Kunstprojekt skal hjælpe sårbare børn og unge
anonym-udsatteunge_001_040119_BP.jpg

LYTTER TIL DE UNGE: Rødovre får snart et Børne- og Ungepanel, der blandt andet skal have fokus på udsatte unge. Fotoarkiv

Rødovres nye Børne- og Ungepanel har hjulpet Britt Jensen med at bruge pengene fra sidste års indsamling. Det kommer der nu et nyt kunstprojekt ud af. Foto: Arkiv
Nyt kunstprojekt skal hjælpe sårbare børn og unge med at sætte ord og billeder på de svære følelser i livet.
Mere om projektet

Kunstprojektet starter i foråret 2020 og løber frem til sommerferien. Henover de kommende måneder vil de unge, repræsentanter fra Børn- og Ungepanelet, Headspace og kunstnere fra Regionale Kunstfællesskaber mødes og idéudvikle mulige temaer for kunstværkerne. Herefter skaber de unge og kunstnerne kunsten sammen. De unge har mulighed for selv at skabe kunst samtidig med, at de unge kunstnere fra Regionale Kunstfællesskaber skaber kunstværker inspireret af de temaer, de unge har peget på. 

Planen er at holde en fernisering af kunstværkerne og lave små udstillinger rundt om i Rødovre for at skabe fokus på de svære tanker i livet.

Nyt kunstprojekt for psykisk sårbare er på vej til børn og unge i Rødovre.

Det er penge fra den nuværende borgmesters private indsamling i anledning af hendes 25 års jubilæum, der gør det muligt nu at hjælpe psykisk sårbare børn og unge på en ny måde. Projektet er valgt af det nyoprettede børne- og ungepanel, der blev nedsat i forbindelse med indsamlingen, der indbragte 36.535 kroner.  

”Flere af de unge har fortalt, at Headspace har haft en særlig betydning for dem, og derfor er Headspace en naturlig samarbejdspartner i uddelingen af midlerne,” fortæller Britt Jensen, der er glad for, at de indsamlede penge nu kommer ud og gør en forskel.

Headspace Rødovre får pengene til at gennemføre et kunstprojekt sammen med sårbare børn og unge i Rødovre. Kunstprojektet er et samarbejde mellem Headspace, Regionale Kunstfællesskaber – en platform for unge kunstnere – og Rødovre Kommune. Projektet bruger kunst som en metode til, at de unge skaber et ’rum’ til at give udtryk for og tale med hinanden om de svære ting i livet. Det kan for eksempel være usikkerhed om fremtiden eller tanker og følelser i forhold til, om man er god nok.

”Det er vigtigt at bryde tabuet om psykiske udfordringer og sikre, at børn og unge har nogen at tale med. Headspace er nogen at tale med. Kunsten er en måde at tale på. Når unge arbejder sammen med andre om et konkret projekt, giver det dem et sammenhold og følelsen af at høre til, være nyttig og at ens sårbarhed kan være til gavn for andre,” udtaler Tine Broomé, centerchef i Headspace Rødovre.

 

Temaarrangement

Hun er glad for, at Headspace får mulighed for at facilitere det kommende kunstprojekt. 
 Kunstprojektet henvender sig til børn og unge med psykisk sårbarhed og det er tanken, at erfaringerne fra projektet fremadrettet kan udbredes til andre børn og unge i Rødovre. En af vejene til dette kan være et temaarrangement med fokus på de erfaringer, som projektet kommer til at give.
 

Fantastisk initiativ

I Rødovre Udsatteråd glæder formand, Lars Ahlstrand sig over, at børn og unge med udfordringer nu også har fået et talerør.

“Og talerøret skal være på børnene- og de unges præmisser. Det skal være dynamisk og være båret af de ting, som optager børn og unge – det er helt klart, at på den måde får vi bedst at vide, hvor skoen trykker, og hvordan vi kan bryde isen og støtte bedst muligt,” udtaler Lars Ahlstrand, formand for Udsatterådet.

At der så i forbindelse med Britt Jensens 25 års jubilæum som folkevalgt blev indsamlet kr. 36535 til indsatser for børn og unge i Rødovre gør kun det hele bedre, mener han. For her kan de unge selv bestemme, hvad pengene skal bruges til.
“De unge i panelet har i samarbejde med Headspace taget initiativ til en ny og anderledes indsats nemlig et Kunstprojekt for psykisk sårbare unge. Og her er jeg sikker på, at pengene er givet godt ud. Det bliver spændende at følge og se, om kunsten kan være med til at skabe rum for udtryk af følelser og tanker på en anden måde end vi har set det før,” siger Lars Ahlstrand og runder af:

“Når meningen er, at værkerne efterfølgende skal ud og vandre på udstillinger lokalt, er jeg sikker på, at det også vil være med til at aftabuisere de udfordringer unge i Rødovre har. Og det er vigtigt.”

Kommentarer
Top