Arkitektkonkurrence skal bane vej for nyt rådhus i Bykernen
bykernen_socialforvaltningen.jpg
I aften skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til kriterierne for en forudgående arkitektkonkurrence, der skal danne grundlaget for den kommende rådhusbygning. På billedet ses resterne af Socialforvaltningens tidligere bygning. Området skal i stedet være indgangen til det kommende hovedstrøg. Foto: Brian Poulsen
ny rådhusbygning Rødovre Kommune har planer om at bygge en ny rådhusbygning i ’Bykernen’. Den kommende bygning, skal ifølge kommunen, være ’Et stærkt eksempel på en nutidig og samtidig tidløs arkitektur i samspil med de arkitektoniske perler ved Rådhuspladsen’. I aften skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til kriterierne for en forudgående arkitektkonkurrence, der skal danne grundlaget for den kommende rådhusbygning.

(OBS! Det eksisterende rådhus skal ikke rives ned. Den nye rådhusbygning skal erstatte lejemål som Rødovre Kommune hidtil har haft… Nu kan du roligt læse videre.)

Den centrale del af Rødovre er under stor forvandling. Med det ambitiøse byudviklingsprojekt ’Bykernen’ ønsker Rødovre Kommune at skabe en ny bydel med plads til 3000 nye borgere og etablere et nyt hovedstrøg, der skal skabe sammenhæng fra Rådhuspladsen og i retning mod Tæbyvej.
Området huser i dag primært en del kommunale bygninger og blandet erhverv. Tidligere på året blev Socialforvaltningens store bygning, ved Kulturhuset Viften, revet ned og det er planen, at det kommende hovedstrøg skal tage sit udspring netop her.
Bykernen kommer også til at huse en ny kommunal bygning, der vil få flere rådhusfunktionen. Kommunalbestyrelsen vedtog tilbage i februar måned en vision og en proces for en kommende arkitektkonkurrence, der skal danne baggrund for det kommende byggeri.
Det nye rådhus vil blive bygget i området ved Gunnekær, lige nord for det eksisterende Rådhus, også skal, med kommunens egne ord, være ’Et stærkt eksempel på en nutidig og samtidig tidløs arkitektur i samspil med de arkitektoniske perler ved Rådhuspladsen’.
Ud over en stærk arkitektonisk profil er det også Rødovre Kommunes vision, at den kommende nye rådhusbygning skal være borgernes hus og et bæredygtigt byggeri.

Konkurrence til efteråret
På aftenens møde i Kommunalbestyrelsen skal politikerne tage stilling til kriterierne for en såkaldt prækvalifikation, der går forud for selve arkitektkonkurrencen. 
Rødovre Kommune afsatte i forbindelse med budget 2020 1,7 millioner kroner til afholdelse af en arkitektkonkurrence for et nyt byggeri til rådhusfunktioner i tilknytning til det eksisterende rådhusområde. Det forventes at kommunen til efteråret vil være så langt i processen, at politikerne kan godkende et konkurrenceprogram, så selve arkitektkonkurrencen kan begynde i efteråret. De indkomne forslag vil i slutningen af året, og i begyndelsen af 2021, blive bedømt af et såkaldt bedømmelsesudvalg bestående af udpegede repræsentanter for Kommunalbestyrelsen og udpegede fagdommere. Og hvis alt går efter planen, forventer kommunen at kunne udpege en vinder i foråret 2021.
De ansøgere, der ønsker at komme med deres bud på en kommende rådhusbygning ved Gunnekær, skal forholde sig til en lang række tekniske krav og samtidig leve op til de kriterier, som Rødovre Kommune udstiller. Kommunen oplyser samtidig, at konkurrencen også indebærer en stillingstagen til samspil mellem det fredede eksisterende rådhus, tegnet af Arne Jacobsen og det nye byggeri.
Hvis du ønsker at blive klogere på Rødovre Kommunes beskrivelse af opgaven og kriterierne for prækvalifikationen, så kan det læses her under sag nummer 105.

Kommentarer
Top