Her er der stadig åbent
affald_skrald_2013.jpg
Der bliver stadig tømt affald og også jagtet rotter. Læs mere, hvad du ellers kan forvente hjælp til i denne krisesituation.
Coronavirus Du kan stadig komme af med rotter og affald. Du kan stadig bruge genbrugsstationen og få akut hjælp i Borgerservice. Der er nødberedskab i tandplejen, mens byggelegepladser holder lukket.

Det kan være svært at finde op og ned i konsekvenserne af Coronavirussen for hverdagslivet i Rødovre. 

Regeringen udmeldte den 11. marts en række vidtrækkende tiltag for at bremse og begrænse udbredelsen af corona-virus i samfundet. Det betyder, at som udgangspunkt lukker alle borgerrettede funktioner i Rødovre Kommune, og det vil ikke være muligt at komme ind på kommunale matrikler. Det gælder også haller, Kulturhuset Viften og bibliotekerne. Som bekendt lukker alle skoler, og dagplejen har sampasning i legestuegrupper. 

Byggelegepladser holder lukket og der bliver opretholdt et nødberedskab i tandplejen. Hvis man har behov for akut og uopsættelig tandbehandling, er tandplejen åben efter forudgående telefonisk aftale. Tandplejens telefonnummer er: 36 37 75 84. På Pædagogisk Udviklingscenter (PUC) bliver der oprettet en hotline, så børn og unge med behov fortsat kan tale med en psykolog.

Afhentning af affald

Som udgangspunkt bliver der hentet rest- og bioaffald. I lejligheder vil der også være andre fraktioner, der bliver tømt. Du kan finde flere informationer på kommunens hjemmeside rk.dk/affald.

Genbrugspladsen har reduceret åbningstid, ligesom forbrændingsanlægget, Vestforbrænding, opfordrer private kunder til at vente med at aflevere affald.

 

Rotter

Rottebekæmpelsen vil fungere som normalt, og det er muligt at indberette som normalt. Der er åbent for akutte personlige henvendelser, der ikke kan klares telefonisk, i et begrænset tidsrum i Rødovres Borgerservice. 

“Det forudsætter dog, at man på forhånd booker en tid,” oplyser borgerservice sent torsdag eftermiddag til Rødovre Lokal Nyt. 

Det kan ske ved henvendelse til Rødovre Kommunes kontaktcenter, der holder åbent mandag-fredag kl. 10-14. Telefonnummeret er 36 37 70 00. Du skal dog forvente længere ventetid end normalt. Det skal du i den grad også i det lokale jobenter, der holder lukket. 

Har du brug for informationer i den forbindelse, kan du finde dem på www.rk.dk/jobcenter

Kommentarer
Top