Ulovligt skolefravær kan koste forældre dyrt
skole_islev_førsteskoledag_PALDAN-13.jpg
Alle skoler har orienteret forældrene om de økonomiske konsekvenser, lovgivningen medfører for den enkelte familie, hvis et barn har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for et kvartal. Foto: Arkiv
børnepenge En ny lovgivning betyder, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte at stoppe for udbetalingen af børne- og ungeydelsen, de såkaldte ’børnepenge’, til en familie, hvis et barn har mere end 15 procent ulovligt skolefravær. Enhedslisten frygter social slagside hos familier, der i forvejen kæmper på andre fronter.

Rødovre Kommunes folkeskoler skal til have en digital og systematisk registrering af elevernes fravær. I indskoling og i mellemtrinet vil der blive tale om en registrering af dagligt fravær, mens der i udskolingsklassen vil være tale om lektionsvis registrering.
Der kan være mange grunde til, at en elev ikke er i skole og almindelig sygdom og ekstraordinær ferie tæller ikke med i fraværsstatistikken, men hvis der er tilfælde, hvor en elev er fraværende uden lovlig grund, vil fraværet blive registreret og kommer en eller flere elever over 15 procents ulovligt fravær, kan Kommunalbestyrelsen fremover træffe afgørelse om, at en given familie kan miste børne- og ungeydelsen i det kvartal, hvor fraværet har stået på.
Rødovre Kommune er bundet af servicelovens lovmæssige bestemmelser, som har været gældende siden årsskiftet.
Lokalt er der, ud af Rødovre Kommunes mere end 2000 skoleelever, kun tre elever med mere end 15 procents ulovligt fravær og kun otte elever med mere end 10 procents fravær. Alligevel frygter Enhedslistens Peter Mikkelsen en social slagside.
”Elever med et stort ulovligt fravær kommer ofte fra familier, som ofte har andre problemer at slås med. At tage ydelsen fra familien forværrer elevernes selvopfattelse og kan gøre dem endnu mere anderledes, udenfor, ekskluderede, end de i forvejen er,” siger Peter Mikkelsen, der mener, at lovgivningen kommer til at skabe en større kløft mellem skolen, de pågældende elever og forældrene, der kan miste børnepengene.
”Forældrene kan opfatte skolen som en del af socialforvaltningen, der kan gå ind og tage familiens ydelse. Hvis familien ikke har et særligt godt forhold til socialforvaltningen, kan de tage det dårlige forhold med over i deres børns skole. Det kan forringe samarbejdet mellem forældrene og skolen. Det kan i værste fald gøre skolen til en straffende instans, hvor kontrol og mistillid dominerer over læring og udvikling i fællesskab,” siger Peter Mikkelsen.

Børn skal gå i skole
Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S), medgiver, at kommunens mulighed for at standse en families børne- og ungeydelse vil ramme borgere, der i forvejen har det hårdt.
”Det er at sparke på nogle, der ligger ned og heldigvis har vi meget få elever med for højt ulovligt fravær. Én elev er dog én for meget og derfor er det vigtigt, at vi fortsætter vores arbejde med eleverne og deres forældre, så det ulovlige fravær ikke kommer så højt op. Nu bliver der en ensartet registrering ude på alle skolerne og hvis det kan være med til at sænke fraværet, er det kun godt,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen, inden han nævner, at en familie kun vil få fjernet tilskuddet i det kvartal, hvor fraværet har stået på.

Forebyggende indsats
Alt fravær, der ikke på forhånd er kendt af skolens personale, registreres fremover som ulovligt fravær. Hvis skolen ikke har fået besked om fravær, vil elevens primære voksen i første omgang tage telefonisk kontakt til familien. Hvis det ikke hjælper på fraværet, vil skolens sende et fraværsbrev og i sidste ende kan det ende med en underretning til Børne- og Familieafdelingen.
”Der kan være mange årsager til fravær i skolen og derfor skal vi have
fokus på problemet og handle hurtigt. Skolernes ensartede måde at registrere fravær på, kan i den forbindelse have en forebyggende effekt,” siger udvalgsformanden.