300 nye arbejdsløse i Rødovre
arbejdere_110908_BP.jpg
I 2015, hvor billedet her er fra var der ingen Coronavirus og godt gang i samfundshjulene. Nu er 300 nye blevet arbejdsløse i Rødovre. Foto: Arkiv
Arbejdsløshed Coronakrisens ofre er ikke kun dem på landets hospitaler. Nye tal fra Rødovre viser en vild stigning på hele 30 procent i arbejdsløsheden. Under krisen er 300 familier vågnet op til en fyreseddel.
Fakta

Rødovre Jobcenter holder lukket midlertidigt for personligt fremmøde. 

Du kan finde relevant information på jobcentrets hjemmeside på www.rk.dk/jobcenter/corona/corona-virus/. 

Du kan ringe til Rødovre Jobcenter mandag-fredag kl. 9-14 på telefon 36 37 70 60. Det er også muligt at sende en mail på rk@rk.dk – skriv ’jobcenter’ i emnefeltet.

Antallet af ledige i Rødovre er steget markant under Coronakrisens første to uger.
Særligt blandt forsikrede ledige, er der sket en voldsom stigning i arbejdsløsheden, men også blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere har sundhedskrisen udviklet sig til en økonomisk rutsjetur mod afgrunden.
Det samlede antal er steget med godt 300 arbejdsløse fra cirka 1000 til 1300.
”Der ses også en endnu ikke fuldt opgjort stigning blandt modtagere af sygedagpenge. Det er en udvikling, der vurderes at fortsætte, og forvaltningen følger udviklingen tæt,” oplyser Rødovre Jobcenter.

Det har fået enhedslistens Peter Mikkelsen til at spørge, hvilke politiske og forvaltningsmæssige overvejelser, der hidtil er gjort for at imødekomme de budgetmæssige udfordringer på beskæftigelsesområdet. 
Svaret fra jobcenteret er, at man er forberedt på at modtage de nye ledige og sygemeldte samt iværksætte beskæftigelsesindsatsen på ny, når Beskæftigelsesministeren ophæver den suspenderede indsats.
Rødovres nye borgmester, Britt Jensen tilføjer:
”Der forestår en ekstraordinær opgave, som det på nuværende tidspunkt er for tidligt at vurdere det fulde omfang af.”
”Fra min side vil jeg bemærke, at vi står i en ekstraordinær situation og jeg forventer, at der på flere områder kan være spørgsmål og prioriteringer, vi efterfølgende skal drøfte. Det er dog for mig vigtigt, at vi kan tage disse drøftelser på et mere oplyst grundlag, end det vi har i dag,” tilføjer Britt Jensen.
 
Hjælp at hente
De kommunale udgifter til forsørgelse og beskæftigelsesindsats er generelt understøttet af Staten via Budgetgarantien og Beskæftigelsestilskuddet.
Her kompenseres kommunerne under ét for udviklingen på landsplan. COVID-19 epidemiens samlede effekt på beskæftigelsen og de deraf følgende behov for indsats for de ledige bliver dermed kompenseret, men for den enkelte kommune kan der være en difference.
”Udgifter til sygedagpenge er undtaget fra dette princip. Der er fremsat et lovforslag om lempelser af reglerne på dette område under krisen. De økonomiske konsekvenser heraf vil normalt blive forhandlet mellem KL og regeringen og håndteret via DUT (Det udvidede Totalbalanceprincip, red),” forklarer Rødovre Jobcenter.
 
 
Flere fyringer på vej
Rødovres nye politisk ansvarlige på området, Michel Berg (S) forudser, at situationen vil spidse endnu mere til i de kommende uger.
”Der er ikke nogen tvivl om at vi står over for en af de største udfordringer i nyere tid. Vi er heldigvis godt rustet og kommer fra et lavt niveau. Desværre må vi konstatere at der kommer flere fyringer i den kommende tid. Dem vi ser nu er dem med korte opsigelser. Resten vil komme de næste måneder,” siger Michel Berg og fortsætter:
”Opgaven nu er at skabe klar dialog omkring mulighederne i regeringens hjælpepakker og sikre at så mange som muligt fastholde et arbejde. Det er for tideligt at sige noget om vores indsats på den lange bane. Det må vi drøfte når vi bedre kan overskue situationen og kan vurdere hvor fremtidens arbejdsmarked bevæger sig hen.”

Kommentarer
Top