmer. I ROG vil vi gerne være med til at gøre idrætstilbud lettilgængelige for alle borgere, og derfor forsøger vi at få plads til både bredden og eliten, så vi tilbyder hold fra baby- til seniorgymnastik.
Det er ikke alle, som har evnerne eller lysten til at dyrke elitegymnastik på konkurrenceniveau, og derfor er det vigtigt også at kunne tilbyde hold til de øvrige borgere. Vi ser dog, at specielt børn over 13 år er svære at fastholde.
Det skyldes blandt andet, at vi ikke kan tilbyde dem ordentlige faciliteter, ikke har plads eller et klubhus, hvor man kan mødes og dyrke det sociale fællesskab i forlængelse af gymnastikken.
Det er kun i få af de sale, hvor vores medlemmer dyrker gymnastik, at der er tilstrækkeligt med redskaber, især til de unge gymnaster. På skolerne skyldes det ofte pladsmangel til opbevaring af gymnastikredskaber.
Eksempelvis har vi hold med rytmisk sportsgymnastik, der er en OL-disciplin. Vi har pt. endda en danmarksmester i foreningen, men vi har ikke noget rytmetæppe at træne på.
ROG har søgt private fondsmidler og modtaget 75.000 kroner til indkøb at dette nødvendige tæppe, holdet har fået træningstider på én af skolerne, men der er ikke plads til opbevaring af gulvet, som er fire ruller á fire meter.
120 i samme hal
De bedste gymnastikfaciliteter vi kan tilbyde vores medlemmer er i Rødovrehallen hal 4, men de træningstider vi har fået der, må kun bruges af vores konkurrencehold.
I tilfælde af at Rødovrehallen ikke blot var til konkurrenceholdene men også de almene gymnastikhold, ville der desværre stadig ikke være haltider nok. Som det ser ud i øjeblikket, kan vi være op til 120 gymnaster til træning på samme tid i hal 4, bestående af både spring- og rytmehold, som desuden kræver musik.

Kan se naturen gennem halvæggen
ROG har udnyttet kapaciteten maksimalt i Rødovrehallen. På trods af de mange mennesker er det svært at holde varmen i vintermånederne. Rødovrehallen er så nedslidt, at man nogle steder kan kigge direkte ud gennem væggen til det fri. Det er ikke et særsyn, at se en træner iført uldsweater under træningen.
ROG huser Danmarksmestre og gymnaster i landsholdstruppen, men der skal mere end dygtige trænere til at holde på nogle af de bedste gymnaster i Danmark.
Hvis vi ser på, hvad andre visionære kommuner har gjort for gymnastikken, kunne blikket falde på Gladsaxe Kommune.
GIFs gymnastikafdeling har over 2600 medlemmer. Her har man prioriteret en stor rytme- og springhal, med rigtig gode faciliteter kun tilpasset gymnasterne, samt en opvisningshal med plads til 5000 tilskuere. Dette giver mulighed for, at kommunens idrætsforeninger kan afholde opvisninger samt stævner og hermed sikre en betydelig indtjening. Eksempelvis har ROG  én fuldtidsansat, mens de har syv i GIF.Samarbejde om visioner
Hvis vi sammen i Rødovre kunne lægge en plan for idrætspolitikken, støtte op om bedre faciliteter for gymnastikken og idrætten som helhed, mener vi ikke, at det vil være urealistisk, at nå et medlemstal på 2400 medlemmer.
På den måde kan ROG være en tydelig medspiller i kommunens ønske om flere foreningsaktive borgere og at styrke idrætsaktiviteter i et sundhedsfremmende perspektiv.
Gymnastik kan i høj grad være en aktivitet med et sundheds- og trivselsfremmende sigte. ROG har visionerne og ønsker at få borgere med forskellige vilkår til at dyrke gymnastik.
Vi ønsker at udvide på mange fronter: handikapidræt, samarbejde med skolerne, oprette dansehold, hold for unge der elsker springgymnastik men ikke er til konkurrence, babyhold, hold for overvægtige, ja – vi har endnu flere idéer.
ROGs bestyrelse oplever ofte velvillighed, når vi kontakter Rødovre kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, men nogle af de ting, vi ser som årsag til, at vi ikke har et stigende medlemstal er mere komplekse og kræver et stærkt samarbejde med kommunens andre idrætsforeninger, FIR og ikke mindst politikerne, så der kan udarbejdes en langsigtet idrætspolitik med gennemsigtighed i Rødovre Kommune.


Der er ofte mange ROG’er samlet på en gang, fordi de mangler plads. Billedet er dog fra en gymnastikopvisning i 2014.Foto: Brian Poulsen/arkiv

Kommentarer
Top