Politiske nøgleposter fordelt
kommunalvalg_2017_035_221117_BP.jpg

Kommunalvalg 2017

Flere politiske udvalg får nye formænd, når Erik Nielsen (S) stopper som borgmester 1. april. Foto: Brian Poulsen/arkiv
politik Den store politiske kabale er gået op. Lene Due (S) får den ledige plads i Økonomiudvalget og Annie Arnoldsen Petersen (S) overtager formandsrollen i Social- og Sundhedsudvalget.

Rødovres mangeårige socialdemokratiske borgmester, Erik Nielsen, giver 1. april stafetten videre til partifælden Britt Jensen, og det betyder udskiftning på formandsposterne i flere af kommunens politiske nøgleudvalg. Erik Nielsen har meddelt, at han ønsker at fortsætte som menigt medlem af Kommunalbestyrelsen og det efterlader en plads i det magtfulde økonomiudvalg, som i stedet går til Lene Due (S), der samtidig fortsætter som formand for Kultur- og Fritidsudvalget.
Kommende borgmester Britt Jensen har været socialudvalgsformand i mere end 20 år, men den post giver hun videre til Annie Arnoldsen Petersen (S), når hun tiltræder som borgmester 1. april.
Annie Arnoldsen Petersen har siden 2007 været formand for Beskæftigelsesudvalget og hun overlader formandsroret til Michel Berg (S) i det vigtige udvalg.
”De nye poster er besat på ny og vi er helt klar til 1. april. Det har været en god proces, hvor vi har fået mange kompetencer i spil. Puslespillet er gået op i en højere enhed,” fortæller Britt Jensen.

Ny gruppeformand
Michel Berg fungerer i dag som formand for Rødovre Kommunes Børne- og Ungeudvalg og den post er Ahmed Dhaqane (S) blevet tildelt.
Den kommende konstituering medfører ingen ændringer i Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. I den socialdemokratiske gruppe betyder borgmesterskiftet, at Flemming Lunde Østergaard Hansen bliver partiets gruppeformand. En post han overtager fra Britt Jensen.

Ingen poster til borgmesteren
Når Erik Nielsen træder tilbage som borgmester 1. april, vil han, efter eget ønsket, kun fortsætte som medlem af Kommunalbestyrelsen og han kommer derfor ikke til at sidde i nogle udvalg.
”Og det ønske har vi selvfølgelig respekteret. Erik har gjort en fantastisk indsat for vores kommune og vores parti. Vi skylder Erik meget stor tak for hans arbejde for Rødovre. Jeg er meget glad for, at vi fortsat har mulighed for at trække på Eriks kæmpe erfaring, viden og kompetencer,” fortæller Britt Jensen.
Som kommunalbestyrelsesmedlem har man krav på at være repræsenteret i minimum ét politisk udvalg, men det er ikke et must og for Erik Nielsen er det helt naturligt, at han fremover fortsætter som menigt medlem af kommunalbestyrelsesmedlem uden poster.
”Det er de nye, der skal tage over og i Kommunalbestyrelsen vil jeg bidrage med min erfaring og ellers kun tage ordet, hvis det giver mening. Jeg får en helt anden rolle og det ser jeg frem til,” siger Erik Nielsen inden han fortæller, at han fremover vil bruge mange af sine kræfter intern i partiet.
Ændringerne træder i kraft 1. april.

Lene Due får den vigtige plads i Økonomiudvalget. Lene Due har været i Kommunalbestyrelsen siden 2010. Foto: Brian Poulsen

Michel Berg er ny formand for Beskæftigelsesudvalget efter Annie A.Petersen. Michel Berg har været i byrådet siden 2010. Foto: Brian Poulsen/arkiv

Amhed Dhaqane er ny formand for Børne- og Ungeudvalget. Dhaqane har siddet i Kommunalbestyrelsen siden 2006.

Annie Arnoldsen Petersen bliver ny formand for Social- og Sundhedsudvalget efter Britt Jensen. Foto: Brian Poulsen