Servicebussen halverer afgange
servicebussen_007_120115_BP.jpg

GRØNNERE BUSSER: Der er flere grønne tiltag i budgettet for 2020. Det første bliver sandsynligvis at gøre Servicebussen emmissionsfri.

Tilpasningen af afgange for busser og lokaltog på hele Sjælland skal samtidig sikre, at Movia kan opretholde en stabil og dækkende drift, også hvis der kommer et stigende antal sygemeldinger de kommende uger, således at pludselige aflysninger af afgange grundet for eksempel personalemangel kan undgås. Foto: Arkiv
ændringer For at afstemme antallet af afgange med busser og tog, til den aktuelle situation, tilpasser Movia afgange på busser og lokaltog fra på mandag 30. marts. Det betyder blandt andet, at Servicebussen kun kører to gange om dagen.
Fakta

 

Det er Movias forventning, at tilpasningen i antallet af afgange ikke vil give pladsproblemer i busser og lokaltog. Movia minder i den forbindelse kunderne om, at de fortsat skal vise hensyn, holde afstand, rejse uden for myldretid, hvis muligt, ikke rejse, hvis man er syg eller formodet smittet, bruge midterdøren, betale med rejsekort, app eller sms-billet og holde sig bagved den sorte hygiejnelinje efter første sæderække i bussen af hensyn til chaufføren.

Kilde: Movia

I et forsøg på at sikre en fortsat stabil og pålidelig drift, under den nuværende coronakrise, hvor der kan komme flere sygemeldinger fra chauffører og lokoførere de kommende uger, har Movia besluttet at tilpasse afgange på busser og lokaltog. Konkret betyder det, at busserne i Rødovre vil køre efter feriekøreplanerne. I weekenden kører busserne efter de normale weekendplaner.
I Movia har vi ligesom i tog- og metrodriften set et stort fald i antallet af kunder i forlængelse af lukning af skoler, institutioner og hjemsendelse af medarbejdere. Samtidig ser vi lidt større sygfravær hos chauffører og lokoførere end normalt. For at sikre en stabil og pålidelig drift også de kommende uger, tilpasser vi nu antallet af afgange for busser og lokaltog efter god dialog med operatørerne såvel som de sjællandske kommuner og regioner”, siger kommunikationsdirektør hos Movia, Camilla Struckmann.

Færre afgange med servicebussen
Rødovre Kommunes servicebus, linje 848, vil især blive påvirket af Movias tilpasning. Bussen vil således køre halvanden time senere om morgenen, og der vil desuden kun køre to afgange i stedet for de sædvanlige fire om dagen. Første afgang er klokken 10.30 i stedet for kl. 9 fra Rødovre Station. Sidste afgang vil være klokken 12.30 i stedet for klokken 14.40 fra Rødovre Station.
Ændringerne træder i kraft mandag 30. marts og varer indtil videre frem til og med 13. april 2020. De ændrede køreplaner vil fremgå af Rejseplanen fra 27.marts 2020 og dinoffentligetransport.dk.Kommentarer
Top