Sådan genåbner Rødovre
roedovre-skole_002_151015_BP.jpg

Rødovre Skole

Her får du en gennemgang af, hvad der sker omkring genåbning af daginstitutioner, skoler, affald og teknisk personale iden kontrollerede åbning af Rødovre. Foto: Arkiv
Coronavirus Hvordan vil man sikre børn og ansattes sikkerhed, når Rødovre efter påske skal åbne gradvist op? Få svaret her, hvor Rødovres borgmester forsøger at give de svar, der allerede kan gives omkring en kontrolleret genåbning af Rødovre.

Selvudråbte eksperter har for længst råbt både ‘vagt i gevær’ og ‘ulven kommer’ om den plan regeringen har lagt for langsomt at genåbne landet. Noget tyder på, at det er de yngste børn, og med dem også deres pædagoger og lærere, der skal tegne frontlinjen i kampen mod at fremtidssikre landet mod Coronasmitte. 

Men ingen ved reelt endnu præcis, hvad den  kontrollerede genåbning af Danmark betyder i praksis.  Rødovre Kommune er derfor i fuld gang med at forberede det, der vedrører kommunens ansvarsområder og drift og her får du svar på de spørgsmål, der indtil nu kan besvares. For det er nemlig endnu ikke alt, der giver mening at gætte om. 

“Nedlukningen var en stor opgave. Det bliver også en vanskelig opgave at åbne gradvist op. Men det er selvfølgelig en bunden opgave, som vi påtager os i kommunen og finder løsninger på,” siger Rødovre borgmester, Britt Jensen (S). 

“Der er mange spørgsmål lige nu. Kommunens kriseberedskab har i de seneste mange uger arbejdet intenst på at sikre, at vores dagligdag fungerer bedst muligt. I den kommende tid skal vi i gang med genåbningen og vi vil gøre vores yderste for at give svar på de mange spørgsmål og usikkerheder, som mange borgere har,” tilføjer hun,

Overordnet set gælder det, at kommunens ansatte skal forberede sig på, at de har kort tid og derfor kan der ikke gives svar på alt.

“Vi gør vores yderste for at sikre en tryg genåbning i Rødovre,” lover Britt Jensen. 

“Grundet den korte deadline i forhold til åbning af bl.a. daginstitutioner og skoler kan vi ikke nå at samle kommunalbestyrelsen og jeg vil derfor træffe en formandsbeslutning på vegne af kommunalbestyrelsen i forhold til detaljerne i genåbningen,” siger hun og fortsætter:

“Jeg vil sørge for, at genåbningen kommer på dagsordenen på vores førstkommende møde og jeg har allerede talt med alle gruppeformændene i kommunalbestyrelsen for at orientere dem om status og få deres input i denne her situation, som ingen af os nogensinde har stået med før. Jeg er glad for den store forståelse for at situationens alvor gør, at der skal handles hurtigt. Vi står sammen skulder ved skulder i denne svære tid.”

Kommunen oplyser til Rødovre Lokal Nyt, at man kommunikerer direkte til de berørte borgere også, især forældrene som har brug for konkret viden og information om, hvordan de skal forholde sig.

“Det er vigtigt for mig at understrege, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger vil blive fulgt. Rammerne for genåbningen skal være trygge for alle – både børn, forældre og medarbejdere. Vi tager ingen chancer og vi slækker ikke på kravene i den her situation,” siger Britt Jensen, der har stor forståelse for, at der lige nu kan være mange bekymringer.

“Forvaltningen arbejder lige nu på højtryk, så hverdagen i alle daginstitutioner og skoler efter påske bliver så tryg og sikker som muligt,” forsikrer hun. 

 

Genåbning af daginstitutioner

Rødovre Kommunes daginstitutioner genåbner den 15. april. Det betyder, at der ikke længere er tale om nødpasning. Institutionerne tager i mod alle de børn, hvis forældre ønsker pasning, og åbningstiden vil være som normalt.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger vil blive fulgt. Derfor kan der blive tale om en anden hverdag for forældre og børn, end de er vant til.

Med forbehold for, at enkelte detaljer kan ændre sig, er forventningen til de ændrede rammer og initiativer lige nu bl.a.:

  • Alle forældre skal via Børneintra angive afleverings- og afhentningstidspunkt for deres barn, så medarbejderne kan håndtere modtagelse/aflevering under fornuftige rammer udenfor.
  • Børnene bliver delt op i mindre grupper og spiser i hold. 
  • Der bliver løbende gjort rent gennem dagen. Institutionerne kan trække på Sundhedsplejen til vurdering og vejledning i forhold til hygiejne og samvær med de helt små børn
  • Der er igangsat en ekspres-indsats for at skaffe værnemidler, herunder ikke mindst sprit og handsker
  • Vi åbner haller og andre fritidslokaler for at sprede børnene i mindre grupper, og der bliver bestilt yderligere en bus til skovbørnehavegrupperne.
  • Forvaltningen prøver at skaffe pavilloner, havemøbler mm. som kan anvendes udenfor og give ly i dårligt vejr. 
  • Vi afdækker i hvilket omfang medarbejdere er i risikogrupper. De skal som udgangspunkt ikke på arbejde.

Udover det sundhedsmæssige fokus vil der i institutionerne være fokus på at tage godt i mod alle børn. Mange har været væk i lang tid, og der er også nye børn, som skal indkøres. Det er en stor opgave for vores pædagogiske personale.

“Der vil helt sikkert være mange spørgsmål fra børn og forældre de første dage. Så snart de præcise rammer for genåbningen er på plads, bliver det kommunikeret direkte til forældrene via Børneintra. Forventningen er, at det sker onsdag,” lover Rødovres borgmester. 

 Delvis genåbning af skoleområdet

De seks folkeskoler genåbner for 0.-5. årgang for både skoledag og fritidsordning. Undervisningsministeriet har udmeldt, at eleverne skal undervises efter reglerne om nødundervisning, da det ikke vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning.

Det tilstræbes, at så meget af skoledagen og SFO-tiden tilbringes udenfor. Den grønne profilskole, Tinderhøj Skole, og idrætsprofilskolen, Valhøj Skole, leverer senest onsdag den 15. april inspirationsmateriale til deres kollegaer til, hvordan udendørs læringsforløb kan se ud.

 

Genåbningen vil se således ud på alle seks skoler:

06.30 – 07.50
Mulighed for morgenåbning i SFO ved tilmelding
07.50 – 08.30
Børnene møder løbende i skole og alle afleveres som udgangspunkt i gården – de voksne har tilsyn.
08.30 – 13.00
Skoledag – etableres under nødundervisningens rammer
13.00 – 13.30
Understøttende undervisning
13.30 – 17.00
Mulighed for at deltage i SFO1 eller SFO2 ved tilmelding
 Der holdes i denne periode ikke aftenåbent i SFO2.

 

Byggelegepladser og andre tilbud
Medarbejderne fra indskoling og mellemtrinnet vil varetage nødundervisningen og fritidsordningen på skolen. Det tilstræbes, at det er de samme voksne til den samme gruppe i hele forløbet.

Der udarbejdes et brev til alle forældre, hvori der gøres opmærksom på, at de kan aflevere deres børn i ovennævnte tidsrum i skolegården, eller at børnene selv kan komme i skole på ovennævnte tidspunkt. Forældrene kan i denne periode som udgangspunkt ikke komme indenfor på skolen.

Forældrene vil blive bedt om at sørge for, at børnene har mad og drikke med til hele dagen. Der serveres ikke fra SFO’en eller fra kantiner – for at minimere smittefaren.

Der åbnes igen op for byggelegepladserne. Det aftales nærmere, hvordan de kan indgå i et samarbejde med skolerne om at skabe plads og forløb med udendørs læringsforløb i skoletiden samt indgå som en del af pasningen om eftermiddagen.

“Det er aftalt med skolelederne, at strukturen for fjernundervisning til eleverne i 6.-10. klasse bliver endnu tydeligere, og at der etableres endnu mere virtuel undervisning, samt at materialet fra TekX (se https://tekxrk.dk/), benyttes i høj grad. Derudover vil lederne være i tæt dialog med 9. klasses-lærerne om, hvordan der gives årskarakterer og følge det nøje,” påpeger Britt Jensen. 

Skovmoseskolen, centeret for børn med særlige behov samt dagskolen åbner for alle. Ved særligt Skovmoseskolen er der en udfordring i forhold til kørsel til skolen – her bliver alle forældre kontaktet individuelt. Der kan dog være børn, der fortsat bliver hjemme, da de kan være særligt udsatte.

På Udviklingscentret Skiftesporet er udgangspunktet, at alle børn/familier skal kunne komme, og de bliver derfor kontaktet individuelt.

“Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger vil naturligvis også blive fulgt på hele skoleområdet, og det betyder, at rammerne kan blive anderledes, end elever, forældre og lærere er vant til,” forklarer Britt Jensen og tilføjer:

“Det sker for at mindske risikoen for smittefare. Ligesom i forbindelse med åbningen af daginstitutionerne venter der en stor opgave for vores medarbejdere på skoleområdet, og der vil være mange spørgsmål i den første fase.”

På rådhuset lover forvaltningen, at man gør alt, hvad man kan for at klæde medarbejderne godt på, og de kommunikerer direkte til forældrene via Aula.

 

Normalisering på affaldsområdet

Rødovre Kommune indsamler igen alle typer affald fra den 20. april som normalt. Storskrald udsættes dog to uger, da skraldemændene vil have fokus på den store mængde haveaffald.

Genbrugsstationen er som bekendt allerede åben for både private og erhverv. Adgangen er fortsat reguleret, og der bliver taget særlige forbehold for at undgå spredning af smitte.

 

Normalisering af arbejdsforhold for teknisk personale i det fri

Der er en del teknisk personale, som arbejder i det fri, og deres arbejdsforhold bliver nu normaliseret, fordi smittefaren for dem er meget lav. Det er f.eks. medarbejdere i vej- og park, som vedligeholder udearealerne. Der skal dog tages hensyn til, at de ikke må lave aktivitet, der begrænser udearealer på skoler og daginstitutioner – det areal skal jo benyttes så meget som muligt af børn og medarbejdere i den kommende tid.

“Det er en udfordrende tid, som mange borgere og medarbejdere nu går i møde, og der vil uden tvivl opstå mange spørgsmål. Vi har dygtige medarbejdere på alle skoler og daginstitutioner, som står klar til at løse denne helt særlige udfordring. Det bliver en stor opgave,” siger Britt Jensen ærligt. 

“Alle vores medarbejdere i Rødovre Kommune yder en fantastisk indsats for at holde hånden under vores lokalsamfund i en svær tid med corona. De seneste uger har været vanskelige for os alle i vores lokalsamfund. Og jeg vil endnu engang sige tusinde tak til alle for at støtte, hjælpe og udvise omsorg for hinanden. Både borgere og medarbejdere,” slutter hun. 

Kommentarer
Top