Ønsker smutvej lukket
loerenskogvej_001_161015_BP.jpg

I forbindelse med byggeriet af Irmabyen, frygter beboere at trafikken ned af Lørenskogvej vil intensiveres markant.

Den er 470 meter lange Lørenskogvej er en af Rødovre Kommunes trafikale kronjuveler, når det kommer til klimasikring, men mængden af trafik på vejen er nu til så stor gene for områdets beboere, at de vi have politikerne til at reagere. Foto: Arkiv
trafik Flere og flere bilister på Jyllingevej benytter den klimasikrede og stille villavej Lørenskogvej som gennemkørselsvej for at komme hurtige frem. Det skaber kødannelser i myldretiden og en generel utryghed hos områdets beboere, der oplever at alt for mange blister køre for stærkt. Derfor inviterer de nu til borgermøde.

Hvis det stod til næstformanden i grundejerfoeningen Hjortevænget, Bent Nielsen, blev muligheden for at smutte ned ad Lørenskogvej fra Jyllingevej lukket med det samme.
Rødovre Kommune valgte for nogle år tilbage at klimasikre vejen med grønne arealer langs kørebanen, der kan forsinke regnvandet i at trænge og dermed afhjælpe kloaknettet i forbindelse med større regnskyl og det er da helelr ikke klimaintentionerne, som grundejerforeningen er utilfredse med. Klimatiltagene har hjulpet, men til gengæld er vejen forløb ændret i en sådan grad, at den indbyder til hurtig kørsel og det vil grundejerforeningen G/F Hjortevænget sammen med SAGIR, sammenslutningen af grundejerforeninger i Rødovre, nu have lavet om på.
”Vi har gennem dialog forsøgt at råbe politikere og Teknisk forvaltning op, men desværre uden foreløbig resultat,” fortæller næstformand i Hjortevænget, Bent Nielsen, der altså helt så at vejen blev lukket ved Jyllingevej, som den har været tidligere.
”I de senere år har vi oplevet en øget mængde af trafik på Lørenskogvej og vejene omkring, som Ejbyvej, Korsdalsvej og Knud Anchers Vej. I myldretiden skaber det kødannelser og på alle andre tidspunkter oplever vi, at bilisterne kører alt for stærkt på strækningen, da der, efter at Lørenskogvej blev en klimavej, ikke længere er fartbump eller andre tiltag, der får bilisterne til at sænke farten,” siger Bent Nielsen, der mener at det er et stort problem.
”Det er blevet en farligere vej og i sær for cyklister, der føler sig pressede. Det er også en skolevej, så det er bekymrende og utrygt, at den stille vej bliver brugt som gennemkørselsvej,” siger han.

Indkalder til borgermøde
Som en konsekvens indkalder grundejerforeningen G/F Hjortevænget sammen med SAGIR derfor til borgermøde om de trafikale udfordringer på Rødovregaard torsdag den 23. januar. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S) har meldt sin ankomst og han er klar til at lytte til borgernes bekymringer og mulige løsningsforslag.
”Der er kommet meget mere trafik på vejen og det var også en af årsagerne til, at vi (Rødovre Kommune, red.) valgte at foretage trafikmålinger i efteråret. Der er mange bilister der tager stikvejen ned ad Lørenskogvej fra Jyllingevej for at springe køen over og jeg mener ikke, at måden at løse de trafikale udfordringer på, er ved at sende bilisterne ind på vores små byveje,” siger Jan Kongebro, der ikke selv har en løsning klar. Han er til gengæld åben for idéer og ikke afvisende overfor en mulig lukning af gennemkørselsmuligheden fra Jyllingevej.
”Mængden af trafik er ikke holdbar i området og derfor afviser jeg ingen forslag nu,” siger Jan Kongebro om borgermødet der finder sted torsdag den 23. januar klokken 19 på Rødovregaard, hvor alle er velkomne.Kommentarer
Top