Bygger 177 bæredygtige boliger i hjertet af Rødovre
bykerne.jpg
Karrébyen i Rødovre. Det illustrerer ikke specifikt Topdanmarks kommende byggeri. Foto: Illustration: Rødovre Kommune
Topdanmark gør klar til at tiltrække flere børnefamilier til Rødovres bykerne med 177 nye bæredygtige lejligheder, der skal stå klar i 2022. Der er fint plads til flere børn på skolerne, understreger politikerne, der ikke har diskuteret omlægning af skoledistrikter på grund af byggeriet.
Fakta

Ejendommen bliver en del af en hel ny bydel, der etableres nord for Rødovre Rådhus. Det nuværende erhvervsområde skal over en årrække transformeres til en grøn bydel, der skal skabe forbindelse mellem Vestvolden og Damhussøen, og herved skabe Karrébyen, som den nye bydel er døbt.
Karrébyen bliver en selvstændig bydel med erhverv, handel og boliger. Grønne områder er indarbejdet i helhedsplanen, som gør det attraktivt at bevæge sig rundt i området.
Boligerne ligger tæt på et etableret beboelsesområde med institutioner, sportshaller m.m.
Det er et byggeprojekt med et samlet areal på ca. 16.200 m2. Den gennemsnitlige størrelse på boligerne bliver ca. 90 m2. Huslejen kommer til at ligge på niveau med sammenligneligt byggeri i Irmabyen, der også ligger i Rødovre.
Ejendommen er placeret tæt på handel i form af Rødovre Centrum og er nabo til rådhuset. Den ligger desuden tæt på offentlig transport samt i nærheden af motorveje og indfaldsveje.
Udover de 177 boliger vil der blive etableret 179 parkeringspladser på terræn og i parkeringskælder. I kælderen vil der desuden blive etableret depotrum til lejlighederne.

De fleste af Rødovres kommende lejligheder midt i den nye satsning, ‘Karrébyen’, bliver 2-4 værelses lejligheder, men der vil også være enkelte større lejligheder at hente. 

Det er Topdanmark Ejendom, der er en del af pensions- og forsikringsselskabet Topdanmark, som nu investerer i 177 boliger, og der bliver lagt stor vægt på bæredygtighed, lover de. 
Boligerne bliver certificeret efter byggestandarden DGNB Guld, og lever derfor op til høje krav i forhold til bæredygtighed.

”I kraft af urbaniseringen bliver områder i og omkring de største byer mere og mere attraktive. Rødovre ligger rigtig godt. Tæt på både grønne områder og Københavns centrum. Så da vi fik mulighed for at indgå i dette projekt med bæredygtige lejeboliger i en ny, grøn bydel, der størrelsesmæssigt og typemæssigt passer ind i vores strategi, valgte vi sammen med vores rigtig dygtige rådgiver Agenda Property at slå til,” siger adm. direktør i Topdanmark Ejendom Flemming Bæk Engelhardt.

Noget for alle

Han forklarer, at projektet med de varierende størrelser er målrettet både familier, seniorer og par. Med helt op til seks værelser at hente, kan der være mange børn på vej til hjertet af Rødovre. Et stenkast væk er kommunen allerede igang med at inddrage dele af udearealet for at få plads til de eksisterende børn på Rødovre Skole, men den nye tilflytning vil ikke presse forholdene yderligere, mener formand for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S). 

“Der er ikke tale om en presset udvidelse på Rødovre Skole. Vi bygger fire ekstra klasselokaler, hvor der de første år kun vil være brug for et par stykker af dem. Og der er fortsat masser af udeareal og kapacitet på skolen. Der er endnu ikke taget politisk stilling til, om omdannelsen af Bykernen vil medføre ændringer af skoledistrikterne,” understreger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

“Med de nuværende skoledistrikter hører de nye boliger til Nyager Skole, hvor der er gode muligheder for udvidelser, hvis det skulle blive nødvendigt. Udover, at det er dejligt med nye børnefamilier i kommunen, så er vi begunstiget af, at vi har skoler med store udearealer, således at vi løbende kan udbygge, hvor det måtte være påkrævet pga. stigende elevtal,” siger han og tilføjer:

“Da der kommer flere elever i stort set hele kommunen, er udbygning på flere af skolerne det mest hensigtsmæssige. Allerede på nuværende tidspunkt er der da også afsat et trecifret millionbeløb til formålet.”

 

Fantastisk beliggenhed

Rødovres nye borgmester ser frem til byggeriet og hæfter sig ved beliggenheden ved et gennemgående strøg i Karrébyen, der skaber nye pladser og stræder for de bløde trafikanter.

”Vi er i gang med at lave en stor omdannelse af Bykernen. En del af området er i dag lidt slidt. Den nye udvikling kommer til at give et stort løft. Det skyldes ikke mindst det nye hovedstrøg, som kommer til at løbe fra Rødovre Centrum og gennem det nye område. Det kan blive et af de mest attraktive bymiljøer i hele hovedstaden. Beliggenheden er fantastisk,” siger Britt Jensen (S).

Byggeriet ventes at blive påbegyndt i efteråret 2020 og ventes færdigt i løbet af efteråret 2022. Fra foråret 2022 forventes de kommende lejere at kunne skrive sig op til boligerne.

 

Kommentarer
Top