Forbyder rygning i skoletid og til sport
espelunden-avarta_rygning_002_031018_BP.jpg
Snart kan det være helt slut med at snuppe en smøg, når du er ude og se idræt eller koncerter. Foto: Brian Poulsen
Rygestop Snart er det slut med rygning i skoletiden og på offentlige legepladser. Hvad mange ikke ved er, at det også snart er slut med rygning ved idrætsanlæg og kulturinstitutioner, hvis Rødovre Kommune vedtager en ny handleplan om røgfri fremtid.
Her er eksempler på nogle af de nye initiativer, som bliver lanceret i den nye handleplan:

Der indføres røgfri skoletid på alle kommunens folkeskoler, Skovmoseskolen, Skiftesporet, Ungecenteret og i skoleklubberne. Det sker fra den 1. august 2020. Der bliver rygestoptilbud til børn og unge samt medarbejdere, der ryger. Medarbejdere, skolebestyrelser, forældre og elevråd bliver involveret.

Der skal i højere grad arbejdes med rygeforebyggende indsatser i skolerne.

Der skal laves et samarbejde mellem Rødovre Kommune og de lokale kultur- og idrætsforeninger om at skabe et røgfrit miljø for børn og unge. Målsætningen er, at som minimum tre foreninger hvert år indfører røgfrit idrætsliv. Foreningerne bliver styrket med viden og fordelene om at beskytte børn og unge mod tobak.

De sidste af Rødovres offentlige legepladser bliver røgfrie. Det omfatter legepladserne i Espelunden og i Stadionparken. De øvrige offentlige legepladser ligger på daginstitutionernes matrikler og er derfor allerede røgfrie.

I de kommende år bliver der indført flere røgfrie områder i Rødovre for at reducere antallet af skodder, der smides tilfældigt, og for at reducere mikroplastik i naturen.

Forældre/familier får tilbudt rygestopkurser direkte af sundhedsplejen.

Opgradering af lokale rygestopkurser, bl.a. til flere unge. 3 ud af 4 rygere i Rødovre ønsker at stoppe. Der er fem gange større chance for at blive røgfri med professionel rygestoprådgivning og –medicin.

 

Når børnene møder ind til skole efter sommerferien, er det slut med at se lærere og forældre og de ældste elever stå og ryge rundt om hjørnet.

Hvis en ny handleplan vedtages næste gang politikerne mødes på rådhuset, vil det nemlig betyde et stop for al rygning i skoletiden. Både for børn og voksne.

Rygning er da også den faktor, som er skyld i flest tilfælde af kræft, og det er baggrunden for, at Rødovre Kommune med al sandsynlighed tager dette kæmpe skridt for at sikre en røgfri generation i 2030.

En handleplan, der også sikrer mere forebyggelse og et tæt samarbejde mellem kommunen og de lokale kultur- og sportsinstitutioner. Målsætningen er nemlig, at mindst tre foreninger hvert år indfører røgfrit idrætsliv.

 

Skyld i kræft

I handleplanen ligger også, at Rødovres offentlige legepladser bliver røgfrie. Det er der, så vidt Lokal Nyt er orienteret, allerede mange, der er, men planen omfatter endvidere legepladserne i Espelunden og i Stadionparken.

“Det er en hjertesag for mig, at vi skal beskytte vores børn og unge så godt som muligt mod rygningens skadelige konsekvenser. Rygning er den faktor, som er skyld i flest tilfælde af kræft. Vi ved, at omgivelserne betyder ekstremt meget for, om børn og unge begynder at ryge,” siger borgmester, Britt Jensen (S), der mener hendes generation skylder at sikre børnene en røgfri fremtid. 

Udgangspunktet for handleplanen, såfremt den vedtages, er, at omgivelserne i Rødovre Kommune skal være sunde og røgfrie for børnene.

“Vi lægger op til en omfattende indsats, som kommer til at påvirke hele kommunens virksomhed fremover. Rødovre Kommune inviterer også til et bredt samarbejde i lokalsamfundet med en række aktører for at beskytte børn og unge mod røg. Det er f.eks. de lokale kultur- og idrætsforeninger, Rødovre Gymnasium, NEXT og VUC,” siger Britt Jensen og fortsætter:

“Det handler om børnenes fremtid, og at de skal ikke udsættes for røg. Men det handler også om social ulighed. Andelen af rygere blandt børn og unge af forældre, der er uden for arbejdsmarkedet, er langt højere, end for andre børn og unge.”

God investering

Det er kommunalbestyrelsen, der skal stemme om handleplanen i slutningen af maj måned, og fra SF glæder man sig til at komme igang. 

“Det er vigtigt, at vi gør alt for at forebygge, at vores unge begynder at ryge. Vi har desværre på nuværende tidspunkt for mange unge, der begynder at ryge, når de går i folkeskole. Vi skal derfor sætte ind alle de steder, vi kan og sende et tydeligt signal om, at rygning ikke skal være en del af børn og unges skoleliv,” siger Kenneth Rasmussen (F). 

Han mener især, at der skal tilbydes hjælp til dem, der selv gerne vil kvitte smøgerne. 

“Det er vigtigt, at vi fastholder den gratis hjælp til at stoppe med at ryge. I en undersøgelse i 2017/2018 konstaterede Rødovre Kommune, at tre ud af fire rygere i Rødovre gerne ville have hjælp til at stoppe med at ryge. Det er selvfølgelig en torn i øjet for partier som liberal Alliance, der mener at det ikke er en kommunal opgave at hjælpe folk med at stoppe med at ryge,” siger han og tilføjer:

“Det er temmelig uforståeligt, da vi ved, at staten bruger mange penge på at behandle folk, der er syge med eksempelvis rygerlunger. Så ser vi på det økonomisk, er det en rigtig god investering at stille hjælp til rådighed for Rødovres borgere.”

 

Kræftens Bekæmpelse glæder sig

Ikke overraskende har den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse svært ved at få hænderne ned over nyheden.

Da vi ringer til formand, Jette Jensen, er det tydeligt at mærke stoltheden over, hvor langt man er kommet i dialogen med kommunen.

“Det er fantastisk, at vi har nået det her. Jeg er glad for den åbenhed, vi har fået fra Rødovres side af. Det er forebyggelsen blandt børn og unge, der er det vigtigste for os, så vi ikke pludselig står med en stor gruppe med kræft. Det har været stærkt stigende i mange år, men nu er vi klar til sammen med kommunen at sætte ind og den her handleplan rammer helt rigtigt,” vurderer Jette Jensen, der ikke er bange for den kritik rygeforbud ved idrætsanlæggene og i eksempelvis Kulturhus Viften vil møde.

“Det er den rigtige vej at gå, for det er der børn og unge ser deres rollemodeller. Så hvis vi ikke vil have, at de skal vokse op og ryge, skal vi også hjælpe dem med ikke at blive påvirket til det,” siger Jette Jensen, der mener, man skal spørge de unge selv, hvordan de gerne vil have, kommunen i praksis gør gennemfører handleplanen, så de kan få ejerskab over processen.

 

Forpligter sig

Rødovre Kommune har indgået en partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden om Røgfri Fremtid. Rødovre Kommune har dermed forpligtet sig til at arbejde for de fælles hovedbudskaber:

 

  • Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt.
  • Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.
  • Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

 

Betegnelsen tobak dækker over cigaretter, pibetobak, e-cigaretter, snus, tyggetobak, vandpibetobak og andre nikotinholdige produkter.

 

Fakta om rygning

  • Forskning viser, at den sundhedsadfærd, der bliver grundlagt i barndommen og ungdommen med stor sandsynlighed videreføres i voksenlivet. Jo tidligere de unge begynder at ryge, desto større er sandsynligheden for, at de bliver storrygere og får sværere ved at stoppe i livet. På kort tid bliver de afhængige af nikotinen i tobakken, og det gør det sværere af stoppe.

 

  • Risikoen for at begynde at ryge er langt større for unge, hvis de er i miljøer, hvor der ryges.

 

  • 3 ud af 4 rygere i Rødovre ønsker at stoppe med at ryge (Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden 2017).

 

  • Mere end halvdelen af de unge på erhvervsskolerne og hver tredje elev på gymnasierne ryger dagligt eller lejlighedsvist (Ungdomsprofilen 2014).

 

 

Kommentarer
Top