Ny borgmester roser hjemmepleje for jætteindsats
britt-jensen_borgmester_BP_web.jpg

Rødovres første kvindelige borgmester kalder på fællesskab og fælles løsninger midt i Coronaskyggen.

Rødovres første kvindelige borgmester kalder på fællesskab og fælles løsninger midt i Coronaskyggen.
Politik Vi har bedt Rødovres nye borgmester finde lyspunkter midt i Coronaskyggen. Fællesskab, styrket velfærd og mere inddragelse er blandt de kodeord, Britt Jensen (S), bruger her i hendes første interview som valgt borgmester.

Det er en vild ting at blive Rødovres første kvindelige borgmester, men for Britt Jensen (S) er det en lige så mærkværdig situation at blive det i skyggen af vor tids måske største krise. 

Derfor går hun med sine egne ord også helt ydmygt til den opgave det er at stå i spidsen for Rødovre, som hun kalder for et helt særligt fælleskab. “Jeg vil hver eneste dag gøre mit bedste for at være en god borgmester for hele Rødovre,” siger Britt Jensen, der drømmer om mere og mere inddragelse i den aflange kommune.

“Vi er et stærkt fællesskab, og vi skal udvikle Rødovre sammen. Derfor vil jeg involvere borgere, brugere og medarbejdere i de beslutninger, der skal tages. Det kvalificerer debatten og beslutningerne, når der er flere med. Jeg bliver også selv klogere, når de personer, der til daglig bliver påvirket af beslutningerne, kommer med deres input,” siger Britt Jensen, der vægter velfærden højst. 

“Jeg har altid været optaget af, at alle borgere i Rødovre får et godt liv. Og jeg er meget bevidst om, at kommunen bedømmes på, hvordan vi behandler vores svagest stillede borgere. I Rødovre skal vi have plads til alle.”

 

Går ind for styrket velfærd

Rødovres nye borgmester mener, at det er kommunes opgave at sørge for, at vores ældre, der gennem et langt liv har knoklet, får tryghed og omsorg.

“Og de børn, der vokser op i Rødovre, skal have de bedste forudsætninger for at klare sig i fremtiden,” tilføjer hun.

For Britt Jensen starter den kommunale velfærd i den almindelige hverdag. I folkeskolen og børneinstitutionerne. I de grønne områder, klimaindsatsen og byplanlægningen. I beskæftigelsesindsatsen, i sporten og i kulturens verden, i sundhed, i ældreplejen og i den sociale indsats.

“Derfor har jeg konstant fokus på, at vi lykkes overalt i kommunen,” siger Britt Jensen, der forsøger at se ud over den skygge af Corona, der har bredt sig ud over hele landet. 

“Det er en meget bemærkelsesværdig tid at blive borgmester i. Alt sker lige nu i skyggen af corona-virussen. Rødovre er noget ganske særligt. I areal er vi nok små, men i hjertevarme og beredvillighed samt ikke mindst viljen til at ville forbedre vilkårene for de mange. Ja, dér hører vi til blandt de store,” siger Britt Jensen og italesætter den helt særlige Rødovre-DNA. 

Et DNA, som handler om fællesskab og viljen til at gøre det bedst mulige.

“Jeg vil sige til alle vores borgere og medarbejdere, at vi ses på den anden side af corona. Jeg og resten af Kommunalbestyrelsen vil gøre vores yderste for, at vi kan vende hurtigst muligt tilbage til vores normale og vidunderlige liv her i Rødovre.”

 

Løsninger i fællesskab

Det er i krisetider, at man finder ud af, om man er det rette sted – og det er vi her i Rødovre, mener Britt Jensen, der er borgmester efter den 31. marts. 

“Som land har vi vist, at begrebet demokrati og fællesskab ikke blot er tomme ord – men bygger på handling fra mange forskellige parter. Det gør vi også i Rødovre. Og jeg ser frem til, at vi i fællesskab får skabt de løsninger i Rødovre, som giver endnu bedre vilkår for, at hver enkelt kan skabe sig et godt liv her,” siger hun og retter en tak til alle borgere og medarbejdere.

“Jeg vil sige tusinde tak til alle borgere, medarbejdere, politiske kolleger, frivillige og virksomheder i vores lokalsamfund, som hjælper og passer på hinanden i denne meget svære tid. Vi skal fortsat holde sammen, som vi er gode til i Rødovre, men nu på afstand,” siger Britt Jensen. 

 

Hun retter en helt særlig tak til Rødovres mange medarbejdere i kommunen, som yder en heroisk indsats for at hjælpe syge, svage, ældre og udsatte borgere.

“Ja tænkt engang vores hjemmepleje forsøger at fastholde så meget af den almindelige hjemmepleje uden nødberedskab, så længe som muligt. Det betyder, at borgere i hjemmeplejen fortsat får en del praktisk hjælp i Rødovre, selv om den del typisk falder væk som noget af det første i sådan en situation, som vi står i. Jeg er stolt af det, vores medarbejdere i Rødovre Kommune præsterer i de her dage.”

Politisk tak
Den nye borgmester føler sig rustet til udfordringerne og takker alle sine gode kolleger i Kommunalbestyrelsen for den tillid de har vist hende.

“Jeg ser frem til et godt og tillidsfuldt samarbejde med hele Kommunalbestyrelsen i en åben og god dialog, hvor vi finder løsninger sammen,” lover Britt Jensen og slutter af med at sende særlig varm og hjertelig tak til den afgående borgmester, for det hun kalder en flot og forrygende indsats for Rødovre. 

“Vi ville alle sammen gerne have sagt farvel med al den pomp og pragt, der tilkommer en afgående borgmester efter så mange år. Det fortjener Erik. Men det må vi vente med til efter corona. Jeg ser frem til at invitere og hilse på alle borgere, høj som lav. Jeg vil med både glæde og entusiasme gå til arbejdet som Rødovres borgmester, og jeg vil gøre mit yderste for at formidle det brede samarbejde i gensidig tillid og dialog med alle borgere. Vi skal udvikle Rødovre sammen,” siger hun og holder et ekstra sekund fast i ordet:

“Rødovre er nemlig ikke kun en kommune blandt 97 andre kommuner. Vi er et stærkt fællesskab med mange og forskelligartede kvaliteter og muligheder, som vi skal værne om og samtidig udvikle.”

Kommentarer
Top