Budgetloven skal ikke skrottes
Anders-Torm-Nielsen.foto_.jpg
Anders Torm Nielsen, Medlem af Kommunalbestyrelse Det Konservative Folkeparti. Foto: Presse
læserbrev I denne avis den 25.3.2020 efterlyser Enhedslisten, at jeg forholder mig til at kommunerne har underbudgetteret og underforbrugt i den periode budgetloven har fungeret.

Det er helt korrekt når det anføres, at der historisk har været både underbudgettering og underforbrug. Ca. 31.5 milliard i årene 2011 – 2017. Underbudgetteringen skete (stort set) kun i 2011, 12 og 13. I årene 2014 -17 har kommunerne budgetteret med udnyttelse af den fulde økonomiske ramme. Så her er Enhedslistens kritik skudt ved siden af.

I øvrigt har underbudgettering som sådan ikke noget med budgetloven at gøre. Underbudgettering skyldes politiske valg og prioriteringer truffet i kommunerne.

Underforbrug: hvis en kommune forbruger mindre end budgetteret er det som udgangspunkt ikke et problem. Hvis ikke der er behov for at bruge hele budgettet, så er det vel godt!

Kun når en kommune af overdreven frygt for at overskride budgettet vælger at forbruge mindre end der faktisk er behov for, er det et problem. Og der har da også været økonomer fremme med kritik af, at loven er mere rigid end den behøver at være. F.eks. er det foreslået at give kommunerne mulighed for at overføre et mindre over- eller underforbrug til det næste år, uden at de bliver ramt af sanktioner. Det giver god mening.

De seneste tal for kommunernes budgettering og udnyttelses af rammerne af kommuneaftalen (2018) viser et underforbrug på 100 mill. i forhold til den aftalte ramme. Det er vel fair nok ud af et budget på over 250 milliarder.

Helt kort, så er det sund fornuft, at vi som samfund sikrer at der er balance i vores økonomi. Pengene kan kun bruges en gang.

Hvis ikke kommuner, regioner og staten aftaler hvor meget hver især kan forbruge, så vil det gå galt. Vi ville hurtigt stå i en situation med en overophedet økonomi, øget gældsætning og stigende skatter. Vi har prøvet det for år tilbage. Det var ikke sjovt og det ender altid med, at det er de svageste i vores samfund som rammes.

Der er behov for en finjustering budgetloven. Men den skal ikke skrottes som ellers har været Enhedslistens mantra i pressen de seneste måneder.

Top