Nu er det tid til grønne investeringer i Rødovre
troels.jpg
Nu er det tid til grønne investeringer i Rødovre, mener SFs Troels Stru Schmidt. Foto: Presse
debat Coronakrisen har taget hårdt på os alle, men den giver også historisk gode muligheder for at lave grønne investeringer i Rødovre. Regeringen har fjernet anlægsloftet, og det betyder at kommunen kan bruge så mange penge, som det er nødvendigt for at få gang i samfundet igen.

Hvis alt går vel, har vi vundet over coronaen efter 2020. Men vi har ikke vundet over klimaet. Til gengæld kan det meget vel ske at klimaforandringerne vinder over os, for vi har mindre end 10 år til at bekæmpe uoverskuelige havstigninger, ødelæggende storme og forhindre at folk bliver klimaflygtninge. Det er nu, vi skal handle.

Når vi skal lave økonomisk corona-genopretning, er der mange muligheder for grønne investeringer i Rødovre:
Lad os sikre Harrestrup Å mod de oversvømmelser, som vi får mange flere af i fremtiden. Med klimaforandringerne kommer der op til 40% mere regn om vinteren, og det vil gå ud over vores kældre i hidtil uset grad. Husene på og omkring Damhusdalen ligger meget lavt, ligesom hele den del af kommunen, som ligger nord for Slotsherrensvej, flere gange har vist sig at være meget sårbar overfor store mængder regn.

Der er også god grund til at gøre noget ved støjforureningen fra Helsingørmotorvejen, som stresser dyr og mennesker. Især ved Jyllingevej går der en støjlomme ind i Rødovre, og størstedelen af kommunen har et gennemsnitligt trafikstøjniveau på op til 60 dB, siger Miljøstyrelsen. Det er veldokumenteret at sådan et støjniveau kan øge vores stressniveau, give søvnforstyrrelser og endda øge risokoen for slagtilfælde. Lad os lave en støjvold ved Helsingørmotorvejen, ligesom man bl.a. har gjort i Glostrup – så får vi en meget fredeligere by.

Vi skal også bruge anledningen til at investere i den bynære natur, som ikke har det let i Rødovre. På Vestvolden kan vi sikre de sårbare planter og især lave bedre insektpleje, for Danmarks insekter er gået kritisk tilbage i løbet af de seneste år. Uden bier, ingen blomster! Og uden insekter til at bestøve vores marker, styrer vi mod både en økonomisk og en økologisk krise.

Danmarks Naturfredningsforening har en ordning, “Klimakommune Plus”, som mange kommuner allerede har tilsluttet sig, og Rødovre skal med. Det er en god lejlighed til at arbejde med en række initiativer, bl.a. energirenoveringer, grønne kommunale indkøb eller opgive investeringer i sort energi og fossile brændstoffer, som flere kommuner desværre stadig har.

Det lader til at nogle økonomer tror, at vi kan forhandle med naturen: “Nu havde vi et grønt folketingsvalg sidste år, så nu må naturen altså lige vente, for corona-bekæmpelsen har første prioritet”. Men ekstremregn tager ikke hensyn til coronakriser. Og klimaflygtninge, som er truet på livet af tørke, ørkenspredning eller havstigninger, venter ikke med at søge mod Europa, til vi har fundet en coronavaccine.

Den økonomiske redningsplan efter finanskrisen i 2008 var sort som kul, og skulle mest redde bankerne fra at krakke. Lad os være klogere denne gang, og undgå at naturen krakker. Med corona-investeringerne har vi en historisk mulighed for at få et grønnere og smukkere Rødovre.

Top