Lokalplan 148 i hegnet
Mogens-Brauer.jpg
Mogens Brauer repræsenterer Det Konservative Folkeparti i Kommunalbestyrelsen og er medlem af Teknik- og Miljøudvalget Foto: Presse
debat Det er forår og haven står til klargøring. Måske tænker du det er tid til at gøre noget ved den gamle tyndslidte hæk og hvad med en hyggekrog nede bag ved?

Du og naboen bliver enige om at opføre et fast hegn, som ikke kræver så megen pasning. Men står det til Lokalplan 148 må alle fælleshegn fremover kun etableres som levende hegn.

Hyggekroen vil du afskærme med et fast læhegn, men hvis det står tættere end 175 cm på fælleshegnet er det ifølge Hegnsloven defineret som ’egne hegn mod nabo’. Men det vil igen være i modstrid med Lokalplan 148, og må kun være et levende hegn.

I 2017 besluttede en enig kommunalbestyrelse, at hegn mod vej, såkaldte vejhegn, skal etableres som levende hegn. Ideen er at give kommunen et grønt bybillede langs boligvejene, og gøre oplevelsen af byen grønnere og gadebilledet mere levende og farverigt. Det fremgår af Kommuneplan 2018, at dette krav skal indskrives i kommende lokalplaner.

Men forslaget i Lokalplan 148 går langt ud over dette, og har altså ikke bund i hvad vi i kommunalbestyrelsen er blevet enige om. Forslaget er et bureaukratisk tiltag over for grundejernes frie ret til at bestemme over deres ejendom, og som kun vedrører dem selv. Det er ydermere et udtryk for en besættelse om at ville detailregulere, hvor kommunen endda vil få svært ved at håndhæve overtrædelser. Man må spørge om kommunen ikke har andre presserende opgaver end at opfinde nye?

Lokalplan 148 er i offentlig høring frem til 8. april og omfatter i alt 1700 parceller. Konservative opfordrer alle til at indgive høringssvar på www.rk.dk.

Hvis lokalplanen går igennem frygter vi, at de udvidede hegnsregler vil komme til at gælde for hele Rødovre.

Fakta

Forslag til Lokalplan 148 er en temaplan for de områder, der er udlagt til parcelhusområder i Kommuneplan 2018 og hvor hovedparten af de omfattende ejendomme ikke er lokalplanlagt. Fastsættelse af bebyggelsesprocenten på 25 er hovedårsagen til denne plan.

Top