Modtager mange corona-henvendelser
PD-Kim-Christiansen-.jpg
Politidirektør Kim Christiansen roser borgerne på Vestegnen for at udvise samfundssind og opfordrer til, at alle er klar til at forsætte de gode takter den kommende tid. Foto: Presse
politi Borgerne i Rødovre, og i resten af vestegnens politikreds, er gode til at tippe politiet, hvis de oplever mulige brud på myndighedernes tiltag. ”Vi er rigtig glade for de mange henvendelser fra borgerne. For det viser, at denne sag betyder noget for dem – og dét er til vores alle bedste,” siger politidirektør Kim Christiansen.

Politidirektøren hos Købehavns Vestegns Politi, Kim Christiansen, der ud af roserne til borgerne på Vestegenen for at udvise samfundssind og opfordrer til, at alle er klar til at forsætte de gode takter den kommende tid.
”Der er grund til at rose Vestegns-borgerne. Når politifolkene er kommet rundt i politikredsen de sidste uger, så har de som hovedregel oplevet imødekommenhed og samfundssind – og et sådan samfundssind får vi brug for i den kommende tid. For selv om der, med statsministerns ord, er grund til forsigtig optimisme, så er det netop nu, vi skal holde ved,” siger politidirektør Kim Christiansen.

Glad for henvendelser
For at undgå yderligere smitte med coronavirus har myndighederne blandt andet lavet forsamlingsforbud for mere end 10 personer og beordret at storcentre, frisører caféer og restauranter til at lukke helt ned, foreløbig frem til den 13. april.
Københavns Vestegns Politi har modtaget et stort antal henvendelser fra borgerne de sidste par uger, fordi de har oplevet, at der enten var for mange mennesker på et givent sted, eller at folk ikke holdt afstand. Alle henvendelser er blevet håndteret, og i langt de fleste tilfælde er bødeblokken blevet i lommen, når politifolkene kom ud. 
”Vi er rigtig glade for de mange henvendelser fra borgerne. For det viser, at denne sag betyder noget for dem – og dét er til vores alle bedste,” siger Kim Christiansen.
Der er dog enkelte erhvervsdrivende og frivillige klubber, der ikke har forstået myndighedernes budskab første gang, og de har derfor fået en bøde for at holde åbent i strid med de nye regler, eller for at have været samlet mere end 10 personer.
Politidirektør Kim Christiansen understreger, hvor vigtigt det er, at vi alle sammen holder ud – lidt endnu også selvom påsken normalt er ensbetydende med familiehygge.
”Men selv i godt vejr og påskehumør er det meget vigtigt, at vi alle holder ud og holder fast –  lidt endnu. Kun på den måde kan vi få brudt smittekæderne – og sørge for at de forbliver brudt. Det gør vi bedst ved at blive hjemme så meget som muligt – og ved at holde god afstand, hvis vi skal ud,” siger Kim Christiansen.

Håb om gode takter
Også i den kommende tid vil Københavns Vestegns Politi være markant til stede i gadebilledet. For at hjælpe borgerne og for at sikre at forsamlingsregler og krav om butikslukninger forbliver overholdt. 
”Er der nogen, der ikke vil følge de anvisninger, der er givet for vores alles bedste, så er vi fra politiets side klar til at skride ind. Men det er indtil nu min oplevelse, at vi på Vestegnen står sammen om at holde afstand, og det giver mig  håb, om at vi i fællesskab vil kunne fastholde de gode takter, så samfundet snart gradvist vil kunne vende tilbage til normalen,” siger politidirektøren.

Kommentarer
Top