Gamle svendestykker bliver en del af ID-linjen
ID-linjen_Illustration.jpg
Med den nye identifikationslinje ’ID-Linjen’ vil Rødovre Kommune skabe en forbindelse fra Vestvolden til Ringvejen, der binder Islev sammen og samtidig gøre Islevs offentlige og sociale rum mere attraktivt. Foto: Illustration/Rødovre Kommune
islev Rammerne for næste etape af ID-linjen i Islev er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget. De historiske smedejernsgitre fra den tidligere SPF-grund skal blandt andet genopsættes langs Islevbrovej.

Rødovre Kommune har siden 2014 arbejdet med at skabe en helt ny identitetsskabende linje, der skal danne sammenhæng i Islev. I etaper er ID-linjen gradvist blevet udvidet fra tunnelen under Motorring 3, over torvet, langs Islevbrovej forbi Islev Skole.
Det er planen, at linjens sidste etape skal færdiggøres i 2023 til den kommende letbanestation, men inden den når helt frem til slutdestinationen, skal næste etape godkendes og tidligere på måneden nikkede Teknik- og Miljøudvalget “ja” til næste del af strækningen, der blandt andet er kendetegnende ved en rød belægning, der binder hele linjen sammen.
Skitseprojektet skal formelt godkendes senere på måneden i Kommunalbestyrelsen og hvis byrådet ligeledes stemmer ja til næste fase, venter der et kulturhistorisk gensyn med de mange svendestykker, som 50 lærlinge byggede sammen til et langt gelænder, da Statens Pædagogiske Forsøgscenter i 1964 slog dørene op til en ny eksperimenterende statsskole for elever fra 8. til 10. klassetrin. Bygningerne på grunden i Islev blev dengang bygget af lærlinge og smedelærlinge stod blandt andet for udsmykningen af gelænderet, der blev pillet ned og opbevaret, da Ungdomsbyen lukkede. Nu kommer de frem igen og det glæder en af de gamle lærlinge.
”Jeg er glad for, at de er blevet bevaret og det er passende, at de kommer op i Islev igen,” siger Jan Hemmingsen, der i dag er bosat i Australien.

Skybrud og kunstværk
Ud over smedejernsgitrene vil der, på det kommende stykke af ID-linjen, blive opsat to granitskulpturer, som tidligere har stået på Islev Torv. På en mindre plads, i den vestlige ende tættest på Slotsherrensvej, vil der samtidig blive gjort plads til et markant kunstværk, som udvalgsformand Jan Kongebro beskriver det.
“Vi vil forsøge at skabe et rum, hvor man kan sidde og få en pause, hvor ID-linjen møder Slotsherrensvej. Der vil komme et kunstnerisk kendetegn og på illustrationen er kunstværket markeret som et stort ur og måske går
kunstrådet videre med den idé,” siger Jan Kongebro.
Efter aftale med HOFOR er det også bestemt, at der skal etableres en lavning, som vil kunne håndtere regnvand ved skybrud.
Der er i alt afsat 3,25 millioner kroner til den etape af Id-Linjen og Rødovre Kommune forventer, at arbejdet står færdigt ved udgangen af 2020.