Corona: Sammen om Rødovre
britt-jensen_024_150119_BP.jpg
"Rødovreborgere er også blevet smittet, og beretninger om sygdommens forfærdelige hærgen berører os dybt," skriver borgmester Britt Jensen(S), billedet, og skatteminister Morten Bødskov i et læserbrev Foto: BrianPoulsen/arkiv
læserbrev Store dele af Danmark har nu været lukket ned på grund af Corona-krisen i mere end halvanden måned. I Rødovre har vi også mærket sygdommens barske sider. Rødovreborgere er også blevet smittet, og beretninger om sygdommens forfærdelige hærgen berører os dybt.

Det er voldsomt, og de personlige skildringer sætter ansigt på ubegribelige lidelser. Vores tanker går til alle, der er berørt af den forfærdelige sygdom.

Vi har et vigtigt fokus og det er tryghed og sikkerhed for vores borgere og medarbejdere. Et fokus vi har sat øverst i Rødovre.

I tæt samarbejde mellem regeringen og kommuner er den altoverskyggende opgave at reducere smittespredningen mest muligt. Og det er i stor udstrækning lykkedes. Danmark er heldigvis ikke ramt så hårdt som mange andre lande. Kurverne over indlagte borgere ligger nu på et niveau, hvor sundhedsvæsnet kan følge med. Det er positivt og viser, at danskernes fælles indsats har virket. Det er flot og meget anerkendelsesværdigt.

Et land der stort set er lukket ned sætter sit dybe præg på hele landet og vi mærker det også i Rødovre, hvor mange arbejdspladser også er ramt. Vores ledighed i Rødovre er i den seneste tid steget med 30 pct. Det er benhårdt.

Hver dag kæmper vi for Rødovre. Derfor kæmper vi for, at så mange arbejdspladser som overhovedet muligt overlever krisen. Vi skal forhindre at midlertidig lukning af virksomhederne bliver til permanent lukning.

Regeringen har sat en række hjælpepakker i værk, der samlet set har meget stor betydning for Danmark.

Initiativerne spænder bredt

For det første fik små og store virksomheder mulighed for at udskyde deres momsbetalinger, deres a-skat, deres arbejdsmarkedsbidrag og deres selskabsskat, samt at selvstændige kunne udskyde deres indbetaling af b-skat.

For det andet gav Regeringen de mange selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for at få støtte til løn og til faste udgifter.

For det tredje indgik Regeringen og KL en aftale, så kommunerne kan udskyde virksomhedernes dækningsafgift og fremrykke anlægsinvesteringer samt søge lånedispensation til nye anlæg. Den mulighed har vi brugt i Rødovre. En enig kommunalbestyrelse har aftalt, at tage imod regeringens hjælp til at øge kommunens anlægsinvesteringer. I Rødovre har vi indgået en politisk aftale, som kan give virksomhederne nye ordrer, skabe lokale arbejdspladser, og som vil udskyde virksomhedernes dækningsafgift.

Mange lokale virksomheder har det hårdt i denne tid, og vores ledighed stiger med ekspresfart. Vi slår faktisk tre fluer med ét smæk, når vi sætter gang i investeringerne nu: Vi får glæde af forbedringerne med det samme, vi hjælper virksomhederne, og vi får skabt flere lokale arbejdspladser. Det er nu, vi skal handle, hvis vi skal sætte gang i hjulene på den anden side af corona-krisen.

Regeringen har også indgået en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter, som sikrede, at virksomhederne kan få lønkompensation, hvis de fastholder deres ansatte i stedet for at fyre dem.

Og senest har regeringen og et enigt Folketing aftalt at det momsbeløb, som virksomhederne senest har indbetalt, kan udbetales som et lån. 

Hjælpepakkerne holder hånden under tusindvis af danske virksomheder og mange tusinde danske lønmodtagers arbejde. Som socialdemokrater er det afgørende. Vi vil kæmpe benhårdt for, at så mange job som muligt redes.

I disse dage diskuterer vi rammerne for en ansvarlig genåbning af Danmark. Nogle mindre erhverv er åbnet. Der bliver holdt afstand, der bruges værnemidler og håndsprit. Det er rigtig godt, og en stor hjælp til at vi kan komme hurtigere og bedre gennem krisen.

Men hvornår er vores hverdag tilbage som før corona?

Svaret er, at vi fra dag til dag skal vurdere udviklingen i smittespredningen og holde det op mod kapaciteten i sundhedsvæsnet. Vi skal sikre, at sundhedsvæsnet kan følge med. Vi skal også sikre, at genåbningen sker sikkert og trygt for borgerne og de mange ansatte. 

Sidste uges genåbning mærker vi også i Rødovre. Der er kommet lidt mere aktivitet i Rødovre, og det er et første, ansvarligt skridt mod en normalisering af vores lokalsamfund.

Der er ingen tvivl om, at det det kommer til at tage tid inden Rødovre er i normal gænge igen.  

Vi oplever et Rødovre, der tager ansvar. I de butikker der er åbne, på plejehjem og i bybilledet tager alle ansvar. Det er flot. Fortsæt med det. Så kommer vi sammen igennem corona-krisen.

Pas fortsat godt på jer selv og hinanden.

Top