Slip for at betale – pas dine børn hjemme
dagplejedag_032_100517_BP.jpg

Aldrig før er så mange børn startet i dagpleje og i vuggestue, som i august måned. Her er et billede fra dagplejernes årlige legedag på rådhusplænen

Rødovre Kommune vil gøre det muligt for forældre at holde børnene hjemme de næste måneder og dermed sikre mere tryghed og sikkerhed i dagtilbuddene.
Ved at lade flere forældre selv stå for pasningen af deres børn, mens de alligevel er hjemsendt på grund af Corona vil Rødovre Kommune samtidig øge sikkerheden for børn og medarbejdere i dagtilbuddene.

Det handler om tryghed, når Rødovre Kommune reducerer behovet for dagpasning ved at lade flere forældre selv sørge for pasning.

”På den måde kan vi på den ene side opfylde sundhedsmyndighedernes skrappe krav og på den anden side sikre ordentlige forhold for børn og medarbejdere,” understreger formand for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S).

I praksis betyder beslutningen, når den bliver vedtaget, atforældre i Rødovres dagtilbud får mulighed for at udmelde deres barn og få orlov i en periode og herefter være garanteret plads i samme dagtilbud. Ved udmeldelse/orlov bortfalder forældrebetalingen samtidig i perioden.

Det glæder gruppeformand i Dansk Folkeparti, Kim Hammer.

”Dansk Folkeparti foreslog borgmesteren den 14 april, at folk der holdt sine børn hjemme skulle fritages for forældrebetaling. Det bliver nu en sag på kommunalbestyrelsesmødet

”Det kan måske give luft i økonomien til de forældre, der er blevet fyret eller sendt hjem med lavere løn. 

I disse coronatider er der nogle, der måske har mistet deres job.Dette er ment som et lille plaster på såret, hvis man er blevet fyret eller er blevet hjemsendt med en væsentlig lavere løn fra sit job.Samtidigt vil det være en hjælp til kommunen der er presset på pladsmangel,” siger Kim Hammer.

 

Pladshensyn

Netop det sidste formål bekræfter Flemming Lunde Østergaard Hansen.

”Efter, dagtilbuddene er genåbnet, har forældrene i stigende omfang benyttet sig af tilbuddet om pasning af deres børn. Det giver udfordringer, da vi på den ene side ønsker gode forhold for børn og medarbejdere og på den anden sidde ikke vil afvige fra at opfylde sundhedsmyndighedernes meget skrappe krav til eksempelvis afstand og hygiejne,” siger han og fortsætter:

”Vi giver nu forældrene mulighed for at få midlertidig orlov fra plads i dagtilbud. Formålet er at øge forældrenes tilskyndelse til at passe børnene hjemme og derved lette presset på dagtilbuddene. Ved færre børn får dagtilbuddene bedre mulighed for at få dagligdagen til at fungere, nu hvor børnene skal opdeles i mindre grupper, og hvor medarbejderne skal arbejde med skærpede krav til hygiejne.”

 

Hjælper særligt udsatte

Det forventes, at langt de fleste forældre vil benytte sig af, at dagtilbuddene igen er åbne. Der vil dog være forældre, hvor den arbejdsmæssige situation tillader, at barnet fortsat passes hjemme i en periode, og hvor forældrene vurderer, at det er den bedste løsning, fx hvis der i hjemmet er særligt udsatte børn eller lignende risikomæssige udfordringer.

”Forældre vil kunne søge om midlertidig orlov fra sagens vedtagelse på kommunalbestyrelsesmødet d. 28. april og frem til udgangen af juli måned. Orloven kan søges for hele måneder og vare maksimalt tre måneder,” understreger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

 

Sagens kerne

Det foreslås at give forældre i Rødovre Kommunes dagtilbud mulighed for at udmelde sit barn og få orlov i en periode og herefter være garanteret plads i samme dagtilbud. Ved udmeldelse/orlov bortfalder forældrebetalingen i perioden. Hensigten med forslaget er at reducere behovet for dagpasning ved flere forældre selv sørger for pasning.

Top