Idrætten ønsker gennemsigtighed
Poul-Lundberg-Andreasen_Roedovrehallen_IN-14-of-29-e1590823165985.jpg
Poul Lundberg Andreasen er formand for FIR. Her ses han til kommunens store foreningslederfest. Foto: Brian Poulsen / arkiv
idræt Formand for FIR, Poul Lundberg Andreasen, følger op de seneste uges fokus på Rødovres bundplacering, når det gælder idrætsmedlemmer.

Debatten i Rødovre Lokal Nyt i den sidste måned afspejler, at der er god grund til at komme til at drøfte det oplæg, som FIR – Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Rødovre – har fremlagt for perioden frem til 2025.
Forslaget indeholder tre elementer:
1. Et tilbud om idræt til 3.000 nye borgere end i dag, plus på 33 %
2. Rødovre står sammen om at udvikle idrætten fremover
3. Et samarbejdstilbud, der også kan og bør dække andre emner
Mere idræt til mindst 3.000 nye borgere, plus på 33 %

Står sammen om at udvikle fremover
Ni af de største og mest ambitiøse foreninger under FIR tilbyder kommunens politikere større udbytte for flere borgere. Det har de for så vidt gjort det sidste årti sammen med andre FIR-foreninger, der har fået deres anlæg renoveret og udbygget. Og mange tak for det!
For cirka fire år siden besluttede kommunen at lukke ned for flere anlægsmidler til foreningerne for en 5-årig periode. Når der alligevel er kommet midler til anlæg, er det efter hårdt pres fra idrættens repræsentanter i folkeoplysningsudvalget og brugerbestyrelserne under de respektive idrætsanlæg.
Budskabet i FIRs forslag af 3. marts er, at vi kan nå endnu længere, hvis en reel dialog om sammen at videreudvikle idrætstilbuddene til kommunens borgere kommer i gang. De sidste 12 år er beslutningsprocesserne foregået i lukkede kredsløb, hvor idrættens enkelte foreninger kæmper deres egen specifikke sag i konkurrence med cirka 50 andre aktører.
Når der så gives en bevilling til det enkelte anlæg, kan man på det politiske niveau sige, at: “man har gjort noget for idrætten”.
Udsagnet er rigtigt isoleret set, men det er ikke tilfredsstillende for foreningerne på de øvrige anlæg. De oplever det ikke som en løsning, at naboanlægget får en bevilling.
Ja, der er kommet nye anlæg og renovering i denne valgperiode, som har været nødvendige;
• at en ødelagt mur i Rødovre Stadionhal er repareret,
• at Vestbad og Islevbadet er renoveret ifølge seneste EU-krav,
• at der kom nye bander og storskærme i Rødovre Centrum Arena ifølge krav fra Danmarks Ishockey Union,
• at GIF Orient får nyt klubhus med petanquebane og forbedringer af fodboldbanen på Islev Skole.
Men det er knapt så elegant:
• At Islev Taekwondo bliver tilbudt lokaler i Orienthuset, som langt fra er store nok på en stærkt forurenet grund
• At Rødovre Skytteklub ikke får en erstatningsbane samtidig med Vestbad, som ellers var lovet
• At ROG, RS Volley og RFC ikke får deres klublokale tilbage, efter at det har været lånt ud til anden brug ’en kort periode
• At tennisanlægget udendørs ikke ser ud til at kunne blive renoveret før i 2023, selvom det i Kkmmunens egen anlægsplan forudsattes renoveret allerede i 2005,
• Og listen kan gøres endnu længere af andre medlemmer af FIR.
For at komme ud af denne meget frustrerende situation tilbyder FIRs medlemsforeninger kommunen at gå ind i en længerevarende proces for sammen med politikere og ansatte at udarbejde en udviklingsplan for de næste 5 år, der omfatter:
1. Hvor vi skal hen med antallet af idrætsudøvere i en kommune, der ligger lavest i landet, hvad angår antallet af idrætsudøvere?
2. Prioritering af de investeringer, der skal til fremover, herunder fremskaffelse af supplerende midler fra fonde, sponsorer, egenbetaling samt medfinansiering.Samarbejdet kan og bør dække andre emner
I vores forslag til kommunen har vi peget på flere felter, der bør håndteres i samme samarbejdsproces:
1. Et tættere samarbejde imellem fodboldklubberne om udvikling af den største idrætsgren i Kommunen,
2. En tilpasning af Rødovreordningen herunder revision af idrætspolitikkerne i Kommunen,
3. Når Rødovrehallen på et tidspunkt skal fornyes for alvor, vil det kræve nedsættelse af en særlig fælles projektgruppe, der ‘tænker helt ud af boksen’, så Rødovre atter bliver en foregangskommune på idrættens område.

Hvordan er nye og renoverede idrætsanlæg prioriteret 2008-2020?
Skridt nummer 1 for et bedre idrætsklima i Rødovre må være at forbedre den beslutningsproces, der har hersket.
Men hvordan har det foregået? Her er en metaforisk opstilling:
1. Jyllingevejs Håndboldklub (JHK) i 2015,
2. Roskildevejs Gymnastikforening (RGF) i 2016,
3. Tårnvejs Bokseklub (TBK) i 2017,
4. Rødovrevejs Fodboldklub (RFK) i 2018.
Hvis man i 2015 vælger at give JHK en anlægsforbedring, kommer turen måske til RGF i 2016.
I 2017 må TBK kæmpe for sin renovering, da JHK meddeler, at man, for at opretholde det i øvrigt høje niveau, skal have en ekstra forbedring, så man kan følge med i den konkurrence, denne klub har med andre håndboldklubber. TBK må derfor vente til 2018 eller 2019, for RGF kan igen melde sig på banen.
RFK kommer slet ikke i betragtning før tidligst i 2020 og måske slet ikke, hvis en af de tre højest prioriterede klubber skal have yderligere forbedringer.
Kører en sådan proces for længe ender det med, at TBK på Tårnvej og især RFK på Rødovrevej aldrig får en forbedring. Så flytter medlemmerne til klubber i andre kommuner eller går over til andre idrætsgrene eller værst tænkeligt: undlader at dyrke idræt.
Sådan har bevillingsprocessen været i mange år i Rødovre uden debat eller redegørelse for beslutningerne, når de tages. Eksempler er der mange af og her skal blot nævnes tre:
• ROG fik først en springgrav i Rødovrehallen, da man havde mistet mange medlemmer til klubber i kommuner, hvor sådanne faciliteter var til stede
• Skaterhockeyidrætten var et styrkeområde i Rødovre, indtil der skulle overdækning på. Det har de respektive foreninger nu måttet kæmpe med i snart 20 år. Resultatet er, at cirka 450 idrætsudøvere blev tabt for sporten
• Rødovre Tennisklub fik, sammen med Aktiv Fritid, mulighed for at gå indendørs i 2009. Det var i øvrigt 18 år efter, at et medlem ikke fik lov til at donere en 2-baners hal til Rødovre mod, at kommunen påtog sig driftsansvaret.
I 2009 var mange dygtige spillere gået til andre klubber i hovedstaden med haladgang og der var tabt mange medlemmer på denne konto i en årrække.
Se de konkrete forslag på følgende link:
fir.dk/index.php/repraesentantskabsmoder

Kommentarer
Top