Budgetloven – indhentet af virkeligheden
Rådhuset-6.jpg

Der bliver forhandlet på højtryk i disse dage på Arne Jakobsens arkitekttegnede vinduer, hvor rammerne for næste års budget er ved at falde på plads.

Enhedslisten mener, Budgetloven skal skrottes, og Rødovre Kommune skal låne penge til varige løsninger på klimaudfordringerne. Foto: Arkiv
Budgetlov Det sker fra tid til anden, at politiske visioner, ideer eller ønsker indhentes af virkeligheden. Således er dele af budgetloven sat ud af kraft for at begrænse udbruddet af coronavirus.

Det er alle partier i Folketinget enige om, og der ville formentlig også være enighed om det, hvis det var Kommunalbestyrelsen i Rødovre, der skulle træffe den beslutning.
At forhindre udbredelsen af coronavirus er velsagtens den største politiske som sundhedsfaglige opgave som samfundet i alle instanser står over for.

Derfor glæder det Enhedslisten Rødovre, at også Det konservative Folkeparti kan se, at budgetloven kræver justeringer og vil være med på en justering af loven.

Stor sjat penge

Det ville klæde det Det konservative Folkeparti ved Anders Torm Nielsen, at forholde sig til at kommuner og regioner faktisk underbudgetterer og underforbruger henholdsvis 31,5 mia. kroner og 21 mia. kroner i den periode budgetloven har fungeret.
Det er trods alt en sjat penge, også sidst på måneden, der kunne bruges på ældre, syge, ledige og børn i daginsitutioner og skoler.

Økonomisk spændetrøje
Enhedslisten Rødovre ville være betænkelige ved at optage lån til kommunens drift.
Og det vi peger på er, at lånemulighederne, før coronavirus, faktisk stod med negativ rente.
I den situation ville det være oplagt at låne til varige løsninger på klimaudfordringerne.
Det er ikke sikkert, at lånemulighederne er så gunstige efter coronavirus, så på den måde kan virkeligheden også indhente Enhedslisten.Den aktuelt tilspidsede situation viser, at der er penge nok, hvis problemet er stort nok, og at erhvervslivet og dets organisationer ikke er bange for hjælpen fra fællesskabet, når nøden er størst.
Kommuner og regioner har ikke behov for en økonomisk spændetrøje i form af budgetlov.