Medborgerhus med mange muligheder
trekanten-islev-bibliotek_001_250816.jpg

Trekanten overlever i første omgang som bibliotek. Analyser og inddragelse af borgerne skal vise, hvordan biblioteksformen kan kombineres med et medborgerhus

Det nære fællesskab i Islev skal styrkes med et nyt medborgerhus på Islev Bibliotek. Foto: Arkiv
islev Alle muligheder holdes åbne i forbindelse med udviklingen af et nyt medborgerhus i Islev, hvor brugerne i høj grad skal være med til at definere deres nye samlingssted.

Der rejste sig en sand storm af protester, da Rødovre Kommune, i en spareøvelse, i forbindelse med planlægningen af budget 2020, lagde op til at fjerne biblioteksfunktionen fra Islev Bibliotek og i stedet omdanne bygningen til et medborgerhus.
Besparelserne blev senere droppet, biblioteket blev bevaret og i stedet blev forligsparterne bag budgettet enige om, at igangsætte en proces med inddragelse af borgere og andre lokale aktører, der skulle komme med forslag til, hvordan man kunne etablere et medborgerhus på trekantsgrunden, som en del af biblioteket.

Fremtidens samlingssted
På sidste uges møde i Kommunalbestyrelsen kom planerne et skridt nærmere, da en enig Kommunalbestyrelse godkendte den videre proces med at forene biblioteksfunktionen og et medborgerhus under samme tag på Rødovrevej.

Rødovre Kommunes ambition er, at skabe et samlingssted på ’Trekanten’, der kan danne rammen om fællesskaber og være med til at fremme aktiv deltagelse i lokalsamfundet.
I første omgang inviteres lokale aktører, som borgere, politikere, boligselskaber, foreninger og Rødovre Frivilligcenter, med ind i processen, så de kan være med til at definere, hvordan biblioteksgrunden kan blive et samlingssted i femtiden.
I maj og juni vil kommunen blandt andet invitere til et opstartsevent og dialogmøder med borgergrupper. Kommunen vil også planlægge Inspirationsture til andre medborgerhuse og hvis tidsplanen holder, skulle der i november måned gerne være konkrete forslag til aktiviteter, som Kommunalbestyrelsen kan godkende.

Hvad Rødovre Kommune forventer at omdannelsen og sammensmeltningen af bibliotek og et nyt medborgerhus kommer til at koste, vides ikke, da der endnu ikke er afsat et budget til udviklingen af medborgerhuset.

 

 

 

Fakta

Islev Bibliotek/Trekanten har i dag en del aktiviteter på programmet ud over de klassiske biblioteksfunktioner som for eksempel strikke-caféer og arrangementer som ’lokalhistorisk foredrag og erindringscafé’, 'gå dig glad i naturen med litteratur', 'åbent hus med sundhedsplejersken', 'skrig og skrål-rytmik', 'ulvetimen' og 'førstehjælp - barselscafé'.

Kilde: Rødovre Kommune