Stor kunstnerisk udfoldelse i Islev Kirke
islev-kirke.jpg
50-ÅRs jubilæum: Da kirken var helt fyldt op til jubilæet, synes tidligere præst, at resten af læserne, der ikke lige fik en plads, også skal have mulighed for at læse 50-års sangen for Islev Kirke. På avisens hjemmeside, rnn.dk, kan du læse hele sangen. Foto: Red
Mere end 100 gæster fik ikke bare en god oplevelse men også kunsthistorie med hjem, da Islev Kirkes første 50 år blev fejret med en helt ny jubilæumsbog og en helt ny komponeret sang.

Ved fejringen af Islev Sogns 70-års og Islev Kirkes 50-års jubilæum blev der udfoldet stor kunstnerisk kreativitet, mener tidligere sognepræst, Johannes H. Jensen.
Han synes, at lokalavisen bør fortælle resten af læserne, der ikke kunne få pladser i det fyldte kirkerum, om sangen, der blev skrevet på dagen.
Og han har ret.
Som synlig og varig markering blev der faktisk også udgivet et smuk jubilæumsskrift i to bind eller rettere to pamfletter, til gratis udlevering til den mere end hundredevis store deltagerskare og fremti-
dige interesserede besøgende i Kirken.

Kirke i træ og sten
Det er sognemedarbejder Dorrit Mikkelsen, der har både redigeret begge hæfter og fortalt om Islev kirkes historie i træ og sten, mens de tre af sognets nuværende præster hver har et bud på menighedens liv i sognet, som udfolder sig ud fra det arkitektoniske kunstværk, som kirkebygningen repræsenterer.
“Hæfterne bringer en lang historisk oversigt over de 70 år og er begge overmåde smukt og rigt illustreret af den lokale fotograf Roberto Fortuna. Hæftet om det aktuelle kirkeliv i sognet indledes med menighedsrådsformand Karsten Jakshøjs jubilæumshilsen,” fortæller Johannes H. Jensen.
“Derefter bringes en ny salme, skrevet på opfordring til lejligheden af forfatter og tidligere nabopræst i Skovlunde, Niels Johansen. Salmen er inspireret af det berømte krucifix af Robert Jakobsen, som det fremgår af omkvædets ord: ‘Jesus Kristus, vraget på jord, byder Guds fred som opstandelsens ord lys af hans lys vil vi bringe’,” fortsætter han.

Ny komponeret sang
Det var dog ikke som til en normal 50-års fødselsdag, hvor moster Inga har skrevet en sang over en nem melodi.
Den nye salme blev i stedet sunget på dens egen nye melodi, som Islevs organist Jonas Hunt havde skrevet til lejligheden.
Mange af deltagerne benyttede den efterfølgende reception i kirkens lokaler til gensyn med gamle og nye bekendte samt venner og flere udtrykte lykønskninger med de mange års kreative sammenhold om formålet med kirken, der med Johannes H. Jensens ord er:
“Troens fællesskab om det kristne budskab. En enkelt havde ganske uopfordret skrevet nedenstående hyldestsang, som blev sunget som afsluttende fællessang ved den storslåede festlighed.”

 

Melodi:” Som året går” af Peter Møller      eller : ” Ud går du nu” af Carl Nielsen

1. Nu har halvfjerdsindstyve år
mens timer, dage, uger går,
fra Borgtårn lydt dens klokkeklang
til aftenbøn og morgensang.

2. Først var den lille træbarak
så populær med stor virak,
på pladsen her i tyve år, det sted,
hvor Kirkeborgen står.

3. Det har den gjort i fem-ti år,
til jubilæum klokken slår.
Først gik den under stor foragt,
for Roberts krucifiks nok sagt.

4. Det er et kirkemonument,
I Rødovre så vidt bekendt.
Dets ydre drager nye ind,
det indre vinder vore sind.

5. Som tiden går skal vore sind
nu vandre gennem porten ind
og fællesskabet foldes ud,
bekende Jesu Far som Gud.

6. Hvordan det sker,
det ved vi ej,
men Herren selv os viser vej,
og som en hjælp i livet frem,
vi føler Kirken som et hjem.

7.I Islev Kirke er et sted,
hvor Herrens ord gi`r klart besked:
“Du leve skal i Jesu navn,
og trives i Guds nådes favn.”

8. Her samles folk i lyst og nød,
i hverdagslivets sorg og død.
At mødes her bli`r hver mands sag,
det gælde både stærk og svag.

9. Nu hylder vi på denne dag:
Vor Kirkeborg og store sag.
Dens port er viid, dens dørtrin lav.
Ved Nådens bord, Gud plads os gav.

10. For Menigheden er en kunst,
at holde sammen om Guds gunst,
indbydes frit til Herrens bord,
skal alle, som på jorden bor.

11. Så lad os bede Gud i dag,
om Nådens ord med Guds behag,
for næsten åbne sindelag,
om kærlighedens hjertesag.

(fra Johannes H. Jensen, præst i Islev 1974 -95)