Flere børn end forventet
børnefestival_2017-CV-38.jpg
Der er i alt indskrevet 2436 børn i Kommunens daginstitutionstilbud. Foto: Arkiv
børneboom I februar måned er der indskrevet 1516 børn i kommunens dagtilbud. Det er 49 flere end på samme tidspunkt sidste år og flere end prognoserne havde forudset. Politisk giver det forhøjede børnetal ikke anledning til bekymring.

Der er kommet flere børn til end de kommunale prognoser havde forudset, men det er stadig Rødovre Kommunes vurdering, at der ikke kommer til at mangle pladser i hverken dagpleje, vuggestuer eller børnehaver i 2020.
Behovet for flere institutionspladser har været et veldiskuteret emne længe, men med nye institutioner på trapperne, er formand for Børne- of Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen, ikke bekymret for, at kommunen kommer til at stå i en situation, hvor det ikke er muligt at tilbyde en institutionsplads i et dagtilbud til en familie.
”Tallene er ikke bekymrende og i de kommende år har vi de pladser, der er brug for. På Vårfluevej i Islev åbner vi inden længe en ny institution og i Kærene åbner Kærhuset også snart op for flere pladser,” siger udvalgsformanden, der dog ikke er helt blind for udviklingen.
”På sigt kan der ske noget med behovet, når Rødovre Port og Bykernen skyder op og derfor er det et område, vi føler utrolig nøje. Det er også derfor, vi får disse statusrapporteringen, om antallet af børn i kommunens dagtilbud, hver måned,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

IT-system skal hjælpe med visiteringen
Tal fra Rødovre Kommune viser, at der i øjeblikket er indskrevet 1.516 børn over tre år i Rødovre Kommunes dagtilbud, mens der er indskrevet 920 børn under tre år.
I dag visiteres pladserne til dagtilbuddene halvanden måned frem i tiden, men Borgerservice og dagtilbudsområdet samarbejder i øjeblikket om at implementere et nyt IT-system, der med nye arbejdsgange, som minimum kan visitere tre måneder frem i tiden.
Ifølge Rødovre Kommune vil det give dagtilbuddene et bedre overblik over kommende indskrivninger og borgerne en bedre service.Kommentarer
Top