Vil sende 225-timers regel i Coronakarantæne
peter-mikkelsen_002_191114_BP.jpg

Enhedslistens viceborgmester, Peter Mikkelsen, er med til at lockoute de offentligt ansatte i Rødovre, men er som ansat i nabokommunen selv truet af lockout.

Enhedslisten i Rødovre vil have kommunen til at sparke 225-timers reglen til hjørne under Coronakrisen
Coronavirus Rødovres 2. viceborgmester, Peter Mikkelsen, kalder det grotesk, at mennesker på kontanthjælp og jobjagt skal straffes økonomisk, når der åbenlyst ikke er store muligheder for at komme i arbejde under Coronakrisen. 

Man skal ikke gå særlig mange ture rundt i samfundet for at se, at de fleste virksomheder er hermetisk lukket ned. Alligevel fastholder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), at borgere, der har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i mere end 1 år i løbet af de sidste 3 år, skal have mindst 225 timers arbejde inden for det sidste år. 
Men det er praktisk talt umuligt at nå under krisen, mener Enhedslisten i Rødovre. 
På arbejdsmarkedsområdet har Coronavirus ophævet rådighedspligten for arbejdsløse, mens kontanthjælpsmodtagere fortsat skal stå til rådighed for et arbejdsmarked, der i stor udstrækning er lukket ned.
“Det er så grotesk, at det råber til himlen i denne krisetid. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har meddelt kommunerne, at kravet om 225 timers reglen IKKE skal suspenderes under krisen. Det betyder, at mens al aktivering er stoppet og mens rådighedsforpligtelsen for arbejdsløse er ophævet, så kan mennesker på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse sanktioneres og blive sat ned i ydelse fordi de ikke har levet op til det urimelige krav om 225 timers arbejde,” fortæller Peter Mikkelsen.

 STAR kan spænde ben
Han vil derfor tage sagen op i kommunalbestyrelsen omend han ikke har alt for store forhåbninger om, at kommunernes enkeltvis kan komme igennem med særregler. 
“Enhedslisten i Rødovre ville fremsætte krav om at vi i Rødovre Kommune skulle suspendere kravet, men STAR har grebet ind overfor Aalborg Kommune, som ellers havde vedtaget at droppe forskelsbehandlingen. Ingen skal sanktioneres under krisen, og kriseperioden skal ikke tælle med i det år, hvor der er krav om 225 timers arbejde. Det mest fornuftige er selvfølgelig, at denne fattigdomsskabende regel afskaffes helt,” udtaler Peter Mikkelsen.

Kommentarer
Top