Rundt om Corona-Rødovre
plejehjemmet-oerbygaard_001_220216_BP.jpg
Er der plejepladser nok? Hvor mange bruger nødpasning? Hvor mange ringer til kommunen og kan man stadig få hjælp på rådhuset? Tag med på en rundtur i den kommunale service. Foto: Arkiv
Coronavirus Mangler du en status på, hvad der er op og ned lokalt i Corona-Rødovre? Så har vi efter bedste evne forsøgt at samle de vigtigste informationer, der påvirker din lokale hverdag i en hurtig rundtur.

Får du også næsten angst af at følge med i graferne om, hvor mange der er smittet og døde, og går du også i frustrationspanik over at se naboer trisse hyggeligt rundt om Damhussøen, når de burde sidde sikkert derhjemme, så er det helt forståeligt.

Til gengæld behøver du ikke at frygte for antallet af ansatte i sundhedssektoren lokalt og skal man tro Rødovres kommende borgmester, Britt Jensen (S), er den offentlige maskine i Rødovre klar til at rykke endnu et gear op, hvis det bliver nødvendigt.“Min helt overordnede vurdering er, at alle medarbejdere og borgere gør alt, hvad de kan for, at vi alle kommer godt igennem corona i Rødovre,” siger hun og fortsætter:

“Det er en svært tid for os alle og derfor er det fantastisk flot som fællesskabet i Rødovre rykker sammen og hjælper hinanden på kryds og tværs. Jeg er meget imponeret og stolt over hele Rødovre og vores fællesskab.”

Sådan er altså ordene fra hestens mule, men hvordan ser det ud, hvis vi zoomer ind på de enkelte områder ét for ét. 

Se med her i en hurtig rundtur, der giver dig ro i maven og stolthed over at komme fra Rødovre. 

 

Status: Intet akut behov – men stilhed før stormen

I forvaltningerne forbereder Rødovre Kommune sig på, at nogle medarbejdere som følge af den ekstraordinære situation med corona-virus kan få nye opgaver. Medarbejderne kan blive anvist til at skulle varetage andre opgaver på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-/fagområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde.

Sygefraværet blandt medarbejderne er indtil videre kun svagt påvirket af corona. Som det ser ud lige nu, er der derfor ikke akut behov for at udvide hverken kritiske funktioner eller nødberedskaber i Rødovre Kommune med yderligere mandskab. Men det kan naturligvis ændre sig, og forvaltningen følger udviklingen tæt.

Forvaltningen forbereder sig derfor på en situation, hvor det bliver nødvendigt at kunne aktivere medarbejdere i kritiske funktioner og i nødberedskaber. Det gælder som udgangspunkt hele kommunens virksomhed (alt efter hvordan situationen udvikler sig de kommende uger, red), men det omfatter især plejesektoren, fordi det er her presset er størst.

“I første omgang er forvaltningen ved at skabe et overblik over, hvilke opgaver, der vil kunne løses af andre personalegrupper end dem, der varetager dem i dag, og hvilken oplæring, det vil kræve. Det vil ske i tæt dialog med de berørte faglige organisationer,” forklarer Britt Jensen. 

 

Oplæring af sygeplejersker

Sideløbende har Rødovre Kommune specifikt påbegyndt et mindre oplæringsforløb for sygeplejersker, som arbejder i Rødovre Kommune, men i andre funktioner, så de kan træde til i hjemmeplejen og på plejehjemmene, hvis det bliver nødvendigt.

“Det er umiddelbart vores vurdering, at vi har en betydelig arbejdskraftreserve blandt de ansatte i Rødovre Kommune. Det er derfor vores vurdering, at vi ikke har behov for at lave en jobbank med frivillige borgere, som man har gjort nogle andre steder,” understreger Britt Jensen. 

 

Den aktuelle situation på ældre-, social- og sundhedsområdet

Som det også har fremgået i udmeldingerne fra Sundhedsstyrelsen, forventes det, at der kommer et stort pres på ældre- og sundhedsområdet i ugerne efter påske. Rødovre Kommune forbereder sig derfor på at kunne modtage ekstraordinært udskrevne borgere fra hospitalerne på midlertidige pladser.

Rødovres plejehjem har nu siden torsdag den 12. marts været lukket ned for besøgende og pårørende i overensstemmelse med retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Indtrykket set udefra er, at det fungerer, selv om det selvfølgelig stiller både beboere og pårørende i en svær situation. Det samme gør sig gældende for de sociale institutioner.

“Som jeg tidligere har orienteret om, giver vi faktisk langt hen ad vejen den almindelige hjemmepleje. På socialområdet bruger vi derudover telefonisk støtte og vejledning, hvor det er muligt,” siger Britt Jensen og tilfføjer:

“I forhold til værnemidler er vi i løbende dialog med regionen, og vi har aktuelt de værnemidler, vi skal bruge, men vi har, ligesom andre kommuner og regionen, brug for de leverancer, der gerne snart skulle være på vej.”

 

Plejefamilier og anbragte børn

Sagsbehandlerne på Børne- og Familieområdet har telefonisk kontakt med alle familier på myndighedsområdet minimum en gang om ugen.

 

Politi og SSP

Forvaltningen har tæt og løbende kontakt til lokalpolitiet. Man kunne jo godt frygte, at der er unge mennesker, der kommer til at kede sig i denne tid. Der har indtil videre ikke været ekstraordinære henvendelser. Vi følger det selvfølgelig tæt, og SSP laver tilbagemeldinger til Forvaltningen på den aktuelle situation efter hver weekend.

 

Status på borgerservice

Det er generelt vores oplevelse, at nedlukningen bliver taget meget seriøst af borgerne, og at de både accepterer og agerer inden for rammerne.

 

Akut behov for Borgerservice?

Kontaktcentret i Borgerservice oplyser, at de holder åbent i et begrænset tidsrum for akutte personlige henvendelser, der ikke kan klares telefonisk. Det forudsætter, at man på forhånd booker en tid. Borgerservice oplever mange forskelligartede spørgsmål. Kontaktcenteret modtager omkring 200 opkald om dagen. Derudover kommer der cirka seks til otte borgere dagligt, der møder op i Borgerservice efter aftale.

 

Status på nødpasning i dagtilbud

I den første uge af Coronakrisen lå det gennemsnitlige antal nødpassede børn på 21, men det tal stiger lige nu, fortæller Britt Jensen efter at have fået en status fra forvaltningen.

“Vi ser her i uge 13 en støt stigning af antal passede børn, hvor vi i de første tre dage har passet gennemsnitligt 37 børn fordelt på 14 institutioner. Det svarer til, at vi lige nu passer 1,5 procent af børn i alderen 0-6 år,” siger hun.

Flere forældre melder om pasningsbehov, og lige nu er vi ved at undersøge behovet for pasning i næste uge samt i dagene op til påske. Kriterierne for nødpasning fremgår på kommunens hjemmeside.  

 

Status på nødpasning i skoler

Skoleområdet har tilbudt nødpasning på alle skoler fra uge 12. I den første uge havde skolerne inklusive Skovmoseskolen et samlet gennemsnit på 10 børn, hvilket svarer til en nødpasningsprocent på 0,6 procent, idet den primære målgruppe er indskolingsbørn samt Skovmoseskolen. De første tre dage i uge 13 er der kommet enkelte flere børn, så gennemsnittet nu har sneget sig op på 14 børn, men generelt ser det ud til, at forældre til børn på skoleområdet har fundet mulighed for pasning af børnene.

 

Hjemmeundervisning

Skolerne og de enkelte årgangs- og klasseteam tilrettelægger læringsforløb og fjernundervisning/nødundervisning på forskellig vis via forskellige digitale kommunikationsplatforme og læringsplatforme. Skolerne justerer løbende læringsforløbene baseret på den feedback forældre og børn giver.

 

Tak for sammenhold

Det er i krisetider, at man finder ud af om man er det rette sted, mener Rødovres kommende borgmester.

“Og det er vi i Rødovre,” siger Britt Jensen, der takker alle for den store forståelse og indsats. 

“Jeg kan ikke udtrykke min tak tit nok til alle borgere og samtlige medarbejdere, som på alle fronter yder en fantastiske flot indsats, er tålmodige med hinanden og tilpasser sig situationen på flotteste vis. Jeg er virkelig taknemlig og imponeret over hele Rødovre. Tusinde tak til alle.”

Kommentarer
Top