Færre medlemmer i Rødovres idrætsforeninger
rødovrehallen_FD.jpg
Rødovrehallen er fra 70'erne og der er ikke sket meget med hallen siden den blev bygget. Foto: Brian Poulsen / arkiv
idræt Det seneste år er der kommet 538 færre medlemmer i Rødovre Kommunes idrætsforeninger. På landsplan er der historisk mange medlemmer i idrætsforeningerne med en fremgang på næsten 50.000, oplyser Danmarks Idrætsforbund.

Mens idrætsforeningerne i hele landet vokser og der er historisk mange medlemmer på landsplan, så faldt medlemstallet i Rødovres idrætsforeninger i 2019, ifølge DIF.
Helt præcist var der 538 færre medlemmer i udgangen af 2019 i forhold til tallene i 2018.
Efter en forfærdelig brugeranalyse, for Rødovre, i 2016 foretaget af DIF og DGI, som viste, at Rødovre lå i bund på idrætsområdet efter brugertilfredshed, skulle der tages drastiske skridt for at vende udviklingen.
Det fik daværende borgmester Erik Nielsen til at tage store ord i sin mund til foreningslederfesten lørdag den 12. juni 2017.
“Rødovre skal være en af Danmarks bedste idrætskommuner målt på brugertilfredshed. Vi skal være kendt for vores attraktive og velfungerende faciliteter,” sagde borgmesteren.

Tomme ord
Men det var tomme ord, for bare to måneder senere valgte samtlige politikere, fra den yderste venstrefløj til højrefløjen, at melde klart ud:
“Idrætten får ikke en krone i næste valgperiode.”
Valgperioden er vi godt igang med, nemlig fra 1. januar 2018 til 31. december 2021 og de lokale
politikere har stort set holdt, hvad de lovede. Idrætsområdet har været igennem en såkaldt 2+2% besparelse.
Der er dog sket noget, blandt andet er der renoveret og moderniseret omklædningsrum i Stadionhallen på Elstedvej og i 2020 er der lovet en længe ventet overdækning af skaterhockeybanen.
Orient har fået frataget deres klubhus på Vårfluevej, der er blevet til en børnehave ‘Skibet’, men de har fået nyt klubhus på ‘Ved Sportspladsen’ med udsigt over fodboldbanen på Islev Skole.

Lovede faciliteter blev udskudt
Til gengæld har Rødovre Skytteforening været syltet. De blev lovet nye og moderne lokaler under Vestbad, hvis de bare lige kunne have en midlertidig skydebane med markant dårligere faciliteter i Brøndby, mens Vestbad blev ombygget.
Vestbad er færdigbygget, men de oprindelige lokaler under Vestbad ligner stadig et håndværkertilbud, der ligger øde hen, totalt ubrugeligt. Skytteforeningen, der har mistet over halvdelen af deres medlemmer, ifølge formand Jens Grønlund, har dog fået glæde af anlægsaktivernes fremrykning, så lokalerne alligevel bliver renoveret i 2020, hvortil der i sidste uge blev afsat 900.000 kroner.

Rødovre Skytteforening kan endelig se frem til at få de lovede nye lokaler under Vestbad. Foto: Brian Poulsen

Hos Islev Taekwondo Klub er de også frustrerede. De ‘bor’ i kælderen under Islev Skole, men er ofte ramt af vandskader og træner for tit i et forfærdeligt ildelugtende miljø.
De skulle være flyttet ind i samme bygning som Orients klubhus, men desværre, for Islev Taekwondo Klub, er deres del af bygningen forurenet, så nu må de blive i kælderlokalerne på ubestemt tid.
Mens indbyggertallet stiger i Rødovre, der bør betyde flere medlemmer, så sker det modsatte.

Foreningslivet bekæmper ensomhed
Fakta er, at Rødovre ikke er en af Danmarks bedste idrætskommuner og det skyldes tre væsentlige årsager:
Systemet. Det er stadig baseret på store politiske visioner i 70’erne med udgangspunkt i Rødovrehallen, som stadig ligner sig selv næsten 50 år efter. Men nye brusere har ikke ændret på, at rammerne og opbygningen er forældet.
Besparelser. Penge betyder bare meget og idrætten har stået bagerst i køen, når der skal udddeles penge.
Samarbejde. Idrætsklubberne har været storslemme til at gå i små sko og har ikke kunnet unde hinanden noget uden at blive misundelige. Det har skabt grobund for splid og FIR har ikke kunnet magte opgaven at samle idrætten gennem flere år.
Indtil i dag, for samarbejdet ser ud til at blive ændret fremadrettet og de fornuftige tiltag blandt foreningerne under FIR er desværre kun stoppet af coronakrisen, men de ser ud til at have fundet sammen og vil ændre på forholdene i fællesskab, så Rødovre atter bliver en visionær idrætskommune til gavn og glæde for sundheden – ikke kun den fysiske, men også den sundhed, der skabes med netværk og venskaber i en forening.
Er der noget som bekæmper ensomhed, er det foreningslivet.

De faktuelle tal fra DIF
De seneste medlemstal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) viser et fald i antallet af medlemmer i foreningsidrætten i Rødovre Kommune.
Fra 2018 til 2019 er de lokale idrætsforeninger samlet gået 538 medlemmer tilbage, så der nu er 8.752 medlemmer fordelt på kommunens 54 foreninger.
”Heldigvis er der i år kun ganske få kommuner, hvor der er en tilbagegang. Idrætsforeninger skal være for alle, uanset hvor i landet man bor. Det er helt afgørende, at vi i idrætsorganisationerne har fokus på idrætsforeningernes vilkår, potentialer og udfordringer, for vores ambition er at sikre de bedste muligheder for foreningerne, så der er attraktive tilbud til alle. Det har betydning for hele det danske samfund,” siger Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI.
På landsplan er der en fremgang på 49.274 medlemmer i idrætsforeningerne, så det samlede medlemstal i DGI og DIF nu er på 2.306.288 fordelt på 11.349 foreninger. Det er et historisk højt medlemstal og første gang, der er flere end 2,3 millioner på tværs af de to organisationer.
Der er fremgang i alle aldersgrupper fra børn til seniorer, og særligt idræt
som fitness, svømning og tennis har fået flere medlemmer i 2019.

Stor fremgang i visionskommuner
DGI og DIF har siden 2014 med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden haft Bevæg dig for livet-samarbejdet om at gøre Danmark til verdens mest aktive nation.
I Bevæg dig for livet samarbejder DGI og DIF med landets kommuner om at få flere gjort aktive. Der er foreløbig indgået 21 aftaler med kommuner rundt i landet om at til-
byde de bedste idrætstilbud til en bred del af befolkningen og særligt udsatte målgrupper. Indsatserne i kommunerne henvender sig også til borgere, der er aktive uden for foreningslivet.
På tværs af de 21 såkaldte visionskommuner er der i det seneste år sket en fremgang på 22.181, hvilket svarer til en fremgang på tre procent. Det glæder man sig over i idrætten:
”Når vi samarbejder med landets kommuner, så er det i høj grad for at levere på vores formål om, at idrætten er for alle. Selvom vi er tidligt i samarbejdet, så viser fremgangen tydeligt, hvordan vi kan flytte en vigtig samfundsdagsorden, når vi løfter i flok. Bevæg dig for livet er ikke bare idrættens vision men en vision for folkesundheden i Danmark på tværs af aktører. Derfor skal idrætten tænkes ind i alle kommunale forvaltninger i alt fra sociale indsatser til beskæftigelsesindsatser og på sundhedsområdet,” siger Niels Nygaard, formand i DIF.
I næste uge følger Rødovre Lokal Nyt op med et interview med FIRs formand Poul Lundberg Andreasen, der giver sit bud på udviklingen i Rødovre.
Efterfølgende hører vi politikerne, hvad de har af visioner for idrætten i Rødovre og hvorfor de tror, at deres kommune er en blandt få, der ikke oplever medlemsfremgang trods en stor fremgang i indbyggertallet?
Vi hører dem også, om de fortsat ønsker at spare på idrætsområdet i den næste valgperiode fra 2022 til 2026.

Kommentarer
Top