Skolevenner hjælper med læring og trivsel
skoleven_656_030320_BP.jpg
Mai-Britt er frivillig skoleven på Tinderhøj Skole, hvor hun styrker elevernes selvtillid og selvværd og giver lærerne mere overskud. Foto: Brian Poulsen/Arkiv
Mai-Britt er selvstændig. Hun har sin egen virksomhed og karrieren går godt, men Mai-Britt er også skoleven for at give overskud til elever, der har brug for mere selvtillid.

Når klokken ringer ind til time på Tinderhøj Skole, kommer eleverne fra 7. klasse altid op til et udluftet klasselokale. I hvert fald, når Mai-Britt Andreasen er på besøg.

Mai-Britt er nemlig skoleven og bruger to timer hver uge i klassen for at gøre en forskel for de unge.

”Jeg er jo egentlig uddannet psykoterapeut, så det mest oplagte havde nok været, hvis jeg var frivillig på en kriselinje, men jeg vil faktisk hellere forberede de unge og give dem mere selvværd og selvtillid her i folkeskolen, end når det først er blevet for svært,” siger Mai-Britt, der har været på Tinderhøj Skole i et par uger nu.

Det går så godt, at skolens ledelse meget gerne vil have flere frivillige skolevenner til især de yngste klasser.

 ”Vi ved fra forskningen at børns relationer til tillidsvækkende voksne, er en af de allervigtigste faktorer for deres læring og trivsel. Derfor vil vi på Tinderhøj skole gerne have frivillige skolevenner tilknyttet vores indskoling,” siger skoleleder Lars Vad.

Det er særligt indskolingen, der kan have gavn af skolevenner. Hvis man styrker indsatsen for at skabe trivsel og lige vilkår for alle i overgangen fra daginstitution til skole, skaber det på sigt et bedre grundlag for, at eleverne får en chance i livet gennem uddannelse.

 

En støtte til fællesskabet
Det primære formål med skolevennernes relationer til eleverne er at støtte fællesskabet, og i ønsket omfang, den enkeltes behov. Med tid, ro og nærvær kan skolevennen bidrage til at eleverne udvikler mere tro på egne evner.

”Men udbyttet går begge veje,” understreger Mai-Britt Andreasen.

”Det er rigtig hyggeligt at være i klassen, og også for mig professionelt sjovt at se mønstrene mellem eleverne. Det er noget, man ikke er opmærksom på, mens man selv går i skole, men meget spændende at se udefra,” siger Mai-Britt der ikke føler hun skal bidrage med noget super konkret.

”Til gengæld kan jeg se, der kommer mere ro på klassen fra gang til gang. Jeg møder ind før eleverne og lufter ud og har overskud til de ting, lærerne selv ikke har, hvis der lige er en computer, der ikke virker eller noget. Det giver mere rum til de vigtige ting,” mener hun.

 

Styrker udvikling

En nærværende voksen giver ro i klassen og til den enkelte. Den holdning deler de nye ’kollegaer’ på skolen .

Skolevenner er nemlig først og fremmest borgere, der bruger et par timer om ugen med en klasse og en lærer på skolen. Det øger elevernes trivsel i indskolingen, hvilket styrker elevernes personlige, sociale og faglige udvikling. Opgaverne for en skoleven er eksempelvis at hjælpe eleverne med at med at være stille i timerne, holde koncentrationen, hjælp til at knække læse- og matematikkoden og tilegne sig sociale kompetencer.

 

Alle børn skal ses og høres
”Som skole skal vi sikre, at det enkelte barn bliver set og hørt. I denne forbindelse gør skolevenner en positiv forskel, da deres tilstedeværelse giver læreren mere tid til de enkelte elever samtidig med, at eleverne har en ekstra voksen, de er trygge ved og har tillid til i form af skolevennen,” siger skoleleder Lars Vad.

Gør en forskel
Mai-Britt forklarer, at hun som selvstændig selv styrer og planlægger sin tid og da vi går en tur i skolegården tirsdag formiddag fortæller hun, hvordan det frivillige arbejde, som skoleven, giver mange gode oplevelser og et sjovt indblik i børns forunderlige verden.

”Men den største gave er altså at få lov til at gøre en forskel for så mange børn,” siger hun.

En elev fra 2. klasse, der har haft en skoleven i sin klasse i lang tid, fortæller ærligt sin mening om skolevennerne.

”Det gode ved en skoleven er, at man kan få hjælp, men man kan også̊ sætte sig ned og snakke med dem, hvis man har haft en dårlig dag, eller man bare har brug for at snakke med en.”

 

 

Win-win situation

Det stærke koncept bag skolevenner er en samfundsgevinst. Indsatsen kommer både børn, frivillige og lærere til gode.

Børnene i skolerne får øget voksenkontakt, som er en faktor ift. bedre trivsel og dermed muligheder i livet.

Borgere får mulighed for at engagere sig i lokale børns trivsel og læring.

Det er til gavn for skolerne, der bliver åbnet op mod det omkringliggende samfund.

Det holder borgere aktive i fællesskaber, hvor deres livserfaring kan spille en rolle for yngre generationer. Og lærerne får et ekstra sæt hænder til at understøtte læring og trivsel i klassen.

Hvis du også har lyst til at høre mere eller blive skoleven i en klasse på Tinderhøj Skole, kan du kontakte Skolens Venner på www.skolensvenner.dk.